Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

distend nedir?

distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colopexy : n. Kolon'un bir bölümünün ameliyatla karın duvarına tesbiti (Genellikle çekum veya sigmoid kolon tesbit edilir).


erectility : n. Kabarma yeteneği, dikleşme yeteneği.


galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


submental : a. 1. Çene ucu altı, çeneucu altına ait; 2. Bilinç altına ait, sumentalis.


heterochronia : n. Bir olayın normal zamanı dışında oluşması, anormal veya değişik zamanlarla oluşma, heterokroni.


hypercrine : a. İç salgı bezinin aşırı çalışmasına bağlı, herhangi bir iç salgının aşırı salgılanması nedeniyle oluşan.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


inflexibility : n. Eğilme veya bükülme yeteneğinin olmayışı hali, sertlik.


insulinemia : n. Kanda ensülin bulunması.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


methohexitone (methohoxital) sodium : n. Çok kısa etkili bir barbitürat, ameliyat öncesinde damariçi yoluyla verilir.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


oothectomy : n. See: oophorectomy.


platyhelmintes : n. Yassı solucanları kapsayan helment kolu (Kapsadığı başlıca sınıflar Cestoidea ve Trematoda'dır).


postuterine : a. Uterus arkası, rahimardı.


progress : v. & n. 1. İlerlemek, 2. İlerleme.


saccate : a. torba veya cep şeklinde.


stimulation : n. Uyandırma, uyarma, tenbih, uyarım.