Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dysmetropsia nedir?

dysmetropsia : n. Cisimleri, hacim ve biçim bakımından olduğundan değişik algılamakla belirgin görme bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


corneoscleral : a. kornea ile sklerayı ilgilendiren, bu oluşumlarla ilgili olan.


dactylate : a. parmağa benzeyen.


dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.


ethambutol : n. Sentetik bir tüberküloz ilacı.


exometritis : n. Uterusun dış yüzeyinin iltihabı, eksometrit.


gampsodactylia : n. Ayak prmaklarının pençe şeklindeki deformasyonu.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


terato : pref. Ucube, teras.


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


infra-axillary : a. Koltukaltı.


innoculous : a. Zararsız, incitmeyen.


kleptophobia : n. 1. Hırsızlık etmekten aşırı korkma; 2. hırsızlardan aşırı korkma, herhangi bir şeyinin çalınmasına karşı aşırı korku besleme.


knife : n. Bıçak.


leukemic : a. 1. Lösemi ile ilgili; 2. Lsemi'ye tutulmuş, lösemili.


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


nephrolithotomy : n. Böbrekteki taşların ameliyatla çıkarılması.


phorocyte : n. Bağ dokusu hücresi.


pneumohemia : n. Kan damarlarında hava (gaz) habbeciklerinin bulunuşu.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.