Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ecchondrosis nedir?

ecchondrosis : n. Kıkırdak büyümesi (çoğalması).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumnuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


cystoscope : n. Mesane içinin gözle muayeneisne mahsus alet, sistoskop.


mia lid : Gözkapağı.


glial : a. Sinir sistemi destek dokusu ile ilgili, nöroglia ile ilgili.


gouge : n. Kemiği kesmeğe mahsus cerrah aleti.


physiognomical : a. Fizyonomiye ait, fizyonomik.


helminthemesis : n. Solucan kusma.


heterozygous : a. Gen çifti birbirinden farklı iki genden oluan.


hypodermis : n. Yağlı derialtı tabakası, derialtı dokusu.


inordinate : a. 1. Düzensiz, bozuk; 2. Aşırı, çok fazla.


lymphorrea : n. Kesilmiş veya yırtılmış lenf damarlardan lenfanın akması, lenforaji.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


neurapraxia : n. Çevresel sinir liflerinin geçici olarak iş görememesi.


orthodactylous : a. Düz parmaklı.


osteogen : n. Kemiğin yumuşak oluşan maddesi, osteojen.


polynesic : a. Birkaç odakta birden meydanag elen.


pulicosis : n. Sinek ısırıkları sonucu cilt tahrişi.


quotient : a. Bölüm.


reinversion : n. İçi dışına çevrilmiş birb organın tekrar normal haline gelmesi veya getirilmesi.