Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ecbolic nedir?

ecbolic : a. 1. Bir maddenin dışarı atılamsını uyaran, özellikle fetüs'ün doğumunu hızlandıran; 2. Uyarıcı madde (ilaç), özellikle doğumu hızlandıran veya düşüğe sebep olan ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachybasia : n. Ayağı sürüyerek adım atma, felçlilerde görülen ayağı sürüyerek yürüme hali.


fatality : n. 1. hastalığın öldürücü olma niteliği veya derecesi; 2. Ölüme götüren herhangi bir durum (hastalık vs.).


flavobacterium : n. Portakal sarısı pigment oluşturan gram-negatif bir bakteri cinsi (Toprakta ve suda bulunurlar).


gluside : n. See: Saccharin.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


intuitional : a. Sezgi ile ilgili, içe doğma ile ilgili.


kleptomania : n. Çalma (Hırsızlık) hastalığı, kleptomani.


orchioneuralgia : n. Testis ağrısı.


otopathy : n. Kulak hastalığı, otopati.


paroophoron : n. Paraoforon (Epoophoron'un iç tarafında bulunan oluşum. Wolf cisminin artığı, erkeklerdeki Giraldes organına karşılık).


phagy- : suff. Yoketme, yeme.


phonology : n. See: Phonetics.


platycrania : n. Vahşi kabilelerde kafa kemiğini yassılaştırma adei.


postinfluenzal : a. See: Postgrippal.


potassium : n. biochem. K sembolü ile bilinen, atom no: 19 ve atom ağırlığı 39.096 olan kimyasal element, potasyum.


pyronine : n. Histolojide kullanılan kırmızı anilin boyası pironin.


refresh : v. 1. Tazelemek, yeniden canlandırmak, taze hayat vermek; 2. Dinlendirmek, serinletmek, 3.Canlanmak, dinlenmek.


rhinophonia : n. Burundan (genizden) çıkan ses, rinofoni.


sideropenic : a. 1. Demir eksikliği ile ilgili; 2. Demir eksikliği gösteren, demir eksikliği ile belirgin.