Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

eburneous nedir?

eburneous : a. 1. Fildişinden; 2. Fildişi gibi.

eburneous substance : Dişkemiği, substantia eburnea, dentin.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


chondrine : n. Kaburga, eklem v.s. yağından çıkan jelatin.


chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


culdoscope : n. Vaginal arka forniksi yoluyla uterusun arka tarafına, periton içine kuldoskop sokulması.


endophlebitis : n. Bir ven intimasının iltihabı, endoflebit.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


phylogenesis : n. Türlerin zamanın seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir canlı grubu (hayvan veya bitki)'nun ilk şeklinden bugünkü şekline kadarg eçirdiği tarihsel aşama, tür'ün evrimi, filogenez.


hygrophobia : n. Rutubetten aşırı korkma (Rutubetli yerde oturmaktan veya rutubetli bir şey giymekten aşırı çekinme gibi).


impregnated : a. Gebe, hamile.


inemia : n. Kanda fibrin bulunması, inemi.


laliophobia : n. Konuşmaktan korkma, özellikle kekeleyeceği veya telaffuz hatası yapacağı korkusu ile konuşmaktan çekinme.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


megalo : pref. See: mega.


nematoda : n. Yuvarlak solucanların bir sınıfı (Bazı cinsleri insanda hastalığa sebep olur).


parorchidium : n. Testisin yer değiştirmesi.


perineorrhaphy : n. Perine dikilmesi.


polymorph : n. Çok ş ekilli veya değişik safhalı organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, polimorf.


potassemia : n. Kanda potasyum çoğalması, potasemi.


preganglionic : a. Sinir ganglionlarından önce yer alan.


rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.