Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ecchondrosis nedir?

ecchondrosis : n. Kıkırdak büyümesi (çoğalması).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycardia : n. See: Bradycardia.


bronchopneumopathy : n. Bronş ve akciğerleri müştereken ilgilendiren herhangi bir hastalık.


celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


croupous : a. 1. Krup hastalığı ile ilgili, 2. Krup hastalığına benzeyen.


fusion : n. 1. Kaynaşma; 2. Birbirine temas eden iki organın birbirine yapışması; 3. İki gözle görülen ayrı ayrı hayallerin birbiri üzerine intibak ederek tek bir hayal gibi görülmesi, füsyon.


tenontolemmitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


heteropsia : n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.


idiopathic : a. Başlı başına, idyopatik.


inunction : n.Ovarak yağı vücuda sindirme.


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


onychotomy : n. Tırnak ameliyatı, onikotomi.


orchiditis : n. Testis iltihabı, orşidit.


orthocrasia : n. Vücudun ilaç, protein, v.s.'ye karşı gösterdiği normal reaksiyon, ortokrazi.


parent : n. Anne veya baba.


parvus : a. Küçük.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


plioerection : n. Saçların vey aderi tüylerinin dikleşmesi, saç veya tüy kabarmas.


preaortic : a. Aort önü, aort önünde.


preoptic : a. Optik lopların önünde olan.