Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ebullism nedir?

ebullism : n.Alçak basınçlı hava ile temas sonucu dokularda su buharı kabarcıklarının oluşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contra : pref. Karşı, zıt.


creatinine : n. biochem. Kreatinden türeyen bir metabolizma yıkımı ürünü, kreatinin.


Dwarfishness, Dwarfness : n. Boyun 100 cm. den aşağı olması, cücelik, nanizm.


epizootiology : n. Hayvanların epideimk hastalıklarının bilimsel incelenmesi.


erythromania : n. İstemdışı gelişen kızarma hali, irade ile kontrol altına alınamayan yüz kızarması.


gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.


glossomantia : n. Dilin görünümü (paslı v.s)'ne göre hastalığa teşhis koyma.


hostility : n. Düşmanlık, aşırı kızgınlık, husumet.


intra-appendicular : a. Apendiks içi, apendiks içinde.


intravasation : n. Komşu dokularda oluşan yabancı madde (irin v.s.)'lerin, damar duvarındak iyapısal bozukluk veya harabiyet nedeniyle kan damarına geçişi.


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


panhysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla tamamen çıkarılması.


polythelia : n. Memeucu adedinin normalden fazla olması, politeli.


pyloroduodenal : a. Pylor sfinkterine ve duodenuma ait olan, her ikisini beraberce ilgilendiren.


quadripara : n. Dört defa doğum yapan kadın.


regimen : n. Perhiz, diyet, rejim.


retrocolic : a. Kolonardı, kalın barsak arkası.


sanguifacient : a. Kan yapıcı, kant aşıyıcı.


skein : n. Mitozun erken safhalarında görülen ipliksi şekil.


Skene's Glands : n. Kadınlarda, uretranın başlangıç kısmında yer alan iki adet küçük gudde, parauretral guddeler.