Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

eburneous nedir?

eburneous : a. 1. Fildişinden; 2. Fildişi gibi.

eburneous substance : Dişkemiği, substantia eburnea, dentin.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).


coctostabile : a. Isıtılmakla değişmeyen, ısıtılmakla bozulmayan.


colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


glomus : n. (pl. glomera). Yumak, yumacık, cisim.


intensification : n. 1. Kuvvetlendirme, şiddetini artırma; 2. Kuvvetlenme, şiddetlenme.


iliotibial : a. İlium ve tiiba ile ilgili.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


intoxicant : a. 1. Zehirlenmeye sebep olan,zehirleyici; 2. Zehirlenme yapan herhangi bir madde; 3. Sarhoş edici madde (alkol, ilaç v.s.).


laryngeal : a. Gırtlağa ait. laryngicus.


magnum : a. Büyük veya geniş.


mesocolon : n. Kolon mezosu.


microcinematography : n. Mikroskopik cisimlerin sinema filmi ile gösterilemsi.


microtomy : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme ameliyesi.


oculospinal : a. Göz ve omurliiğe ait.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


pterygium : n. 1. Kalınlaşmış bir konjonktif tabakasının kornea üzerine uzanıp yapışmış olması; 2. Derinin üst tabakasının tırnağın proksimal kenarına yapışması, şeytan tırnağı.


pylorogastrectomy : n. Pilor'un ameliyatla çıkarılması, pilorogastrektomi.


scabicide : n. Uyuz etkeni (Sarcoptes scabiei)'ni öldürücü ilaç.


sternalis : n. Sternum kaıs.