Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ebullism nedir?

ebullism : n.Alçak basınçlı hava ile temas sonucu dokularda su buharı kabarcıklarının oluşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.


calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


cheilopompholyx : n. El derilerinde ve özellikle parmaklarda meydana gelen simetrik erupsiyonlar.


cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


diabetic : a.&n. 1. Şeker hastalığına ait; 2. Şeker hastası, diyabetik.


digestive : a. 1. Hazma ait; 2. Hazmettirici.


epididymovasos1stomy : n. Epididim ile vas (ductus) deferens'in son kısmı arasında ameliyatla yeni geçit oluşturma.


geotaxis : n. Yerçekimi doğrultusunda gelişme veya hareket gösterme.


intemperate : a. 1. Nefsine hakim olamayan, kendini kontrol edemeyen, itidalsiz; 2. İçkiye düşkün, aşırı içki içen (kişi).


lactovegetarian : n. Süt, yumurta ve sebze ile perhiz yapan şahıs.


insatiable : a. Doymaz, tatmin olmaz, yatışmaz.


levotorsion : n. Sola bükme veya bükülme.


monoblepsia : n. Tek renk görme, monoblepsi.


mucostatic : a. Mukus yapımını önleyen, mukus salgılanmasını durduran.


myenteron : n. Barsak kas gömleği, miyenter(on).


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


overstress : n. Fazla çalışmadan doğan aşırı gerginlik.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.


phlegmon : n. Had, ilerleyici ve cerahatlanmaya doğru iden yaygın bağ dokusu iltihabı, flegmon, selülit, phlegmona.