Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

distend nedir?

distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


carpus : n. Elbileği, karpus.


choroidocyclitis : n. Choroid'in ve corpus ciliare'nin iltihabı.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


margin : n. Kenar, limbus.


methylprednesolone : n. Romatoid artrit, alerji ve iltihabi durumların tedavisinde kullanılan bir steroid


moxibustion : n. Deri üzerine moxa uygulanarak tahriş meydana getirilmesi, bu şekilde gerçekleştirilen deri koterizasyonu.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


plastocytosis : n. Kanda trombosit sayısının artışı.


postoblongata : n. Soğanilik ardı.


potbelly : n. Büyük ve şiş karın.


prognosis : n. Bir hasalığın sonu hakkında önceden hüküm verme, pronoz (hastalığın seyri).


pyohemothorax : n. Plevra boşluğunda cerahat ve kan toplanması.


range : n. Saha, alan.


salpingo-oophorocele : n. Dölyatağı (Fallop) borusu ile yumurtalık fıtığı.


sinistral : a. Sol tarafa ait.


solution : n. 1. Hastalığın kriz devresi veya sonu; 2. Erime, sulp veya gaz halinde bir cismin suda erimesi, erimiş, made, mahlül, eriyik, solüsyon.


talipes calcaneus : Ayağın yukarı dönük olduğu şekil bozukluğu.