Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecchymoma nedir?

ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomotor : n. 1. Bronş ve bronşiyollerde çap değişikliğine sebep olan (daralma veya genişleme gibi); 2. Bronş veya bronşiyollerde çap değişikliği yapan ilaç.


centromere : n. Kromozom'un uzunlama bölünmesinden oluşan iki kromozom kolu (chromatid)'un birbirine tutunduğu bölge (Boya almadığından elektron mikroskop altında saydam görülür).


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


cicatrization : n. Yaranın veya kesit yerinin nedbe dokusu oluşarak kapanması, nedbeleşme.


cysto-urethropexy : n. İdrar kaçırmanın önüne geçmek için yapılan ve idrar kesesi ile üst uretranın ön tarafa tespit edilmesini sağlayan girişim.


ethylene : n. biochem. Etilen (C2H4 veya CH2:CH2).


globulicidal : a. Kanın alyuvarlarını yok eden.


hepatonephromegaly : n. Hem karaciğerhem böbreğin büyümesi.


lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.


lactoproteid : n. biochem. Sütten çıkarılan bir proteid.


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


hemoglobinopathy : n. Hemoglobin ile alakalı anormal durumlar.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


ixodic : a. Kenelere ait veya kenelerden meydana gelen.


leucopathy : n. Renkizlik, albinoz.


motile : a. 1. Kendiliğinden harekete muktedir; 2. Hareket meydana getiren (kuvvet).


peau : n.Deri.


phlegmasia : n. İç organların iltihabı, dahili iltihap, flegmazya.