Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ebullition nedir?

ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cherubism : n. Bebeklik çağında çene kemiklerinde başlayan kalınlaşma ve fibrosis sonucu yüzün alt kısmının büyümesi ile belirgin yüzde şekil bozukluğu (kalıtsaldır).


correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


dermatoplasty : n. Cildin bir yerini tamir için vücudun başka bir yerinden bir cilt parçası kesip bu yere yapıştırma ameliyatı, dermatoplasti.


desmopathy : n. Bağ hastalıkları, demopati.


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


endothelium : n. Damarların iç zarı (tabakası), endotel(yum).


mia ball : Göz küresi, bulbus occuli.


excretory : a. 1. Salıcı; 2. Çıkartıma ait.


physinosis : n. Tabii sebep (faktör) lerden doğan hastalık.


hyperpigmentation : n. Pigmentasyonun artması veya aşırı derecede olması.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


ophthalmometry : n. Gözün kırılma derecesinin tesbiti, oftalmometri.


passivism : n. 1. Boyun eğme, itaat etme hali; 2. Eşlik eden kimsenin her türlü anormal arzusuna boyun eğmekle belirgin cinsel sapıklık.


pathomorphosis : n. Salgından salgılan bir hasatlığın karakterinin değişmesi, patomorfoz.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


polyserositis : n. Seröz zarların genel iltihabı.


pons : n. (pl. pontes). Köprü.


procreation : n. Üreme, çoğalma.