Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecchondrosis nedir?

ecchondrosis : n. Kıkırdak büyümesi (çoğalması).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchostenosis : n. Bir bronşun daralması.


ceruminal, ceruminous : a. 1. Kulak yağı olan, cerumen'li; 2. Kulak yağına ait ,ceruminosus.


cystdoceliotomy : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mesaneyi açma.


diagnostics : n. Hastalıkları teşhis etme bilimi, tanı bilimi.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


gluttony : n. Oburluk


halibut liver oil : n. Zengin bir A ve D vitamini kaynağı, bir çeşit balık yağı.


hydrargyrate : a. 1. Civa ile ilgili; 2. Yapısında civa bulunan, cıvalı.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


hypersomnia : n. Uyku fazlalığı.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


isomorphism : n. Aynı şekilde olma, şekil benzerliği (eşitliği), izomorfizm.


microblepharia : n. Göz kapaklarıın normale oranla çok küçük oluşu.


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.


nephrauxe : n. Böbrek büyümesi


ophthalmus : n. Göz.


optesthesia : n. Görme duyarlığı.


phlegmagogue : n. 1. Balgam söktürücü ilaç; 2. Kusturucu ilaç.


punctate : a. Benekli, nokta nokta, lekeli.


purinase : n. Pürin'i parçalayıcı enzim, pürinaz.