Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ecarteur nedir?

ecarteur : n. Kesitlerin iki kenarlarını birbirinden uzaklaştırmağa yarayan alet, ekartör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabism : n. Devamlı kenevir türleri (esar v.s.) kullanma sonucu oluşan zehrilenme hali.


chromaffin : n. biochem. Krom tuzların ile iyice boyanan, kromafin.


coil : n. Halka veya helezon şeklinde kıvrımlar gösteren oluşum.


densitometer : n. 1. Dansimetre; 2. Et suyu ortamda üretilen bakterilerin gelişme hızını ölçen özel alet.


diazoxide : n. Pankreastaki insulin yapan beta hücrelerini baskı altına alan bir ilaç.


electrocautery : n. Dokuyu elektrikle yakma, elektrokoter.


esophagismus : n. Ösofagus spazmı.


eustachian : n. XVI. yüzyılın eustachius isminde İtalyan kulak doktoru nazariyesi mensubu.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


subilium : n. İlyumun en alt parçası.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


hysterometry : n. Uterusun ölçülmesi, uterusu ölçme bilimi, histerometri.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


ingravescent : a. Şiddeti yavaş yavaş artan, ağırlaşan (hastalık).


macrocytic : a. İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.


maladjustment : n. İntibak edemeyiş, uymayış, uyumsuzluk.


nutrification : n. Hazır gıdaya besin değerini artırma amacıyla vitamin v.b. gerekli unsurların ilave edilmesi, nutrifikasyon.


overfunction : n. See: Overactivity.


pseudochorea : n. Yalancı kore.


pseudopterygium : n. Konjunktiva üzerinde herhangi bir lezyonu takiben gelişen, ucu kornea kenarına tutunmuş, pterygium'a benzer oluşum, yalancı pterijiyum.