Bugün : 22 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

dystonic reaction nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

dystonic reaction : n. Mental ilaçların etkisini nitelemek için kullanılan bir deyim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


ergot : n. İlaçta kullanılan hastalıklı çavdar tanesi.


exophytic : a. 1. Dış parazitle ilgili. 2. Dışarıya doğru gelişen, organın dış tarafına doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon, tümör v.s. hakkında).


fetid : a. Fena kokan, pis kokulu.


subnutrition : n. yetersiz beslenme.


hyperproteinuria : n. İdrarda protein fazlalığı.


iliopubic : a. ilium ve pubis'le ilgili.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


metropathic : a. Uterus hastalığı ile ilgili.


monogenous : a. Eşeysiz (asexual) olarak meydana gelen, monojen.


odontoid : a. Diş şeklinde, dişsel, odontoid.


olecranarthrocace : n. Dirsek eklemi tüberkülozu.


otoantritis : n. Kulakta antrum iltihabı.


pericardiophrenic : a. Perikard ve diyaframa ait.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.


prehormoen : n. Hormon öncüsü madde.


proteolytic : a. 1. Proteoliz'le ilgili 2. Proteinleri parçalayıcı, proteinlerin daha basit bileşiklere parçalanmasını sağlayıcı, proteolitk.


pulicicide : n. Pireleri yok eden faktör (ilaç).


sassafras : n. Amerikaya mahsus "Sasafras" ağacı kökünden çıkarılan ve ilaç olarak kullanılan bir yağ.


splanchnemphraxis : n. İçi boş bir organın tıkanması.