Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecchymoma nedir?

ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathism : n. Alt çene (mandibula)'nin anormal şekilde kısa ve içeri çekik oluşu.


centigramme : n. See: Centigram.


ceptor : n. 1. Dış uyarıyı alan hassas sinir ucu, özellikle sinirsel uyarının çevreden merkeze iletimi esnasında uyarıyı komşu nörondan alan sinir hücresi uzantısı; 2. Enfeksiyon etkenine karşı gelişen ve onunla birleşme yeteneğine sahip bağışıklık cisimciği, antikor.


coredialysis : n. İris dış kenarının, genellikle travmaya bağlı olarak tutunmuş olduğu kirpiksi cisimden ayrılması.


dilate : v. Genişletmek, büyütmek, açmak (Daralmış bir deliği, kanalı veya boşluğu).n. Genişleme,


esophagogram : n. Özofagografi yoluyla edilen yemek borusu filmi.


extrahepatic : a. Karaciğere bağlı olmayan.


granulitis : n. Milyer tüerküloz, granülit.


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


impenetrable : a. İçine girilmez, delinmez, nüfus edilmez.


kinetogenic : a. Hareki, hareket meydana getiren, hareketli.


lipio-arthritis : n. Eklelerin yağ dokusu iltihabı.


noli me tangere : n. Bir çeşit cilt veremii.


obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.


ossiculotomy : n. Kulak kemikçikleri ameliyatı.


packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.


phoria- : suff. Gözün görüş ekseninde sapma anlamına sonek.


pneumococcosuria : n. İdrarda pnömokok bulunması.


sclerotherapy : n. Sertleştirme tedavisi, variköz venler içine pıhtıl oluşturucu madde enjeksiyonu suretiyle yapılan tedavi.


serosanguineous : a. Serum ve kandan oluşmuş.