Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

eccentro-osteochondrodysplasia nedir?

eccentro-osteochondrodysplasia : n.Uzunkemiklerde normal dışı ossifikasyon merkezleri görülmesi ve bu merkezlerden başlayan kemikleşme sonucu iskelet sisminde çeşitli şekil bozuklukları ve çok kere cücelikle belirgin durum, Morquio hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

citrate : n.biochem. Sitrik asidin tuzu, sitrat.


configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


cytometer : n. Hücrelerin, özellikle kan hücrelerinin sayılmasında kullanılan alet, sitometre.


dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


epiploectomy : n. Omentum'un ameliyatla çıkarılması.


fomentation : n. Pansuman yapma.


inter- : pref. Ara, arasında.


hemocytocatheresis : n. Kan hücrelerinin yok olması.


herpangina : n. pl. Ağzın arka bölümünde meydana gelen küçük vezikül ve yaralar.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


immunogenesity : a. Bağışıklık meydana getirebilme yetenğine sahip olan.


lymph : n. Akkan, lenfa.


manipulative : a. El hünerine dayanan, eli ustaca kullanarak yapılan.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


norm : n. 1. Kaide, düstur; 2. Nümune, örnek.


oblivious : a. 1. Unutkan; 2. Unutkanlık yapıcı, unutkanlığa sebep olucu.


periarteritis : n. Arter dış gömleğinin iltihabı, periarterit.