Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dysfunctional nedir?

dysfunctional : a. Organın çalışmasındaki bozuklukla ilgili, organdaki görev bozukluğuna bağlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotoxicology : n. Canlı organizmalar tarafından salgılanan toksik maddeler ve etkilerini konu alan bilim dalı, biyotoksikoloji.


carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


clonism : n. Kaslarda klonik kasılmaların uzun süre devam edişi hali.


dacryocystotomy : n. Gözyaşı kesesini kesme ameliyesi.


digest : v. 1. Sindirmek; 2. Hazmetmek.


encarditis : n. See: Endocarditis.


fibrocyte : n. Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.


flavus : n. Sarı.


focalization : n. 1. Temerküz; 2. Muayyen mıntıkaya hasretme (hastalık), fokalizasyon.


intercondylar : a. Lokmalararası.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


hydrargyrate : a. 1. Civa ile ilgili; 2. Yapısında civa bulunan, cıvalı.


hypermetaplasia : n. Aşırı metaplazi.


maniac : n. Deli, manyak.


mucous : a. 1. Sümüğe ait; 2. Sümüklü; 3. Müköz, mucosus.


nonadherent : a. Yapışık olmayan, yapışıklık göstermeyen.


oothecectomy : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


order : n. 1. Sistematik tasnif; 2. Biyolojide sınıfın altında ve ailenin üstünde bulunan kısım; alt sınıf.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.