Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ear nedir?

ear : n. Kulak.

external ear : Dış kulak;


internal ear : İç kulak;


Middle ear : Orta kulak.


ear ache : Kulak ağrısı.


ear cough : Kulak nezlesi.


ear drum : 1. Timpan (davul) boşluğu; 2. Orta kulak.


ear lobe : Kulak memesi.


ear trumpet : Yarı sağır kimselerin kullandıkları kulak borusu.


ear wax : See: Cerumen.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


chromatophore : n. Pigment hücresi, pigment ihtiva eden renk verici hücre (Deri ve iris'te olduğu gibi).


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


dermatofibroma : n. Cilt fibromu.


edentulous : a. Dişsiz, dişi olmayan


eremophobia : n. Yalnızlık sebebiyle duyulan marazi korku, eremofobi.


flexion : n. Fleksiyon: 1. Eklemin yaptığı içeriye doğru bükülme hareketi, bükülme; 2. Bükme, flexio.


lag : n. 1. Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman; 2. Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları.


incretotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hromon veya hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


Köhler's Disease : n. Naviküler kemikte görülen osteokondrit.


lichen : n. 1. Liken: Bir cins deri hastalığı grubu; 2. Bazı cins alg ve mantarların bir arada yaptıkları kitle.


myxovirus : n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.


paracystic : a. Mesane yakınında, mesane'ye komşu, mesaneye bitişik.


parasitology : n. Parazitlerin bilimsel incelenmesi, parazitbilim, parazitoloji.


perichord : n. Embriyo'da omur taslaklarını oluşturacak hücrelerin oluşturduğu kordon (notochord)'u zar şeklinde saran tabaka, notochord kılıfı.


per vaginam : Vagina yoluyla, vagina aracılığıyla.


sarcous : a. 1.Etli doku ile ilgili, kas dokusuyla ilgili; 2. Kas dokusundanzengin, etli.


septicemic : a. 1. Septisemi ile ilgili; 2. Septisemi gösteren, septisemi ile belirgin.