Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ecchondroma nedir?

ecchondroma : n. Kıkırdak yapısında olan ve meydana geldiği kemik üzerinde bir çıkıntı oluşturan selim tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoversion : n. Arkada yer alan herhangi bir dişin uzun ekseninin yanağa yönelik oluşu.


chromomere : n. Kromatin iplikçiği üzerindeki kromatin tanesi, mitoz esnasında kromatin ağı (spireme) oluşturan iplikciklerin üzerinde boncuk taneleri şeklinde dizilen kromatin taneciklerinden her biri.


endothelial : a. 1. Endotel tabakası (endotelyum)'yla ilgili; 2. Endotel hücrelerinden oluşan.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


exophytic : a. 1. Dış parazitle ilgili. 2. Dışarıya doğru gelişen, organın dış tarafına doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon, tümör v.s. hakkında).


fibrositis : n. Lif dokusu iltihabı, fibrozit.


galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.


guttering : n. Kemikten oluk şeklinde bir kısım çıkarma.


hydriatry : n. Hastalıkların su ile tedavisini konu alan bilim dalı, su tedavisi bilimi.


hymenotome : n. Herhangi bir zarı kesmede kullanılan bistüri, himenotom.


manganese : n. biochem. Mn sembolü ile bilinen, atom no: 25 ve atom ağırlığı: 54.94 olan kimyasal element, mangan, manganez.


moldy : a. 1. Küf tabakası ile örtülü; 2. Küflenmşi, küflü.


ophthalmia : n. Göz veya konjonktif iltihabı, oftalmi.


parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.


podium : n. Ayak (özellikle memeli hayvanların).


protal : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


radial : a. Radyusa ait, radyal, radialis.


spot : n. Leke, benek, nokta, macula.


streptosepticemia : n. Streptokokların ve streptokok toksinlerinin kana geçmesi sonucu oluşan ateş ve titreme ile belirgin durum, streptokok septisemisi.


syngenesious : a. Aynı türe mensup diğer bir kimseden alınan.