Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dysmetropsia nedir?

dysmetropsia : n. Cisimleri, hacim ve biçim bakımından olduğundan değişik algılamakla belirgin görme bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorific : a. Isıtıcı.


cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


correspondence : n. Birbiriyle uyuşma, birbirine uygunluk, birbirini karşılama.


curettage : n. Kürtaj.


cystodynia : n. Mesane (idrar kesesi) ağrısı.


dermoblast : n. Mesoderm'in dermis (iç deri)'i oluşturan bölümü.


diaclast : n. Fetüs'ün kafa kemiklerini kırmağa mahsus özel alet.


epiphora : n. Gözyaşlarının patolojik olarak üzerine taşması.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


intemperance : n. 1. Kişinin kendini kontrol edememesi hali, nefsine hakim olamama hali, itidalsizlik; 2. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük hali.


hepaticoenterostomy : n. Safra yoluyla barsak arasında anastomoz yapılması.


hypersialosis : n. Salya artması.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


karyogenic : a. 1. Hücre nüvesini oluşturarn; 2. Karyojeneze ait.


lobular : a. Lopcuğa ait lobularis.


lymphoid : a. 1. Lenfe benzer, lenfli, lenfatik, lenfoid; 2. See: Adenoid.


lymphopoiesis : n. Lenfosit veya lenf dokusu gelişimi.


paraspadias : n. See: Paraspadia.


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.