Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dyspeptone nedir?

dyspeptone : n. biochem. Eriyemeyen pepton.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholurix : n. İdrarda safra bulunması.


ciliary : a. 1. Kirpiğe ait; 2. Kirpiksi, ciliaris.


phylaxis : n. Vücudun enfeksiyona karşı korunması, filaksi.


homopolysaccharide : n. biochem. Hidrolize olduğunda yalnız bir tip şeker veren madde.


hyperchloremia : n. Kada klorid fazlalığı.


hyperenergy : n. Kişinin aşırı enerji gösterişi hali, normalin üstünde areket veya çalışma gücü gösterme hali.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


inguin : n. (pl. inguina). Kasık.


karyomitotic : a. Mitoza ait.


leptomeninges : n. Beyin zarları (Pia mater ve araknoid).


micropsia : n. Eşyayı ufacık görme hastalığı, mikropsi.


ophthalmologic : a. Oftalmolojiye ait.


osteoblast : n. Kemik hücresi (osteosit)'ni oluşturacak öncü hücre, genç kemik hücresi.


osteomiosis : n. Kemiğin ayrılıpd ağılması.


putrescible : a. Çürüme ihtimaliolan, çürüyebilme yeteneğine saihp olan.


rosette : n. Deri üzerinde kabarık kırmızımtırak lezyon, rozet.


spontaneous : a. Kendi kendine olan, spontan.


uredema : n. dokularda sızan idrardan ileri gelen şişlik.


uro : pref. 1. İdrar; 2. İdrar yolu, 3. İdrar çıkarma, işeme.


venectasia : n. Toplardamar (ven) genişlemesi, venektazi.