Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecchymosed nedir?

ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorioblastosis : n. Koryon vilüslarının aşırı gelişemsi.


colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


crenation : n. Çentikleşme, çevresinde çentikler gösterme, özellikle hemoliz sonucu büzüşen eritrosit kenarlarının, yuvarlaklığını kaybederek yıldız şekli alması.


cyclotomy : n. Kirpik kasını kesme ameliyesi.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


fourchette : n. Labia majora (Büyük dudaklar) nın arka birleşeği.


gampsodactylia : n. Ayak prmaklarının pençe şeklindeki deformasyonu.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


inscriptio tendinea : n. Kiriş çizgileri.n. Reçetede, verilen ilaçların isim, miktar ve alım dozlarını gösteren bölüm.


katharometer : n. Bazal metabolizma hızını ölçen özel alet.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


movable : a. Müteharrik.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


optician : n. Gözlükçü.


osazone : n. biochem. Şekerlerin fenil hidrazin ve asetik asitle ısıtılmasından meydana gelen bileşik maddeler, osazon.


paracasein : n. biochem. Kazeinin pepsin ile kısmi sindirilmesinden elde edilen madde.


pedicure : n. & v. 1. Ayak ve ayak hastalıklarının tedavisi, pedikür; 2. Ayak hastalıklarını tedavi etmek.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


pneumohydrothorax : n. Plevrararası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.


proteosuria : n. İdrarda proteoz bulunması.