Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ebonation nedir?

ebonation : n. Yara içine girmiş kırık kemik parçalarının çıkarılamsı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conjugation : n. Birleşme, çift olma.


cytoclasis : n. Hücrelerin tahrip olmlası, hücrelerin ölümü.


dorsoanterior : a. Rahim içindeki fetüs sırtının önde olduğunu belirtmede kullanılan terim.


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


gene : n. Kromozomlarda bulunan ve herediter karakteri nakleden faktör, jen (gen).


hyperperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin artması.


icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.


hyphemia : n. 1. Göz ön odacığı içine kanama, göz ön kamarasında kan toplanması; 2. Dolaşımdaki kan hacminin azalması, kan miktarında azalma.


inhibitor : n. Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen.


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


neutrocytophilia : n. See: Neutrophilia


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


obduction : n. See: autopsy.


paratracheal : a. Nefes borusu yanında, konjonktivit.


phagodynamometer : n. Gıdaları çiğneme kuvvetini ölçme aleti.


pharmacologist : n. Farmakoloji uzmanı, farmakolog.


refrigeration : n. Soğuk hava tedavisi.


reticulation : n. Ağ oluşumu, retikülasyon.


serrate, serrated : a. Dişli, serratus.


somatopleure : n. Ektoderm ve somatik mezoderm.