Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecchymosed nedir?

ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


glycogenolysis : n. Glikojen'in glukoz'a yıkılması.


instillation : n. 1. Damla damla akıtma; 2. Bir boşluğa sıvı damlama.


isochronous : a. See: isochronic.


isotypical : a. Aynı tipte, aynı tipe mensup olan, aynı tipe ait.


kopf-tetanus : n. Ba yaralanmasını takiben gelişen ağır tetanos, baş tetanosu.


macrobacterium : n. Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.


mastadenitis : n. Meme iltihabı, mastadenit.


mecamylamine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ağız yoluyla etkili bir ganglion bloke edici ilaç.


myoglobinuria : n. İdrarda myoglobin bulunuşu.


neurochemistry : n. Sinir sistemi kimyası.


osteopedion : n. Uzun süre uterus içinde kalarak kalsifikasyona uğramış ölü fetüs, taş bebek.


paraneural : a. Sinire yakın, sinire komşu, sinire bitişik.


peribronchitis : n. Bronş çevresi iltihabı, peribronşit.


picrotoxin : n. biochem. Anamiria cacculus tohumundan çıkarılan acı, zehirli ve billuri bir cevher olup, barbitürat zehrilenmesinde uyarıcı antidot olarak kullanılır (C30H34O13).


presbyopia : n. Lensin esnekliğinin yaşla azalması sonucu yakından iyi görememe, presbiyopi, ihtiyarlıkta görme bozukluğu.


saccharimetry : n. Eriyiktek şeker miktarının sakarimetre aracılığıyla ölçülmesi.


sarcostosis : n. Et dokusunun kemikleşmesi.


spermatophia : n. Sperma anomalisi, spermatopati.