Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dysfunctional nedir?

dysfunctional : a. Organın çalışmasındaki bozuklukla ilgili, organdaki görev bozukluğuna bağlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butylne : n. biochem. Gazl ı karbonhidrat (C4H8).


circumcision : n. Sünnet.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


exclave : n. Anaorgana tutunmuş organla aynı yapıyı gösteren parça (Özellikle pankreas, tiroid v.s. bezler üzerinde görülür).


fertilize : v. İlkah etmek, tohumlamak, aşılamak.


gastratrophia : n. Mide atrofisi, gastratrofi.


hemiazygos : n. Küçük azigos,vena hemiazygos.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


implant : n. Tedavi maksadı ile cerrahi yöntemlerden yararlanılarak vücudun içine koyulan, sert madde (Bu madde ilaç, herhangi bir vücut maddesi veya başka bir maded olabilir).


madness : n. Delilik.


microtia : n. Kulak sayvanının normalden küçük olması, mkirosi.


myelomeningitis : n. Belkemiği (omurilik meninks) iltihabı, miyelomenenjit.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


oxyhemoglobin : n. Oksijenlenmiş durumdaki hemoglobin.


panmyelophthisis : n. Kemki iliğinin tam iflası.


paracanthoma : n. Epidermis'in alt tabakası (Malpighi tabakası)'ndan gelişen tümör.


parotic : a. Kulak yakınında, kulağın yanında.


sandfly : n. Tatarcık, tropik ülkelerde rastlanan tatarcık hummasının bulaşmasında rol oynayan küçük böcek.


schistocelia : n. Karnın konjenital yarığı.


siderism : n. Bazı sinirsel hastalıklarda deri üzerinden madeni levya uygulanması esasına dayanan tedavi metodu, metal tedavisi.