Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecchymoma nedir?

ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chalazion : n. Meibomian guddelerine ait salgıların birikmesine bağlı olarak göz kapağı kenarında meydana gelen kist.


colporrhagia : n. Vagina kanaması, kolporaji.


cost (o) : pref. Kaburga.


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


evisceration : n. Bir organın dış kısımlarını yerinde bırakarak içinde bulunanları çıkarma.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


hypotension : n. Tansiyon düşüklüğü, hipotansiyon.


karyokinesis : n. Hücre çekirdeğinin kromozom sayısı azalmaksızın ikiye bölünmesi,bir hücrenin türe has kromozom sayısına sahip iki yeni hücre meydana getirmek üzere bölünmesi, karyokinez, mitoz.


ligation : n. Bağlama, bağlanma, ligatür konulması.


neuronophalgia : n. Sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması, nevronofaji.


normotopic : a. Normal yerinde bulunan.


organoferric : a. Demir ve bazı organik bileşim ihtiva eden.


orthodromic : a. Uyarımları normal yönde nakleden (sinir).


oxidate : v. biochem. See: oxidize.


palmar : a. Ayaya ait, palmaris,


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.


photodynia : n. See: Photalgia.


piriform : a. Armutbiçim piriformis.


resorption : n. Emilme, rezorpsiyon: 1. Yemeklerin barsaklardan kana ve lenf yoluna emilmesi; 2. Eksüdaların emilmesi.


rut : n. Bazı hayvan cinslerinde dişilerin kızgınlık devrelerine tekabül eden ve erkek hayvanlarda görülen devre.