Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

eburnation nedir?

eburnation : n. Kemki dokusunun, fildişini andırır şekilde sert yapı ve görünüm kazanması (Kemik'te dejenerasyon sonucu oluşur).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carinate : a. Orta kısmı tümsek gösteren, sırt şeklinde, sırtlı.


choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


colovaginal : a. 1. Kolon ve vagina ile ilgili; 2. Kolon ve vagina arasında.


hereditary : a.See: Familial.


hematometra : n. Uterus içinde kan (veya menstruasyon sıvısı) birikmesi.


hexadactylism : n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.


hydrolactometer : n. Sütteki su yüzdesini ölçmede kullanılan araç, laktometre.


imitative : a. Taklit edici.


ischocholia : n. Safra salgılanmasının durması.


maneuver : n. El aracılığıyla yapılan belli bir amaca yönelik özel hareket, herhangi bir olayı kolaylaştırmak amacıyla el ile yapılan, belli bir usule dayalı girişim, manevra.


meconism : n. Afyonlu zehirlenme, mekonizm.


melasma : n. Deride siyah lekeler hasıl olma hastalığı.


osmodysphoria : n. Belirli kokulardan nefret etme.


pantalgia : n. Bütün vücudun ağrıması, pantalji.


porphyrin : n. Kırmızı boyalı madde olup kısmen hemoglobin, kısmen klorofilden meydanag elir, porfirin.


potion : n. İlaç tertibi, bir defadan verilen sıvı ilaç, posyon.


rut : n. Bazı hayvan cinslerinde dişilerin kızgınlık devrelerine tekabül eden ve erkek hayvanlarda görülen devre.


secobarbital : a. Bir barbitürik asit türevi.


secreta : n. (pl.) İfrazat, salgılar.


sesqui : pref. Birbucuk defa (misli).