Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dissolvable nedir?

dissolvable : a. Erir, çözülür, dağılır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


dermatologist : n. Cildiye (deri hastalıkları) mütehassısı, dermatolog.


elastotic : a. 1. Elastik doku liflerindeki dejenerasyonla ilgili; 2. Elastik doku liflerinde dejenerasyon gösteren.


extravasation : n. Damarlardan (kan) fışkırma.


hemoglobinometer : n. Kandaki hemoglobin yüzdesinin tesbit edilmesi için kullanılan bir aygıt.


hymenorrhaphy : n. Vagina girişini kapatmak amacıyla kızlık zarının dikilmesi, himenorafi.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


lymphadenography : n. Lenf düğümünün, radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, lenfadenografi.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


monozygotic : a. Tek zigota ait.


neophobia : n. Yeni şeylere karşı duyulan marazi korku, neofobi.


neurohistology : n. Sinir sistemi histolojisi.


ooplasm : n. Yumurta sitoplazması.


parametrium : n. Uterus çevresnideki hücreli doku, parametriyum.


pleuropulmonary : n. Akciğerlere ve kaburgalara ait olan.


pneumohemopericardium : n. Perikardda hava ve kan bulunması.


precostal : a. Kaburgaların önünde.


rhinencephalon : n. Koku beyni, rinenkefal (on).


sabina : n. Özellikle Güney Avrupa memleketlerinde yetişen "Juniperus sabina" adlı bitkinin dal ve filizleri (Uterus kasını kontraksiyona yöneltici etkisi sebebiyle düşük yaptırıcı veya adet söktürücü olarak kullanılır).