Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecchondroma nedir?

ecchondroma : n. Kıkırdak yapısında olan ve meydana geldiği kemik üzerinde bir çıkıntı oluşturan selim tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clarification : n. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirme, arıtma, tasfiye etme; 2. Aydınlatma, açıklığa kavuşturma, açıklama.


defecate : v. Defihacet etmek, boşalmak (barsaklar)


femeropopliteal : n. Genellikle femoral ve popliteal bölgedeki damarları nitelemek için kullanılan deyim.


galactidrosis : n. Süte benzer ter salgılanması.


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


physiotherapeutic : a. Fizik tedavi ile ilgili, fizik tedaviye ait.


hamartia : n. Dokunun gelişimi esnasında anormallik gösterişi, kusurlu doku gelişimi.


herpetism : n. Herpes ve herpes'e benzer derilezyonlarının oluşmasına karşı yapısal eğilim taşıma hali.


hypotropia : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


hysterotraumatism : n. Herhangi bir travma (kaza, yaralanma vs)'yi takiben gelişen histerik gösterilerle belirgin durum, histerotravmatizm.


inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.


ketonemia : n. Kanda keton cisimciklerinin bulunması.


macrencephalia : n. Beyin büyümesi.


meson : n. See: mesion.


omosternum : n. Sternum ile klavikula arasındaki oynak yerinde bulunan eklemlerarası kıkırdak.


pharamceutist : n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçların hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar,tıbbi ilaçlar.


psychotherapy : n. Ruh hastalıklarında hasta ile problemlerini tartışma, gerçeği izah ve onu ikna esasına dayanan tedavi yöntemi, hasta zihnini çeşitli yollar (telkin, ikna vs.)'la etkileyerek hastalığı tedavi etme, ruhi tedavi, psikoterapi.


reflection : n. Aksetme, yansıma, refleksiyon.


sewage : n. Lağım.


sigmoidoproctostomy : n. Sigomid ile rektum arasında anastomoz yapılması.