Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ebullition nedir?

ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calory : n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. Yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1-1 gr. yağ 9,3 K verir, kalori.


cardiopalmus : n. Kalb çarpıntısı.


chancriform : n. Şankır'a benzeyen.


consensual : a. İhtiyari hareketle müterafik olarak vaki olan gayriihtiyari (hareket).


embolus : n. tıkaç.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


hydatidoma : n. Hidatid ihtiva eden tümör.


hydropigenous : n. 1. Vücutta suyun birikmesine sebep olan; 2. hidrops yapan, hidropijen.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


intralobular : a. Lobulus'un içinde.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


magnification : n. Büyültme (mikroskop).


metaplasm : n. Protoplazmanın oluşum maddesi, hücrede bulunan cansız madde, metaplazma.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


periureteric : a. Ureter çevresine, ureter'i çevreleyen.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.


quadridigitate : a. See: tetradactylous


sacro : pref. Sakruma ait.


scab : n.&v. 1. Yara kabuğu; 2. Kabuk bağlamak (yara).


subcortex : n. Korteksin altında bulunan beyin maddesi.