Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dysmetropsia nedir?

dysmetropsia : n. Cisimleri, hacim ve biçim bakımından olduğundan değişik algılamakla belirgin görme bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpectomy : a. El bileğini oluşturan kemiklerden biri veya birkaçının ameliyatla çıkarılması.


cathexis : n. Zihni faaliyetin belli bir fikir veya nesne üzerinde yoğunlaşması.


clonism : n. Kaslarda klonik kasılmaların uzun süre devam edişi hali.


ehrlich's diazo reagent : n. İdrarda ürobilinojen araştırılmasında kullanılan bir reakitf.


heterotransplantation : n. Değişik türe bağlı canlılar arasında yapılan doku aktarımı, bir hayvan türünden alınan doku parçasının farklı tür bir hayvana veya insana aktarılması.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


keratinization : n. Boynzlaşma.


macrocytic : a. İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.


mastoidectomy : n. Mastoid hücrelerinin çıkarılması.


merorhachischisis : n. Omuriliğin kısmen çatlaması.


mucinuria : n. İdrarda müsin bulunuşu.


nematodiasis : n. Nematoda sınıfı solucanların sebep olduğu enfestasyon.


neurotome : n. Siniri kesmede veya diseke etmede kullanılan özel bistüri, nörotom.


pericardiophrenic : a. Perikard ve diyaframa ait.


perniosis : n. Vücudun çeşitli yerlerinde olan mayasıl.


pleiochloruria : n. İdrarda azla miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.


rachicentesis : n. Araknoidaltı boşluğu delerek sıvı çekme.


recurvation : n. 1. Arkaya doğru eğme veya eğilme; 2. Arkaya doğru eğiklik.


sepsometer : n. Havanın bakterilerle kirlenme derecesini ölçen alet.