Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dyspeptone nedir?

dyspeptone : n. biochem. Eriyemeyen pepton.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotherapy : n. Canlılardan alınıp ve hazırlanan materyel (kan, aşı v.s.) ile yapılna tedavi.


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


eurhytmics : n. Müziğe uygun olarak yapılan ahenkli hareketler.


mia lash : (winker), kirpik.


feeder : n. 1. Beslenen, gıda alan (insan, hayvan ve bitki); 2. Bebeğe süt verilen ağzı emzikli şişe, biberon.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.


hypsarrhythmia : n. Yüksek voltajlı yayın dalgaların oluması ile belirgin elektroensefalogram örneği (çocuklarda gelişen bazı konvülsiyon tiplerinde görülür).


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


inherited : a. Anne babadangeçen, atalardan geçen, atalardan gelen.


musculocutaneous : a. Kas ve derieye ait.


mutagenesis : n. Mutasyonların meydana gelmesi.


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.


onychoschizia : n. Tırnakların yatay çatlağı.


postcordial : a. Kalb arkasında.


segmentation : n. Birbirine az çok benzeyen parçalara ayrılma, bölümlenme, segmantasyon.


seropneumothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve serum toplanması.


sonograph : n. Kadın üreme organlarına delici ses dalgaları sevkederek bunlara ait yansımaları kaydedildiği bir çeşit muayene aygıtı.


splanchnoskeleton : n. Karın organları ile ilgili kemik oluşumu.


sudanophilous : a. Sudanla kolayca boyanabilen.