Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecchondrosis nedir?

ecchondrosis : n. Kıkırdak büyümesi (çoğalması).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cumulation : n. Birikme, yığılma, toplanma devamlı alınan herhangi bir ilaç veya maddenin dokularda birikim göstermesi.


diplobacterium : n. Çift halde bulunan bakteri, birbirine tutunmuş çift bakteri.


endocomplement : n. eritrositte bulunan bir kompleman.


esthesiometer : n. Herhangi bir duyumla ilgili hassasiyeti ölçen alet, özellikle derinin duyum yeteneğini ölçen alet.


fibrilla : n. (pl. fibrillae). See: Fibril.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


iodate : n. biochem. İyodik asidin tuzu.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


lumisterol : n. biochem. Ergosterolün bir izomeri.


metrography : n. Uterus'un radyoopak madde ile dolduruluşunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, metrografi.


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.


ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.


paragenetic : n. Melez.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


pelvisacral : a. Pelvis boşluğunu muayenede kullanılan ucu ışıklı alet, pelviskop.


photocoagulation : n. Yoğun ışığın ısı enerjisi haline dönmesi suretiyle dokunun tahrip edilmesi, fotookagülasyon.


precoiatl : a. Cinsel birleşimden önce.


propylaraben : n. biochem. Antiseptik beyaz bir toz (10H12O3).


sleepwalking : n. Uykuda gezme, uyurgezerlik, somnambulizm.