Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ear nedir?

ear : n. Kulak.

external ear : Dış kulak;


internal ear : İç kulak;


Middle ear : Orta kulak.


ear ache : Kulak ağrısı.


ear cough : Kulak nezlesi.


ear drum : 1. Timpan (davul) boşluğu; 2. Orta kulak.


ear lobe : Kulak memesi.


ear trumpet : Yarı sağır kimselerin kullandıkları kulak borusu.


ear wax : See: Cerumen.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellosis : n. Enfektif bir retikülosis, insanlarda Brucella tipi bakterilerden birisiyle meydanag elen yaygın enfeksiyon.


cardioclasis : n. Kalb yırtılması, kalb duvarının yırtılması.


colchicine : n. biochem. Colchicum autumnale'den çıkarılan ve damla (gut) hastalığı tedavisinde kullanılan zehirli bir alkaloid (C22H25NO6).


cunneiform : a. Kamabiçim, konik, cuneiformis.


edea, aedoea : n. Dış cinsi organlar.


gastrohepatic : a. Mide ve karaciğere ait, mide-karaciğer.


geophagia : n. See: geophagism.


glossotomy : n. Dili kesme ameliyesi.


hemospastic : a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.


homotonic : a. Aynı ton veya basınçtan olan.


hyoglossal : a. Hiyoid kemik ve dile ait.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


myology : n. Kasbilim, miyoloji, myologia.


pilocarpine : n. biochem. Pilocarpus joborandi'nin ve P.microphyllus'un kurutulmuş yapraklarından çıkarılan kuvvetli terletici ve parasempatik bir alkaloid (C11H16N2O2).


postmastoid : a. Mastoid çıkıntı arkası, mastoid çıkıntı araksında.


precardiac : a. Kalbin önünde bulunan, prekardiyak.


primacy : n. 1.Başta gelme hali, ilk olma durumu; 2. Önem veya sıra bakımından başta gelen.


psychonomy : n. Akıl (zihin) faaliyeti kanunları bilimi, psikonomi.


seroplastic : a. See: serofibrinous


shallow : a. Derin olmayan, sığ (Çukurluk vs. hakkında)