Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ecchymosed nedir?

ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breech : n. Kalça, but.


clivus : n. (pl. clivi). Klivus (artkafa kemiğinin taban parçasının üst yüzü).


cryptic : n. Kript iltihabı


cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.


dossil : n. Yara fitili.


dyslekxia : n. Okumada bozukluk, okuma güçlüğü.


dystopic : a. Normal yerinde bulunmayan, normal yeri dışında yerleşmiş.


emboitement : n. Döllenmiş ovum içinde, ilk oluşumundan itibaren kişinin minyatür halinde tam şekli ile mevcut oldğunu kabul eden eski görüş, performasyon teorisi.


erosion : n. 1. Belli bir yüzey üzerindeki epitelin kaybı, deri veya mukoza üzerinde sınırlı bir bölgenin epitel'den mahrum oluşu ile belirgin durum, erozyon; 2. Dişin mine tabakasının kimyasal etikler sonuc dişin yenmesi.


evert : v. Ters döndürmek, içini dışına çevirmek.


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


vaccinogenous : a. Aşı yapan.


gristle : n. Kıkırdak.


hologenesis : n. İnsan türünün yeryüzünün her yerinde aynı anda meydana geldiğini ileri süren görüş, hologenez.


homoplasty : n. Bir defektin aynı cinsten fakat başk bir vücuttan alınan parça ile tamiri, homoplasti.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


metacyesis : n. Dış gebelik.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


papilliform : n. Meme başına benzer biçimde papilla şeklinde.


polyneuralgia : n. Çeşitli sinirlerin nevraljisi, polinevralji.