Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

eccentric nedir?

eccentric : a. See: Abaxial.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bran : n. Kepek.


endermic : a. Cilt üzerined iğleyen, cilde sürülen (ilaç).


ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.


epistropheus : n. Eksenkemik, ikinci boyun omuru.


geotropism : n. Yeredoğrulum.


haunch : n. Kalça


hematencephalon : n. Beyinde kan toplanması


heteronomy : n. Diğer bir şeyin etkisine bağlı olarak faaliyet gösterme hali, gelişim veya çalışma bakımından başka bir uyarıya gerek gösterme durumu.


hydraeroperitoneum : n. Periton boşluğunda su ve gaz bulunması.


intrafebrile : a. Ateşli devrede, ateşli edvre esnasında.


Klumpke's Paralysis : n. Önkol ve elkaslarında atrofi ile birlikte görülen felç durumu.


ligamentous : a. 1. Bağsı; 2. Bağlı, 3. Bağa ait.


ligamentum : n. (pl. ligamenta).


myoneure : n. Kası tamamlayan sinir hücresi, miyonerv.


odont : a. Dişlek.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


pediculous : a. Bitli, bitlenmiş.


periocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


procerus : a. İnce, uzun.


septometer : n. 1. Burun bölgesi (nasal septum)'nin kalınlığını ölçen alet; 2. Havanın bakterilerle kirlilik derecesini ölçen alet.