Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ear nedir?

ear : n. Kulak.

external ear : Dış kulak;


internal ear : İç kulak;


Middle ear : Orta kulak.


ear ache : Kulak ağrısı.


ear cough : Kulak nezlesi.


ear drum : 1. Timpan (davul) boşluğu; 2. Orta kulak.


ear lobe : Kulak memesi.


ear trumpet : Yarı sağır kimselerin kullandıkları kulak borusu.


ear wax : See: Cerumen.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucella : n. Bruselloz'un etkeni gram-negatif bakteri cinsi.


cephalotractor : n. Doğumu kolaylaştırmak amacıyla fetüs başına uygulanarak onu çekip çıkarmağa yarayan alet, doğum forsepsi.


demyelination : n. sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı.


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


feminize : v. 1. Kadınlaştırmak, 2. Kadınlaşmak.


gastrogenic : a. Mideden kaynak alan, gastrojenik.


hydrolase : n. biochem. Hidroliz yapan enzim, hidrolaz.


hymenotomy : n. Himen ameliyatı.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


iodometry : n. See: iodimetry.


kinesodic : a. İstemli kasları harekete yönelten uyarılar veya bu uyarıların iletimiyle ilgili.


leukoerythroblastosis : n. Kanda gerek löksit gerekse eritrositlerin genç şekillerinin artışı ile belirgin, anemi'nin de eşlik ettiği patolojik durum, lökoeritroblastoz.


lymph : n. Akkan, lenfa.


metopion : n. Alın çıkıntılarının arasında ve orta çizgi üzerinde bulunan nokta.


monogony : n. Eşeysiz üreme. See: monogenesis.


myxedema : n. Tiroid bezi salgısındaki yetersizliğe abğlı olarak gelişen metabolizma hızında düşüş, kuruluk gösteren deri altında yaygın ödemler, saçlarda dökülme, zihni işlevler ve konuşmada ağırlaşma ile belirgin hastalık, miksödem.


normosthenuria : n. İdrarın miktar ve yoğunluk bakımından normal oluşu.


para-appendicitis : n. Apandis civarında peritonla örtülü olmayan kısımların iltihabı.


paratenon : n. Bir kirişin bulunduğu boşluğun etrafındaki gevşek bağ dokusu.