Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dyflos nedir?

dyflos : n. Neostigmin ve eserine benzer etkisi olan bir fluor türevi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotoxism : n. Gıda zehirlenmesi.


caseous : a. Peynir gibi, peynirsi.


clot : n. 1. Pıhtı, küçüktaneciklerin kümeleşmesi sonucu oluşan yumuşak kıvamda küçük kitle (kan veya süt pıhtısı gibi); 2. Pıhtılaşmak.


detoxication : n. 1. Bir zehirin veya ilacın meydana getirdiği toksik etkileri azaltma veya ortadan kaldırma; 2. Toksik nitelikte bir maddenin vücutta daha az toksik bir maddeye çevrilmesi, metabolik detoksikasyon.


electro-oculogram : n. Orbita yakınında cilt üzerine yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile, göz kürenin ön veya arka kısımları arasındaki potansiyel farkının, ayrıca gözün pozisyon ve hareketlerinin yazılı olarak kaydedilmesi.


hydrallazine : n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


natrium : n. biochem. See. Sodium.


noso- : pref. See: Nos-.


occlusal : a. Oklüzyona ait.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.


percolate : v. n. 1. Süzmek, filtredeng eçirmek; 2. Süzülmek, sızmak, 3. Süzülen eriyik.


phallus : n. See: Penis.


philtrum : n. anat. Burunaltı oluğu, filtrum.


pressure : n. Tazzyik, basınç.


sparganosis : n. Tenyaların ikinci larva safhası tarafından istilaya uğrama.


steatopathy : n. Yağ bezi hastalığı, steatopati.


styloglossal : a. Temporal kemiğin stiloid çıkıntısı ve dil ile ilgili.


talus : n. (pl. Tali). Topuk (aşık) kemiği, astragal, astragalus.