Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dysmetropsia nedir?

dysmetropsia : n. Cisimleri, hacim ve biçim bakımından olduğundan değişik algılamakla belirgin görme bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermolipoma : n. Epitelyal dokulardan fakir, yağ dokusundan zengin bir cins dermoid tümör (Özellikle orbita'da görülür).


febrifugal : n. Yükselmiş vücut ısısını düşüren, ateş düşürücü.


fixation : n. 1.Sabit ve oynamaz hale getirme, tesbit etme, özellikle yerinden kaymış veya ayrılmış bir organı ameliyat veya diğer bir yolla eski yerine tesbit etme; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit almayı kolaylaştırmak üzere dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, anatomopatolojik muayene için organ veya oluşumunun ilaçlı eriyiğe konulması; 3. Kişide anne veya babaya aşırı düşkünlük sebebiyle psikoseksüel gelişimin duraksaması, cinsel ilginin bir başka kimseye yönelememesi; 4. Görüntünün retina'da sarı leke üzerine düşmesini temin edecek şekilde her iki gözün obje üzerinde odaklanması; 5. Kan serumunda bulunan komplement'in antikor, antijen kompleksi ile birleşmesi; 6. Belli bir şeyin zihni devamlı meşgul etmesi, sabit fikir; 7.Gaz halindeki bir maddenin kimyasal reaksiyonlar sonucu, diğer maddelerle birleşerek katı hale dönüşmesi.


forcipressure : n. Kanamayı kontrol için pensle yapılan tazyik.


foreskin : n. Sünnet derisi, gulfe.


hepatology : n. Karaciğer ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, hepatoloji.


labyrinth : n. İçkulak, labirent. labyrinthus.


subnutrition : n. yetersiz beslenme.


hyalitis : n. Hiyaloid zar iltihabı, hiyalit.


isochronal : a. See: isochronic.


magnification : n. Büyültme (mikroskop).


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


modulation : n. 1. Uyma, intibak etme, hücrenin çevresel değişimlere kendini uydurması; 2. Düzenleme, düzenlenme (Tdavi düzenlenmesi gibi).


mucigen : n. Sümük ve mukozaya tahvil edilir madde.


nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.


overdetermination : n. Lüzumundan fazla önem verme.


panmyelosis : n. Kemik iliğinin bütün elementlerinin artması.


paraparesis : n. Her iki bacağı tutan orta derecede felç, paraparezi.


peratodynia : n. See: Cardialgia.


polychromatophil : n. Birçok çeşit boyalarla boyanabilen element.