Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

earth nedir?

earth : n. 1. Toprak; 2. Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler.

earth bath : Toprak banyosu.


earth eating : Toprak yeme.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


diverticulitis : n. Divertikül iltihabı.


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


dysodontiasis : n. Diş çıkımında güçlük, çocukluk çağında dişlerin ağrılı veya geç çıkması.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


estrone : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan kuvvetli estrojenik bir madde (C18H22O2).


glycol : n. biochem. Herhangi bir diatomik alkol.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


integument : n. Deri, integumentum.


lacerated : a. yırtılmış, yırtık.


hemolith : n. Kan damarları duvarlarında meydana gelen taş.


lateroflexion : n. Yana bükülme, yana yapılan fleksiyon hareketi.


mesaortitis : n. Aortun orta (kas) gömleğinin iltihabı.


notalgia : n. Sırt ağrısı.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


ostembryon : n. Fetusün kemikleşmesi.


pseudocoxalgia : n. Genellikle gençlerde görülen femur'un üst epifizinin dejenerasyon ve aseptik nekrozu ile belirgin ağrılı hastalık, psödokoksalji.


retinene : n. Işık tesiriyle rodopsin şeklini alan bir pigment.


scratches : n. At ayaklarına arız olan egzemalı iltihap.