Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dyshematopoiesis nedir?

dyshematopoiesis : n. Kan hücrelerinin kusurlu veya yetersiz oluşması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoid : n. Barsak bezlerindeki argentaffin hücrelerden gelişen tümör, argantaffinoma.


cholesterin (E) : n. biochem. İnsan organizmasında yağlı bir madde, kolestrin, kolesterol


cordotomy : n. See: Chordotomy.


eschar : n. Yakıcı bir madde temasiyle deri üzerinde meydana gelen kabuk, eskar.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


granulocytopoiesis : n. Granülositlerin meydana gelmesi (oluşumu).


hepatotoxemia : n. Karaciğerden kaynak alan kan zehirlenmesi, hepatotoksemi.


jugale : n. Elmacık kemiği açısındaki nokta, jügal.


meso-epididyms : n. Epididim testisi birbirine bağlayan tunica vaginalis kıvrımı.


needle : n. v. 1. İğne; 2. İğne ile delmek.


omphalos : n. Göbek.


opalescence : n. Çeşitli renkler gösterme hali, yanardönerlik.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


oscheoma : n. Testis torbası (skrotum) tümörü.


parturiometer : n. Uterusun ihraç kuvvetini ölçmekte kullanılan cihaz, partüryometre.


pelage : n. 1. Meleli hayvanların üzerini örten kıllı deri, kürk; 2. İnsan vücudunun saç ve kıllarla örtülü kısımları.


rhinomycosis : n. Burnun mantarlı enfeksiyonu.


scoliosiometry : n. Belkemiği kıvrımlarının ölçülmesi.


sufferance, suffering : n. Ağrı, ıstırap.


sympathogonioma : n. Sempatogoniden oluşmuş tümör.