Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ecchondroma nedir?

ecchondroma : n. Kıkırdak yapısında olan ve meydana geldiği kemik üzerinde bir çıkıntı oluşturan selim tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


bubo : n. Kasıktaki lenfa bezlerinin jenital hastalıklar neticesi, şişmeleri, hıyarcık, bubon, köpek memesi.


cholecystogastrostomy : n. Safra kesesi ile mide arasında anastomoz yapılması.


chondrine : n. Kaburga, eklem v.s. yağından çıkan jelatin.


co-ordination : n. uyum içinde cerayan eden hareket.


coprophagy : n. Dışkı yeme.


dermic : a. Cildi, derisel.


enterologist : n. Barsak hastalıkları uzmanı.


galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


glycoside : n. biochem. See: glucoside.


heteradenoma : n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


indenization : n. See: innidiation.


intratonsillar : a. Bademcik (tonsil) içi, bademcik içinde.


kinomometer : n. Hareket genişliğini, özellikle eklemde meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinomometre.


local infection : Lokal enfeksiyon.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


panarthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, panartrit.


pharygnotherapy : n. Yutak bozukluklarını tedavi etme.