Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dyspeptone nedir?

dyspeptone : n. biochem. Eriyemeyen pepton.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


ceruminous : a. Dış kulak yolundaki bezlerin salgısı (cerumen) ile ilgi.i


claviformin : n. biochem. Aspergillus claviforme kültürlerinden elde edilen bakteri giderici madde.


gelation : n. Sıvı halindeki maddenin pelte kıvamını alışı, jel oluşması, pelteleşme.


ginglyform : a. Sadece öne ve arkaya hareket yeteneği gösteren ekleme benzeyen, menteşe gibi.


heliopathia : n. Güneş ışınlarına maruz kalış sonucu meydana gelen herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


histo- : pref. See: Hist-.


intravital : a. Hayatta olagelen.


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


methylparaben : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan kokusuz beyaz bülliri toz (C6H8O3).


myosteoma : n. kas içinde kemikli tümör.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


osseous : a. Kemikli, osseus.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.


periduodenitis : n. Duodenum çevresi iltihabı.


periostoma : n. Kemik çevresindeki kemiksi oluşum.


phimosis : n. Sünnet derisinin doğuştan veya hastalık sonucu anormal şekilde dar olması dolayısiyle penis başının dışarı çıkamaması, fimozis.


phlebophlogosis : n. Ven iltihabı.


plexectomy : n. Pleksus'un ameliyatla çıkarılması.