Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

eccentric nedir?

eccentric : a. See: Abaxial.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


bromomenorrhea : n. Adet kanının tiksindirici kokuda oluşu.


chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).


determiner : n. Tayin edici, tayin edici faktör.


dysphrasia : n. Konuşamamazlık, konuşma bozukluğu.


endometroid : a. Endometre benzer.


ependymitis : n. Ependim iltihabı, ependimit.


eunuchoidism : n. Testislerin iyi gelişmemesinden dolayı meydana gelen konstitüsyon anomalisi (ses kadın sesine benzer, şişmanlık ve infantilizm görülür), önikoidizm.


granulitis : n. Milyer tüerküloz, granülit.


hemiataxia : n. Yarım ataksi (vücudun tek tarafında olan).


kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.


lapis : n. Taş.


leukocytic : a. Lökositlere ait.


paristhmion : n. Bademcik, tonsilla.


paramusia : n. Notaları ve sesleri ayırma veya yerinde kullanma yeteneğinin kaybı.


pentazocine : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan bir ilaç.


polyhedral : a. Çok taraflı veya yüzeyli.


posthetomy : n. Sünnet.


reduction : n. 1. Organı normal yerine getirme, organın normal yerine gelmesi; 2. Perhizle zayıflatma; 3. Yıkılma.


sallow : a. Pembe rengini kaybetmiş, soluk yüz gösteren, solgun.