Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ecarteur nedir?

ecarteur : n. Kesitlerin iki kenarlarını birbirinden uzaklaştırmağa yarayan alet, ekartör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouillon : n. Et suyu (Bakteri üretmede kullanılan bir besi ortamı).


confusion : n. Bilincin bulanıklığını ve kişinin realite ile alakası bulunmadığını belirten bir kavram.


consumption : n. Göğüs hastalığı, verem, tüberküloz


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


febrile : a. 1. Hummalı, ateşli; 2. Ateşe ait, febril.


hematoncometry : n. Kan hacminin ölçülmesi.


hemogenic : a. Kan oluşumuna (yapımına) ait, hemojenik.


hydrochlorothiazide : n. Chlorathiazid'e oranla daha güçlü bir diüretik.


hypo : pref. Aşağı, daha az, altında, alt, hipo.


isometropia : n. İki göz refraksiyonunun eşit olması, izometropi.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


lyssa : n. See: Hydrophobia.


malacotic : a. Yumuşak.


miliary : a. Darı tanesi büyüklüğünde kabarcıklar gösteren, bu görünümle belirgin.


moxibustion : n. Deri üzerine moxa uygulanarak tahriş meydana getirilmesi, bu şekilde gerçekleştirilen deri koterizasyonu.


neurosecretion. : n. Sinir hücrelerinden meydana gelen hormonlar.


neurotropic : a. Sinir dokusuna karşı özel ilgisi olan, nevrotrop (nörotrop).


oophorocystectomy : n. Yumurtalık kistinin ameliyatal çıkarılması.


ovigenesis : n. See: Oogenesis.


perimetrium : n. Perimetr (iyum).