Bugün : 26 Şubat 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

dualism nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromaphil : n. See: chromaffin.


dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


hemisphere : n. Beyin yarım küresi, hemisphaerium (hemispharia).


hypertrophy : n. Bir organın veya bunun bir kısmının patolojik olarak fazla büyümesi, hipertorfi, anormal irileşme.


hypnotic : a. 1. Uyutucu (ilaç); 2. Uykuya ait.


hypoalbuminemia : n. Kanda albümin azalması.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


lissencephaly : n. See lissencephalia.


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


minor : a. Küçük (Parvus'un komparatif şekli), minoris.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


oncogneous : a. Ur meydana getiren, tümör oluşturan, onkojen.


oropharyngeal : a. Orofarenks'le ilgili.


photism : n. Beş duyu ile alınan her hangi bir uyarımın görme şeklinde tecellisi.


plastid : n. Vücudun herhangi bir yapı taşı veya hücresi.


plateletpheresis : n. Verici kanındaki trombositleri ayırarak, trombosit yetersizliği gösteren kimseye transfüzyon yapma.


receptor : n. 1. Canlı protoplazmanın toksinler veya besin maddeleriyle birleşmeye yarayan molekül grubu; 2. Sansoriyel sinirlerin duyuları alan uçları, reseptör.


saliva : n. (pl. Salivae). Tükrük salya.


saprodontia : n. Diş çürümesi.


scatology : n. Taş haline gelmiş gübreyi tetkik ilmi, dışkı inceleme ve tahlili, skatoloji.