Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

earth nedir?

earth : n. 1. Toprak; 2. Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler.

earth bath : Toprak banyosu.


earth eating : Toprak yeme.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromic : a. Brom'la ilgili.


chondralgia : n. Kıkırdak ağrısı.


colour index : n. Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim.


crasis : n. Normal yapı ve kıvam gösteriş hali, vücut sıvılarının özellikle kanın normal bileşimde oluşu.


episternum : n. Sternum'un üçgen şeklindeki üst parçası, manubrium sterni.


exanimation : n. Bilinç kaybının eşlik ettiği hastalık hali, koma.


gartner's Bacillus : n. Hareketli, gram negatif bir basil.


hyperlutemia : n. Kanda aşırı miktarda progesteron bulunuşu.


issue : n. 1. Cerahatin dışarı akmasını temin etmek için açılan yara; 2. Zürriyet; 3. Mahreç.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


malignity : n. See: Malignancy


miticide : n. Parazitleri yokeden ilaç, mitisid.


neurolymph : n. Beyin-omurilik sıvısı.


neuter : a. Belli bir cinsiyet göstermeyen, ne erkek ne dişi, cinsiyetsiz.


osteophony : n. Sesin kemk vasıtasiyle iletimi.


palpation : n. 1. El ile dokunarak muayene; 2. Hastanın elle yapılan muayenesi, palpasyon.


papular : a. 1. Papüllerle ilgili; 2. Papülşeklinde, papül tabiatında; 3. Papüller gösteren, papüllerden oluşmuş.


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.


phleb(o)- : pref. Toplardamar (vena) larla ilgili.


phosphite : n. biochem. Fosforlu asit tuzu.