Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecbolic nedir?

ecbolic : a. 1. Bir maddenin dışarı atılamsını uyaran, özellikle fetüs'ün doğumunu hızlandıran; 2. Uyarıcı madde (ilaç), özellikle doğumu hızlandıran veya düşüğe sebep olan ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bone : n. Kemik, os.


cardiotocography : n. Fetüs kalb atımlarının ritmi ile uterus kontraksiyonları arasındaki ilişkinin çizelge halinde gösterilmesi.


coarctotomy : n. Kanal lümenindeki darlığın kesit yapılarak genişletilmesi.


dentifrice : n. Dişleri temizlemek için kullanılan diş macunu, tozu veya suyu.


dysplasia : n.Anormal doku meydana gelmesi, displazi.


gemmule : n. 1. Ana hücreden gelişen, ilerde ayrılarak yeni bir canlıyı oluşturacak tomurcuklardan her biri, tomurcuk, gemül; 2. Sinir hücresi dendriti üzerinde ince lif eşklindeki uzantılardan her biri.


gliomatosis : n. Nöroglia hücrelerin aşırı artışı, gliyom oluşması.


intensification : n. 1. Kuvvetlendirme, şiddetini artırma; 2. Kuvvetlenme, şiddetlenme.


growth : n. 1. Marazi oluş; 2. Hücre sayısının artması.


helicoid : a. See: Spiral.


helminthology : n. barsak parazitleri bilgisi, helmintoloji.


hydrocele : n. testislerde yaralanma, iltihap ve genel ödem sonunda seröz bir sıvı (mayi) toplanması, hidrosel.


intracardiac : a. Kalbde bulunan veya hasıl olan.


metformin : n. Bir diguanid, antidiabetik madde.


neuropapillitis : n. Göz papillasının iltihabı, nevropapilit.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


oppilation : n. See: Constipation.


paracousia : n. See: Paracusia.


paranoid : a. 1. Paranoya'ya benzeyen, paranoya gibi; 2. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


spirophore : n. Sun'i solunum aleti, spirofor.