Bugün : 24 Şubat 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ebullition nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contaminant : n. Kirletici madde, enfekte edici etken.


definitive : a. Tam olgun, gelişmiş.


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


genicular : a. Dize ait, jeniküler.


hemicolectomy : n. Kalın barsağın bir parçasının ameliyatal çıkarılması, kolonu kısmen kesip çıkarma ameliyesi.


hemopleura : n. See: Hemothorax


ignition : n. Yakma, tutuşturma.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


iodoxyl : n. biochem. Sodyum iyodometamat.


microblepharia : n. Göz kapaklarıın normale oranla çok küçük oluşu.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


myoglobinuria : n. İdrarda myoglobin bulunuşu.


ordure : n. See: Excrement.


per rectum : Rektum yolu ile.


proptometer : n. Egzoftalmi derecesini ölçme aleti, proptometre.


psorosperm : n. Bazı hayvanlarda hastalık yapan, Myxosporidia takımına mensup herhani bir mikro-organizma.


rhinopolypus : n. Burun polipi.


segmentum : n. Bölüm, parça.


shoulder : n. Omuz.


sternoclavicular : a. Sternum ile köprücük kemiğine ait olan, her iki kemiği birlikte ilgilendiren.