Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dualism nedir?

dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullate : a. Kabarcıklı gibi görünen.


cephalodidymus : n. Göğüs, pelvis, kol ve ayak kısımları tek vücut halinde bitişmiş olmasına rağmen başları ayrı yapışık ikizler.


disulphate : n. biochem. Bisülfat. Yer değiştirebilir bir hidrojen atomuna sahip sülfat.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


hemospastic : a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.


homopolysaccharide : n. biochem. Hidrolize olduğunda yalnız bir tip şeker veren madde.


ichoremia : n. Sulu cerahat (ichor)'in kana geçmesi ile oluşan kan zehirlenmesi, bu nitelikte septisemi.


inosteatoma : n. Yapısında yer yer bağ dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, inosteatom.


iodinophilous : a. İyot boyası ile kolayca boyanabilen.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


metronome : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden araç, metronom.


mucous : a. 1. Sümüğe ait; 2. Sümüklü; 3. Müköz, mucosus.


oncogneous : a. Ur meydana getiren, tümör oluşturan, onkojen.


palpebral : a. Göz kapağına ait, palpebralis.


pneumohemopericardium : n. Perikardda hava ve kan bulunması.


prepubertal : a. Puberte çağından önce.


respirable : a. Teneffüs olunur, solunabilir.


solvent : a. & n. 1. Eritici, çözücü; 2. Eritici sıvı, eriyik.


syphilis : n. Frengi, sifilis (sy).