Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

eburnation nedir?

eburnation : n. Kemki dokusunun, fildişini andırır şekilde sert yapı ve görünüm kazanması (Kemik'te dejenerasyon sonucu oluşur).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervix : n. (pl. Cervices). Boyun.


chloroazodin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan ve klor ile azot ihtiva eden madde (C2H4Cl16N6).


cingulum : n. 1. Kuşak, halka; 2. Beyin'de gyrus fornicatus'taki sinir demeti; 3. Kesici dişlerin iç yüzündeki kabarık kısım; 4. Bel, vücudun ortasındaki incelen bölge.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


etiologic : a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. Hastalık sebebiyle ilgili.


exopthalmia : n. See. exophthalmos.


foreskin : n. Sünnet derisi, gulfe.


subdural : a. Dura (Dura mater) altında bulunan, subduralis.


histonuria : n. Histon işeme.


house : n. 1. Ev, yuva; 2. derin.


hyperdiastole : n. Kalp diyastolünün uzaması.


iodid(e) : n. biochem. İyodür, iyodür asidinin tuzu.


lienitis : n. Dalak iltihabı, splenit.


megal : pref. See: mega.


mild : a. Hafif, orta derecede, ılımlı.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


percaine : n. Mevzii uyuşturucu bir madde.


photophthalmia : n. Yüksek elektrik ışığında, elektrik veya oksijen kaynağında ve karda çıplak gözle çalışanların gözlerinde meydana gelen bir çeşit göz hastalığı, fotooftalmi.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.


scabies : n. Uyuz, gal, skabiyez.