Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ebullition nedir?

ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

copulation, cohabitation : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, coitus (koit), cinsel temas.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


electro-oculogram : n. Orbita yakınında cilt üzerine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile, göz kürenin ön veya arka kısımları arasındaki potansiyel farkının, ayrıca gözün pozisyon ve hareketlerinin yazılı olarak kaydedilmesi.


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.


hyaloidin : n. biochem. Mükoproteinlerde bulunan bir karbonhidrat radikali.


hypermetabolism : n. Metabolizmanın artması, metabolizma yüksekliği.


hyphephilia : n. Sürtünmekle cinsel zevk alma.


lousiness : n. Bitlenme, bit enfestasyonu. See: Pediculosis.


metamyelocyte : n. Genç lökosit, metamiyelosit.


metroplasty : n. Uterus üzerinde uygulanan estetik ameliyat, uterus'taki şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla uygulanan ameliyat, metroplasti.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


nanoid : a. 1. Cüce gibi, bodurca; 2. Vücudu anormal derecede küçük olan, cüce.


pedatrophia, pedatrophy : n. Çocuklarda mesarika içindeki lenf düğümlerinin tüberkülozu olup sindirim bozukluğu yapar, pedatrofi.


perichoroidal : a. Koroidi saran.


podalgia : n. ayak ağrısı.


prosopagnosia : n. Yüzleri tanıyamama, kişinin evvelce gördüğü simaları birbirinden ayırt edememesi hali.


rem : n. Bir röntgen ışınım birimi.


rotz : n. Atlarda ruam hastalığı, atlara mahsus nezle gibi fakat çok tehlikeli bir hastalık (See: Glanders).


salpingooophoroperitonitis : n. Tuba uterina (Fallop tübü), ovaryum ve pelvis peritonunun, gonokoklar sebebiyle oluşan müşterek iltihabı, salpengoooforoperitonit.