Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dualism nedir?

dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitewing : n. Diş filmi almak için ağıza yerleştirilen küçük film.


bursopathy : n. Burs hastalıkları.


cerebrovascular : n. Beyin kan damarlarına ait olan, beyin kan damarları ile ilgili.


filix mas : n. Erkek eğrelti otu hulasası, mantar tedavisinde kullanılır.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


hacking : n. El kenarları ile deri üzerinden devamlı vurma hareketi (masajda uygulanan bir şekil).


hydantoin : n. biochem. Allantoinden elde edilen billüri bazik madde.


hypochromia : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşu (Hemoglobin azlığı nedeniyle eritrositler, dolayısıyla kan soluk pembe renktedir); 2. Hücre çekirdeğinde kromatin eksikliği; 3. Deri renginin normale oranla daha soluk oluşu.


inoma : n. Bağ dokusundan gelişmiş tümör, fibrom, inom.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


mistura : n. Karışım.


normochromocyte : n. Normal hemoglobin miktarına sahip olan eritrosit.


origin : n. 1. Başlangıç, kaynak, origo.


pale(o)- : pref. Eski zaman.


pathopsychology : n. Hastalık psikolojisi.


perivertebral : a. Vertebra çevresinde, vertebrayı çevreleyn.


posthemorrhagic : a. Kanama sonucu oluşan, kanamayı izleyen.


propepsin : n. biochem. See: Pepsinogen.


synchiria : n. Sağ veya sol tarafa yönelik herhangi bir uyarının vücudun her iki tarafında da hissedilmesi, temas duyusunda bu nitelikle belirgin bozukluk hali.


tetraethylthiuram disulfide : n. biochem. Alkolizm tedavisinde kullanılan beyaz toz.