Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dissolvable nedir?

dissolvable : a. Erir, çözülür, dağılır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


flavone : n. biochem.Muhtelif sarı boyaların esası olan (C15H10O2) maddesi.


geniculum : n. (pl. geniculi). Diz, dizcik


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


lag : n. 1. Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman; 2. Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları.


lalia : n. Konuşma, konuşma yeteneği.


histohydria : n. dokuad aşırı su toplanması hali.


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


hyperestrinism : n. see: Hyperestrogenism.


imminent : a. Tehdit eden.


iodolography : n. Herhagni bir organa iyotlu yağ enjekte edilişini takiben röntgen filmi alınması.


metathesis : n. Hastalık yapıcı sebebin sun'i olarak nakli.


myxadenoma : n. mukoza bezi yapısında epitelyal tümör.


obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.


optimal : a. 1. En iyisi, en ala; 2. En uygun.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


ovulatory : a. Ovülasyona ait.


pancreatalgia : n. Pankreas ağrısı.


pleural : a. Plevraya ait, plevral.


quartiparous : a