Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

earth nedir?

earth : n. 1. Toprak; 2. Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler.

earth bath : Toprak banyosu.


earth eating : Toprak yeme.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphrenia : n. Zeka geriliği gösteren bir çeşit bunama hali, katafreni. (Tedavi ile düzelme şansı vardır).


centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


costotomy : n. Kaburgaların kesilmesi, kostotomi.


crusted : a. Kabuk bağlanmış.


dizziness : n. Baş d önmesi.


endothelium : n. Damarların iç zarı (tabakası), endotel(yum).


glycine : n. biochem. Kreatin sentezinde kullanılan bir amino asid, glisin.


intramastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı sinüs ve hücrelerinin iltihabı, intramastoidit.


juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


myo : pref. Adale, kas.


odontogeny : n. Diş gelişimi, odontojeni.


oligotrophy : n. Beslenme yetersizliği, oligotrofi.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.


organoma : n. Organlardan oluşmuş tümör.


orthropsia : n. Gözün şafakta öğlen sıcağına nazaran daha iyi görme yeteneği, ortropsi.


palmitic : a. 1. Hurma yağı ile ilgili; 2. Palmitni'le ilgili.


per vaginam : Vagina yoluyla, vagina aracılığıyla.


psoriasis : n. Müzmin bir cilt hastalıı.


raptus : n. Nöbet tarzında yapılan impulsif hareket, raptus.