Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

eburneous nedir?

eburneous : a. 1. Fildişinden; 2. Fildişi gibi.

eburneous substance : Dişkemiği, substantia eburnea, dentin.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


elastic : a. Elastiki, esnek, elastik, elasticus


hypoproteinemia : n. Kanda protein noksanlığı.


intoxication : n. 1. Toksik maddenin vücutta meydana getirdiği patolojik durum, zehirlenem; 2. Aşırı alkol alımının sebep olduğu bazı zihni ve psişik bozukluklar, istemli kaslar arasındaki düzenli çalışmanınbozulması ile belirgin geçici durum, akut alkol zehrilenmesi.


ionic : a. İyona ait, iyonik.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


leukemogen : a. Lösemi yapan madde, lökemojen.


lumbricoid : a. 1. Solucana benzeyen, kurt şeklinde; 2. See: Ascaris lumbricoides.


macrognathia : n. Altçenenin anormal büyüklüğü, makrognati.


maturative : a. 1. Olgunlaştırıcı, 2. Cerahat toplayıcı.


mecamylamine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ağız yoluyla etkili bir ganglion bloke edici ilaç.


metalliferous : a. biochem. Maden hasıl eden.


myelalgia : n. Belkemiği ağrısı, miyelalji.


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


patelliform : a. Patellabiçim, dizkapağı şeklinde.


phytobezoar : n. biochem. Nebati liflerden oluşmuş bir bezoar.


pitressin : n. biochem. Vazopresinin ticari adı.


pleochromatic : a. Çeşitil şartlarda değişik renkler arzeden.


porencephalous : a. Porensefali ile vasıflı.