Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

earth nedir?

earth : n. 1. Toprak; 2. Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler.

earth bath : Toprak banyosu.


earth eating : Toprak yeme.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharotomy : n. Göz kapağına kesit yapma, göz kapağını bistüri ile yarma.


boulimia : n. Oburluk, bulimi.


citric acid : n.See: acid.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


electromassage : n. 1. Elektrik akımı veren alet aracılığıyla yapılan masaj, elektrik masajı, 2. Elektrik tedavisiyle bir arada uygulanan masaj.


erythrocyto-opsonin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan opsonin.


gastrocolic : a. Mideyi ve barsağı birlikte ilgilendiren, her iki oluşuma ait olan.


general : a. Genel, umumi, generalis.


interventricular : a. Kalb karıncıkları arasında bulunan.


juxtaspinal : a. Omurgaya yakın.


Koplik's Spots : n. Kızamığın, ilk birkaç gün içerisinde görülen belirtisi.


lordoscoliosis : n. Omurganın yana doğru olan bükülmesi (skolyoz) ile arkaya doğru bükülmesi (lordoz)'nin bir arada olması, lordoskolyoz.


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


normosthenuria : n. İdrarın miktar ve yoğunluk bakımından normal oluşu.


otoconia : n. Kulağın membranöz labirentindeki küçük tanecik (otoconium)'ler, kulak tozu.


picrate : n. biochem. Pikrik asidin tuzu, pikrat.


prehyoid : a. Hiyoid kemiği önünde bulunan, hiyoid kemik önü.


pyolabyrinthitis : n. Kulak labirentinin cerahatlanması.


shift to the right : Sağa sapma (elektrokardiogramda veya lökosit formülünde).


sialodochitis : n. Salya kanalı iltihabı.