Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

doromania nedir?

doromania : n. Hediye verme düşkünlüğü, hediye verme şeklinde kendisini gösteren anormal arzu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


decase : n. Ölüm, vefat.


depravation : n. 1. Bozulma, bozukluk, özellikle organın çalışmasındaki bozukluk; 2. Ahlak bozukluğu, sapıklık.


evolvement : n. Gelişme, tekamül, evrim.


eye : Göz.


frons : n. Alın, kaşlarla saçlı deri arasında kalanbaş kısmı.


gauntlet : n. Eli ve parmakları kaplayan bir bandaj tipi, eldivensi el sargısı.


halisteresis : n. O zamana kadar normal olan kemikten kirecin kaybolması (mesela rahitis ve osteomalasi'de olduğu gibi).


lingua : n. See: Tongue.


mandibular : a. Altçeneye ait.


mastotomy : n. Memenin ameliyatla çıkarılması, mastotomi.


mutagenesis : n. Mutasyonların meydana gelmesi.


neoplasm : n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluşan doku kitlesi, neoplazma.


nephrology : n. Böbreğin bilimsel incelenmesi, nefroloji.


nonvolitional : a. İrade dışı seyreden, istemsiz.


opticist : n. Optik uzmanı.


paramenia : n. 1. Düzensiz adet görme; 2. Ağrılı adet görme, dismenore, parameni.


perimyelitis : n. Omurilik zarı iltihabı, perimiyelit.


pyoureter : n. Üreterde cerahat toplanması.


rabiform : a. Kuduz'a benzeyen.