Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecchymotic nedir?

ecchymotic : a. Ekimoz'la ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalic, brachycephalous : a. Kısa kafalı (Önden arkaya çapı kısa olan kafa), brakikefal.


clitoridectomy : n. Klitorisin ameliyatla çıkarılması.


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


fascicular : a. 1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.


geophagy : n. Toprak yeme itiyadı, jeofaji.


lacticemia : n. Kanda lactic acid'in bulunması, kanın laktik asidli hali, laktisemi.


incudostapedial : a. Örs ve üzengi kemiklerine ait.


lignocaine : n. Procaine'e oranla etkisi daha güçlü ve daha uzun süreli olan yerel anestezik madde.


lithometra : n. Uterusun ağızlaşması.


megalonychosis : n. Tırnak ve yatanğının hipertrofis.


osteorrhagia : n. Kemik aknaamsı, osteoraji.


otopathy : n. Kulak hastalığı, otopati.


parorexia : n. İştahın anormal şekilde artması.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


periangiocholitis : n. Safra kanalları çevresindeki dokuların iltihabı.


phonation : n. Seslenme.


pinealoma : n. Beyin epifizi tümörü.


quadritubercular : a. Dört tümsekli, dört zirveli.


rice : n. Pirinç, oryza sativa.