Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

eccentro-osteochondrodysplasia nedir?

eccentro-osteochondrodysplasia : n.Uzunkemiklerde normal dışı ossifikasyon merkezleri görülmesi ve bu merkezlerden başlayan kemikleşme sonucu iskelet sisminde çeşitli şekil bozuklukları ve çok kere cücelikle belirgin durum, Morquio hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchodilatator : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri genişletici; 2. Bronş ve bronşiyolleri genişletici ilaç.


clavicular : a. Klavikulaya ait, clavicularis.


crush syondrome : n. Travma nedeniyle meydana gelen üremi.


echoacousia : n. Sesing erçekte kesilmesine rağmen tekrar duyulması (Bir çeşit işitme bozukluğ).


equation : n. Eşitlik.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


hemianacusia : n. Tek kulağın işitmemesi, tek kulak sağırlığı.


mastoidal : a. Mastoid çıkıntı ile ilgili.


mercuric : a. biochem. İki değerli civa atomu ihtiva eden.


nyctalope : n. Gecleri gözü görmeyen şahıs, niktalop.


oleate : n. 1. Oleik asit'in tuzu; 2. Etkili maddenin oleik asit içindeki eriyiğinden oluşan ilaç.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


psychogenesis : n. Akli veya ruhi faaliyet tesiriiyle vücude gelme, psikojenez, akıl gelişimi, zihin gelişim.


saccharification : n. Şeker haline çevrilme, şekere dönüşme, şekerleşme.


saccharuria : n. İdrarda fazla miktarda şeker bulunuşu, sakaüri.


splay-foot : n. Enli ve yayvan ayak.


staphyloschisis : n. Yarık damak, doğuştan damağın yarık olması.