Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ear nedir?

ear : n. Kulak.

external ear : Dış kulak;


internal ear : İç kulak;


Middle ear : Orta kulak.


ear ache : Kulak ağrısı.


ear cough : Kulak nezlesi.


ear drum : 1. Timpan (davul) boşluğu; 2. Orta kulak.


ear lobe : Kulak memesi.


ear trumpet : Yarı sağır kimselerin kullandıkları kulak borusu.


ear wax : See: Cerumen.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholith : n. Bronş taşı.


galvanonervous : a. Sinire uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


hepatoptosis : n. Karaciğerin düşmesi.


incisure : n. Çentik, incisura.


isthmoplegia : n. İstmus fecli.


lithotomy : n. Taş çıkarma ameliyatı (özellikle mesaneden), litotomi.


methicilin : n. Penisiline direnç gösteren mikroorganizmalar üzerinde etkili olan yarı sentetik bir penisilin.


monotrichate : a. Tek kamçılı (protozoon hakkında).


multicuspid : a. 1. Üzerinde çok sayıda sivri çıkıntı gösteren; 2. Çok sayıda kapakçık gösteren, çok kapakçıklı.


niemann-pick disease : n. Lipid metabolizmasını ilgilendiren bir hastalık.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


penile : a. Penis'le ilgili, penis'e ait.


penology : n. Suçu önleme ve ceza bilimi, kişinin suç işlemesini önleyici yolları aratıran, suç ile ceza arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı.


perityphlic : a. Çekum çevresinde, çekum'u çevreleyen.


phlebology : n. Damarlar bilisi (anatomisi), damarbilim, fleboloji.


pneumonopexy : n. Akciğerin göğüs duvarına tesbiti.


recklinghausen's disease : n. İki ayrı duruma verilen isim.


respirometer : n. Solunum niteliğini ölçme aleti, respirometre.


scintillation : n. Radyoaktif maddelerden yüklü parçacıkların yayılması.