Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dualism nedir?

dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharochalasis : n. Üst göz kapağı derisinin kapak aralığına sarkacak şekilde hipertrofi gösterişi.


cardiorespiratory : n. Kalbe ve solunum sistemine ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


diaphragmalgia : n. Diyafram ağrısı.


ferri : pref. biochem. Demirli.


fructosuria : n. İdrarda fruktoz bulunuşu.


gastrohysterotomy : n. Sezariyen.


gracile : a. İnce, zarif, narin, gracilis.


sublobular : a. Bir lobülün altında olan.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


malingerer : n. Yalandan kendini hasta gösteren, temaruz eden.


mammotrophic : a. See: Mammotropic.


melanephidrosis : n. Siyah ter çıkarma, melanefidroz.


micrometry : n. Mikroskopik cisimleri ölçme (bilgisi), mikrometri.


mucific : a. See: Muciferous.


mycotic : a. 1. Mantarların sebep olduğu, mantarlara bağıl; 2. Mikozis'le ilgili.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


neurospasm : n. Bir kasın sinirsel spazmı.


nocturia : n. Gece boyucna sık ve bol miktarda idrar etme, gündüze oranla geceleri idrar miktarının artışı, noktüri.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.