Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dualism nedir?

dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


cariognomy : n. Kafatası bilgisi.


distress : n. Sıkıntı, güç durum, tehlike.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


french chalk : n. Pudra.


lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.


physallization : n. Sıvının çalkanması sonucu yüzeyinde köpük oluşması.


health : n. Sıhhat, şifa.


hyperdicrotic : a. Belirgin şekilde dikrotizm gösteren.


iliopectineal : a. İlyum ve çatılara ait.


insalubrious : a. Sıhhate yaramaz, sıhhate dokunur, zararlı.


kellin : n. Gliseril trinitrat'a benzer özellikleri olan ve angina pectoris tedavisinde kulanılan bir ilaç.


metanephron : n. See. Metanephros.


mitoma : n. See: Mitome.


oncoides : n. Şiş, ur, tümör, şişkinlik, şişme.


osseo-aponeurotic : a. Kemik ve kas aponevrozuna ait.


pareunia : n. Birleşme, cinsel ilişki.a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


phospholine iodide : n. Antikolinesteraz ilaç.


phosphotransferase : n. Fosfat gruplarının diğer bir bileşiğe geçişini kolaylaştıran enzim, fosfotransferaz.


pneumatometer : n. See: Spirometer.