Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

distend nedir?

distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinic : n. 1. Tıbbi veya cerrahi tedavi; 2. Muayenehane, klinik.


conception : n. Gebe kalma, ana rahmine düşme, döllenme.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


electrometer : n. Elektrik voltaj tazyikini ölçme aleti, elektrometre.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


glottis : n. (pl. glottides). Nefes borusunun ağzı, gırtlak dili, glottis, glottidis.


highmoritis : n. Sinüs maksillaris (Highmore boşluğu)'in iltihabı.


hypogalactia : n. Süt salgılanmasında azalma.


methylate d spirit : İçinde %5 oranında neftyağı bulunan, bu nedenle de içilmesi olanaksız olan alkol.


neurexeresis : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması.


oligodynamic : a. Az faal, az faaliyet gösteren.


percolator : n. Süzen, süzücü, süzgeç.


phenobarbital : n. biochem. Beyaz veya renksiz bir madde olup, uykusuzluk, asabiyet hallerinde uyutucu ve sar'ada müsekkin olarak kullanılır. [C6H5(C2H5).C(CO.NH)2CO].


potassemia : n. Kanda potasyum çoğalması, potasemi.


pseud(o) : pref. Yalancı, yanlış psödo.


psychoprophylactic : a. 1. Psikoprofilaksi ile ilgili; 2. Akıl ve ruh hastalıklarına karşı kişiyi koruyucu, akıl ve ruh hastalığını önleyici.


radiumization : n. Patolojik lezyonu, tedavi amacıyla radyum ışınları etkisine maruz bırakma, radyum tedavisi.


scalenotomy : n. Skalen kası ameliyatı.


scatemia : n. Barsak toksemisi.