Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dysmetropsia nedir?

dysmetropsia : n. Cisimleri, hacim ve biçim bakımından olduğundan değişik algılamakla belirgin görme bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceratitis : n. Kornea iltihabı.


costocervical : a. Kaburgalara ve boyuna ait.


dentalgia : n. Diş ağrısı.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


helicoid : a. See: Spiral.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


melena : n. Sindirim sisteminde kanamalar sonucu kahve telvesi renginde dışkı çıkarma, melena.


molecular : a. Zerrevi, moleküle ait veya moleküllerden oluşan.


myography : n. 1. Miyografi: kas tanımı ilmi; 2. Miyografın kullanılışı.


optometrist : n. Optometri uzmanı.


osteoperiosteal : a. Kemik ve pariyosta ait.


paleopathology : n. Geçmişe ait insan ve hayvankalıntılarında hastalık belritilerini inceleyen bilim.


pancreatolysis : n. Pankreas dokusu harabiyeti, pankreatoliz.


picrotoxinism : n. Pikrotoksin zehirlenemsi.


polyphalangism : n. El veya ayak parmak kemkilerinin normalden fazla olması.


scotophobia : n. Marazi karanlık korkusu, karanlıktan korkma hali, skotofobi.


sedimentator : n. Sıvı içindeki tanecikleri dibe çöktürmede kullanılan alet, santrifüj, sedimantör.


seroplastic : a. See: serofibrinous


sialagogue : n. 1. Tükürük salgısını artırıcı, 2. Tükürük salgısını artırıcı madde (ilaç v.s.).


spit : n. & v. 1. Tükürük, salya; 2. Tükürmek.