Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

eburnation nedir?

eburnation : n. Kemki dokusunun, fildişini andırır şekilde sert yapı ve görünüm kazanması (Kemik'te dejenerasyon sonucu oluşur).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


cervical : a. Boyuna ait, cervicalis.


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


ejection : n. 1. Dışarı atma, boşaltma, çıkartma; 2. Dışarı atılan madde.


electrocardiograph : n. Elektrokardiyogramı kaydeden cihaz, elektrokardiyograf.


eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.


embryotocia : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük.


enterology : n. Barsakbilim, enteroloji.


ethereal : a. biochem. Etere ait, eterik, eteri havi, etere benzer.


fluoride : n. Fluorine'nin bir elementi veya bir kök ile bileşimi, hidrofulorik asidin bir tuzu.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.


medico : pref. Tıp. tıbbi anlamlarına önek.


oscheal : a. Skrotum'la ilgili.


overcompensation : n. Aşırı derecede telafi.


oxychromatin : n. biochem. Asit anilin boyalarla boyanabilen kromatin kısmı, lantanin.


papillate : a. Üzerinde meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla örtülü.


parturiometer : n. Uterusun ihraç kuvvetini ölçmekte kullanılan cihaz, partüryometre.


paramusia : n. Notaları ve sesleri ayırma veya yerinde kullanma yeteneğinin kaybı.