Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ebullism nedir?

ebullism : n.Alçak basınçlı hava ile temas sonucu dokularda su buharı kabarcıklarının oluşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardia : n. Oesophagus'un mideye açıldığı yer, kardiya.


colovesical : a. 1. Kolon ve mesane ile ilgili; 2. Kolon ve mesane arasında.


comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


hormonoprivia : n. Hormonsuzluktan ileri gelen marazi durum.


hypofunction : n. fizyolojik fonksiyonun normalden az oluşu.


malleolus : n. (pl. Malleoli). Bacakla ayağın birleştiği yerde hem içi yanda hem de dış yanda deri altındaki kemiklerin yaptığı kabartı, aşık (çıkıntısı), malleol.


manifest : a. Aşikar, gizli olmayan, manifest.


metrophlebitis : n. Uterus venlerinin iltihabı, metroflebit.


microbe : n. Hastalık yapan mikro-organizma, patojen mikro-organizma, mikrop.


myogelosis : n. Kas sertleşmesi, miyojeloz.


orofacial : n. Ağız ve yüzle ilgili.


ossiform : a. Kemik şeklinde, kemiksi.


prepuberty : n. Buluğ'dan hemen önceki devre, buluğ öncesi dönem.


radioiodine : n. biochem. İyod'un radyoaktif izotopu (tiroid hastalıklarının teşhis ve tedaviside kullanılır).


rectalgia : n. See: Proctalgia.


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.


sacculus : n. (pl. Sacci). See: Sac.


somatopleure : n. Ektoderm ve somatik mezoderm.


spinipedal : a. Omurgaya yaklaşan.