Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dyflos nedir?

dyflos : n. Neostigmin ve eserine benzer etkisi olan bir fluor türevi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculotomy : n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.


corectasis : n. Pupillanın marazi dilatasyonu.


creasol, creosol : n. See: Cresol.


cystometer : n. Mesanenin doluş yeteneği ve içindeki sıvının sebep olduğu basınç değişimlerini ölçen alet.


encephalomeningitis : n. Beyin ve beyin zarlarının beraber iltihabı


fractional : a. biochem. Cüzi, kesri,


halogen : n. biochem. Peryodik sistemin 7.ci grubunda bulunan madensi elementler, klor, brom, iyod, fluor.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


linitis : n. Mide hücrei dokunun iltihabı, linit.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


natality : a. Bir yıl içinde bin kişiye düşen canlı doğum sayısı, doğum oranı, natalite.


non compos mentis : a. Aklına malik değil, salim kafa ile olmayan.


oesophagus : n. See: Esophagus.


optometry : n. Görme kuvvet ve alanını ölçme bilgisi, optometri.


pachycholia : n. Safranın anormal şekilde koyu kıvam gösterişi.


periepithelioma : n. Böbreküstü bezi tümörü.


permeation : n. Yayılma, ilerleme, özellikle enfekisyon veya tümörün, herhangi bir yolla bulunduğu bölgeyi aşarak diğer organ ve dokulara yayılması.


physostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir alkaloid.


pseudoparesis : n. Yalancı parazi (histeride görülür).


pyesis : n. Cerahat oluşması, irin toplanması.