Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ear nedir?

ear : n. Kulak.

external ear : Dış kulak;


internal ear : İç kulak;


Middle ear : Orta kulak.


ear ache : Kulak ağrısı.


ear cough : Kulak nezlesi.


ear drum : 1. Timpan (davul) boşluğu; 2. Orta kulak.


ear lobe : Kulak memesi.


ear trumpet : Yarı sağır kimselerin kullandıkları kulak borusu.


ear wax : See: Cerumen.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

climacophobia : n. Merdivenle çıkmaktan aşırı korkma, merdiven korkusu.


endoenzyme : n. biochem. Hücre içi enzimi.


epidurography : n. Epidural aralığa kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


epigenesis : n. Döllenmiş ovum'da canlının ilk olarak farklılaşmamış bir hücreden gelişmeye başladığını ve zamanla, basitten komplekse doğru farklılaşma sonucu doku ve organların oluşması ile embriyonun türe has şekil kazandığını kaul eden, reformasyon teorisine karşıt olarak ileri sürülmüş teori.


hemokoniasis : n. Kanda aşırı miktarda eritrosit parçacıklarının bulunuşu.


hemophthalmia : n. Göz kanaması, gözün kanlanması, hemoftalmi.


inspiratoy : a. 1. Havanın akciğerlere çekilmesiyle ilgili, soluk alışla ilgili; 2. Soluk almaya aracılık eden, soluk almaya yarayan.


keratonosus : n. Kornea hastalığı.


leucine : n. Temel aminoasitlerden biri.


nyct- : pref. Gece anlamına önek.


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


ophthalmotonometry : n. Göziçi basıncının ölçülmesi.


osteohalisteresis : n. Kemiğin madeni elementlerinin azalamsı.


pancreathelcosis : n. Pankreasın ülserli hali.


parasitology : n. Parazitlerin bilimsel incelenmesi, parazitbilim, parazitoloji.


perceive : v. 1. Farkına varmak, duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varmak; 2. Anlamak, sezmek, idrak etmek.


pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.


phototoxic : a. Işığın deri üzerinde oluşturduğu toksik reaksiyonla ilgili, fototoksik.


postbulbar : a. Medulla oblongata arkasında.


pyelometry : n. Piyelonu ölçme.