Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

down nedir?

down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cincophen : n.biochem. Damla (gut) hastalığı ve romatizmada kullanılan küçük, beyaz billurlar (C16H11NO2).


decline : v. Sıhhati bozulmak.


dorsoposterior : n. Rahim içindeki fetüs sırtının arkada olduğunu belritmede kullanılan terim.


exotropia : n. Dışa şaşılık.


exhibition : n. İlaç olarak verme.


forerunner : n. Öncü, herhangi birmaddenin oluşmasında öncü rol oynayan madde.


ineffective : a.Etkisiz, tesirsiz.


intrarenal : a. Böbrek içi, böbrek içinde.


keratohelcosis : n. Korneanın ülserli hali.


lincomycin : n. Gram pozitif patojenlere karşı etkili bir antibiotik.


lipoclasis : n. Yağın erimesi, yağın çözülerek parçalanması.


lux : n. (pl. luxes or luces). 1. Işık ölçüsünün birimi; 2. Işık, ziya.


medulloblastoma : n. Medulloblastlardan müteşekkil beyin tümörü.


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


normoglycemic : n. Kan şeker seviyesi normal sınırlar içinde olan.


onyxis : n. See: Acronyx.


postsystolic : a. Sistol sonu, sistol sonrası.


prolific : a. Çok yavru verir, mahsuldar, bereketli, verimli, semereli velüt.


serrulate : a. Çok küçük dişlerde vasıflı, çok küçük dişleri olan.


sphenosis : n. Pelvis darlığı sebebiyle fetüs başının, ilerlemeyerek doğum kanalına sıkışması.