Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ecchymosed nedir?

ecchymosed : a. Ekimoz gösteren, ekimoz'lu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


coxalgia : n. Kalça eklemi tüberkülozu, koksalji.


cuneus : n. (pl. cunei). Beynin kaması lobülü, Kuneus.


dermatotomy : n. 1. Cilt anatomisi; 2. Deriyi açma ameliyatı, dermatotomi.


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


glucosan : n. biochem. Formülü muğlak olan ve hidrolizinde glikoz meydana getiren şekerli bir madde.


ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.


ipselateral : a. Aynı tarafta bulunan.


local anaesthesia : Mevzi anestezi.


malalignment : n. Dişin yer değiştirmesi.


mediastinoscope : n. Mediastinum'un gözle muayenesinde kullanılan ucu ışıklı alet, mediastinoskop (Sternum'un yukarısından yapılan küçük bir kesit aracılığıyla mediastinum'a sokulur).


mutant : n. Değişikliğe uğramış cins.


mycotoxin : n. Mantar tarafından salgılanan toksik madde, mikotoksin.


nucleotide : n. biochem. Nükleaz faaliyeti ile içinde nükleik asidin parçalandığı bileşimlerden biri, nükleotid.


nycterine : n. Gece oluşan.


pareunia : n. Birleşme, cinsel ilişki.a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


pneumopleuritis : n. Akciğer plevra iltihabı.


provocation : n. Gizli bir hastalığın sun'i olarak uyandırılması, provokasyon.


pyrethrin : n. Pyrethrum adı bitkinin kurutulmuş çiçeklerinden elde edilen bir madde (Hastalık taşıyan böcekleri öldürücü olarak kullanılır).


pyroligneous : a. Ateş harareti vasıtasıyla odundan çıkarılan.