Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dyflos nedir?

dyflos : n. Neostigmin ve eserine benzer etkisi olan bir fluor türevi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bioscopy : n. Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.


capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


catacrotism : n. Nabzın inen dalında görülen yükselmeler.


cholecystokinetic : a. Safra kesesinde kasılma uyaran, dolayısıyla kesenin boşalmasını hızlandıran.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


epileptic : a. 1. Sar'alı, 2. Sar'aya ait, epileptik


esuritus : n. Midede ülser peydah olma.


vaccinella : n. Su çiçeği.


hisotgenous : a. See: Histiogenic.


leukocytotoxin : n. Lökositleri yok eden bir toksin.


loa : n. Bir çeşit kılcal parazit.


monocephalus : n. Bir baş, iki ayrı vücut gösteren hilkat garibesi.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


nasicorn : a. Burnunda boynuzu veya boynuzları olan.


occipitobregmatic : a. Artkafa ve bregmaya ait.


odontochirurgic(al) : a. Diş ameliyatına ait.


otoantritis : n. Kulakta antrum iltihabı.


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.


penoscrotal : a. Penis ve skrotum'la ilgili.


postoblongata : n. Soğanilik ardı.