Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dualism nedir?

dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


eschar : n. Yakıcı bir madde temasiyle deri üzerinde meydana gelen kabuk, eskar.


heredosyphilis : n. Konjenital frengi.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


hepatargia : n. Karaciğer fonksiyonlarının bozulmasından ileri gelen otointoksikasyon, hepatarji.


hydropic : a. İstiska türünden istikalı.


intraepithelial : a. 1. Epitel hücreleri içinde; 2. Epitel hücreleri arasında.


iodoglobulin : n. Tiroid bezi salgısında bulunan bir madde.


mannerism : n. Kendine mahsus hareket veya davranışlar gösterme, yapmacık tavırlar içinde bulunma.


metromalacia : n. Uterus'un ileri derecede yumuşaması, metromalasi.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


pancrealgia : n. Pankreas ağrısı.


periorbit : n. See: periobita.


phagocytic : a. 1. Fagosit veya fagositoz'la ilgili; 2. Fagositoz gösteren, fagositoz'la belirgin.


pyelography : n. Kontrast madde vererek piyelonun röntgenle resmini alma; piyelografi.


quick : a. 1. çabuk; 2. canlı, diri, zinde, sıhhatli; 3. Gebe, hamile, 4. Özellikle tırnaklar altındaki hassas et.


scholz' disease : n. Genetik nitelik taşıyan ve zeka geriliği ile birlikte ortaya çıkan bir çeşit dejeneratif hastalık.


siderism : n. Bazı sinirsel hastalıklarda deri üzerinden madeni levya uygulanması esasına dayanan tedavi metodu, metal tedavisi.


soapy : a. 1. Sabunlu; 2. Sabuna benzer, sabun gibi, sabunumsu.