Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

distend nedir?

distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


digenetic : a. Yaşam süreci esnasında hem eşeyli hem eşeysiz üreme devresi gösteren.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


emaciation : n. 1. Zayıflatma; 2. Sıcaklık.


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


flavone : n. biochem.Muhtelif sarı boyaların esası olan (C15H10O2) maddesi.


flexura : n. (pl. flexurae). See: flexure.


hydrocarbonism : n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).


imperfection : n. Kusur, eksiklik, yetersizlik.


janiceps : n. İki yüzlü hilkat garibesi, yüzleri karşıt yönlere bakacak şekilde başlarından birbirine yapışık ikizler.


Koplik's Spots : n. Kızamığın, ilk birkaç gün içerisinde görülen belirtisi.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


notomelus : n. Sırta yapışık fazladan kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.


patella : n. (pl. patellae). Dizkapağı (kemiği); os patella.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


pepsinogen : n. Pepsinin inaktif şekli, pepsinojen.


pimelosis : n. 1. Doku hücrelerinde veya hücreler arasında yağ toplanması, yağlı dejenerasyon; 2. Vücutta yağ dokusunun artışı, yağlanma, şişmanlık.


plasticity : n. İstenilen şekle konulabilme, yoğrulabilme.


presenium : n. Yaşlılık öncesi devre, yaşlılığa geçiş devresi.