Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dualism nedir?

dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


chemodectoma : n. Kemoreseptör hücrelerden özellikle karotid cisimciğindeki reseptör hücrelerden gelişen tümör (Nadir görülür ve genellikle iyi tabiatlıdır).


cholera : n. Kolera.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


conceptus : n. Gebelik mahsülü, döllenmeyi takiben uterus içinde gelişen embriyo ve fetüs.


cryptophthalmus : n. Üst ve alt göz kapaklarının doğuştan birbirine yapışık oluşu.


echinulate : a. Kenarları üzerinde diken veya diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren, dikenli.


glaucomatous : a. Klokomlu.


incisure : n. Çentik, incisura.


isomeric : a. biochem. Tabii mahiyette veya kimyasal özellikleri farklı olduğu halde bileşim ve ağırlık veya münasebet itibariyle eş olan (benzeyen), izomerli.


jury : n. Herhangi bir konuda karar verme amacıyla oluşturulmuş kurul, jüri.


leiphemia : n. Kan seyrekliği, sulu kan, kanın koyu olmaması hali, lipemi.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


mesocardium : n. Embriyonik kalbi vücut dvarına bağlayan zar.


methiodal sodium : n. biochem. Böbrek radyografisinde kullanılan opak madde.


nephrogenous : a. see: nephrogenic.


omphalelcosis : n. Göbeğin ülserli hali.


paracanthoma : n. Epidermis'in alt tabakası (Malpighi tabakası)'ndan gelişen tümör.


patellar : a. Patella'ya ait patellaris.


pimeluria : n. İdrarda yağ damlacıklarının bulunuşu, idrarla yağ atılışı, pimelüri.