Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

doromania nedir?

doromania : n. Hediye verme düşkünlüğü, hediye verme şeklinde kendisini gösteren anormal arzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coraco-acromial : a. Akromyon ve korakoid çıkıntıya ait.


demarcation : n. Bir dokunun canlı ve ölü kısımları arasındaki sınır demarkasyon.


denarcotize : v. Narkozsuzlaştırmak,


diaclast : n. Fetüs'ün kafa kemiklerini kırmağa mahsus özel alet.


divarication : n. Ayrılma, bitişik olması gereken iki şeyin birbirinden uzaklaşması.


duodenogram : n. Radyo-opak madde ile doluunu takiben x ışınları aracılığıyla alınan duodenum filmi.


equinism : n. At yürüyüşü


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


glyceride : n. biochem. Gliserinleştirme.


hydropexia : n. Suyun vücutta alıkonulması, suyun doku hücreleri tarafından tutulması, su retansiyonu, hidropeksi.


hyperglycosuria : n. İdrarda çok fazla şeker bulunması.


immunosupression : n. Vücudun antijen'e karşı göstereceği cevabın önlenmesi, özellikle doku implantasyonunda vücudun dokuyu kabullenmesi için bağışıklığın ortadan kaldırılması, immünosupresyon.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


kerato-iridoscope : n. Göz muayenesi için kullanılan ir tür bileşik mikroskop.


nonsexual : a. See: Aseual.


onychexallaxis : n. Tırnak dejenerasyonu.


perimetrium : n. Perimetr (iyum).


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


recrudescent : a. Yeniden başlayan, nüks gösteren, nükseden.


reimplantation : n. Bir organ veya kısmın tekrar yerine yerleştirilemsi.