Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ecarteur nedir?

ecarteur : n. Kesitlerin iki kenarlarını birbirinden uzaklaştırmağa yarayan alet, ekartör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cherubism : n. Bebeklik çağında çene kemiklerinde başlayan kalınlaşma ve fibrosis sonucu yüzün alt kısmının büyümesi ile belirgin yüzde şekil bozukluğu (kalıtsaldır).


cirsoid : a. Genişelmiş, kıvrıntılı bir damarı andıran.


subneural : a. Siniraltı, sinir altında bulunan.


haptophore : n. Antijen'deki antikorla birleşen atomgrubu.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


meteorism : n. Barsaklarda fazla miktarda gaz toplanması, meteorizm.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


organoferric : a. Demir ve bazı organik bileşim ihtiva eden.


osetolytic : a. 1. Osteolizle ilgili, osteolizli; 2. Ostediz yapıcı.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


phagedenic : a. 1. Süratle yayılan; 2. Dokuları kemiren, fajedenik.


photuria : n. İdrarda fosfor bulunması.


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.


ptyal : pref. Tükürük anlamına önek.


pyrenolysis : n. Hücre çekirdekçiği (nukleolus)'nin eriyip dağılması.


ramstedt's operation : n. Çocuklarda mevcut olan pilor stenozunun tedavisi için gerçekleştirilen bir ameliyat çeşidi.


sallow : a. Pembe rengini kaybetmiş, soluk yüz gösteren, solgun.


sideropenia : n. Vücdun ve kanın demirsiz kalması, vücut veya kanda demir azalması, sideropeni.


tar : n. biochem. Katran.