Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ecarteur nedir?

ecarteur : n. Kesitlerin iki kenarlarını birbirinden uzaklaştırmağa yarayan alet, ekartör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannulation : n. Herhangi bir boşluğa kanül sokma, tüp geçirme.


costa : n. (pl. costae). Kaburga.


depilation : n. Kıl dökme (düşürme).


diapophysis : n. Vertebranın üst enine çıkıntısı, diyapofiz.


ectocytic : a. Hücredışı.


fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.


gastrocele : n. mide fıtığı, gastrosel


gnathion : n. Çene ucu, alt çenenin orta çizgi üzerindeki en alt ucu.


hemolith : n. Kan damarları duvarlarında meydana gelen taş.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


indigo : n.Çivit.


insalubrious : a. Sıhhate yaramaz, sıhhate dokunur, zararlı.


junction : n. 1. Bağlantı; 2.Bitişme, birleşme; 3. Birleşme (bağlantı) yeri, birleşek.


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


microlithiasis : n. Çok küçük taş oluşumu, mikrolityaz.


parathyroid : n.&a.1. Tiroid bezi arkasında bulunan dört küçük bezden her biri, paratiroid bezi; 2. Tiroid bezi yakınında, tiroid bezine komu, tiroid bezine bitişik.


patellofemoral : a. Patella ve femura ait.


schizogenesis : n. Eşeysiz (asexual) üreme.


science : n. Fen, ilim, bilim, bilgi.


shigella : n. Bazı türleri basilli dizanteriye sebep olan hareketsiz, gram-negatif bir bakteri cnsi.