Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

displacement nedir?

displacement : n. 1. Yer değiştirme (organ), yerinden oynama; 2. Yerinden çıkarılma veya çıkarma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachybasia : n. Ayağı sürüyerek adım atma, felçlilerde görülen ayağı sürüyerek yürüme hali.


chromophile : n. See: Chromophil.


epoophoron : n. paraovaryum, epiovaryum, Rosenmüler cismi (Wolf kanalının üst kısımlarının artıklarından mesovarium içindeki embriyolojik yapılar).


physiognomy : n. Fizyonomi; 1. Yüze bakarak insan tabiatını keşfetme ilmi; 2. Yüz, çehre.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


hydrophobia : n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hidrofobi.


hypoliposis : n. Dokuların gerekli miktarda yağdan marhum oluşu, dokularda yağ eksikliği ile belirgin durum.


imbalance : n. Dengesizlik.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


oosperm : n. Yeni döllenmiş yumurta.


organography : n. 1. Hayvan ve bitki oranlarının tarifi; 2. Vücut organlarının radyografisi.


phacocystectomy : n. Göz merceği kapsülünün kısmen çıkarılması.


phalangosis : n. Kirpiklerin içe doğru kıvrılarak göze batması hali.


phleborrhaphy : n. Ven dikilmesi, fleborafi.


proctorrhaphy : n. Rektum dikilmesi.


psycho : pref. & a. Psiko: 1. Akıl, ruh, hayat; 2. Ruhi.


pyretotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısını yükselterek hastayı tedavi etme usulü.


region : n. Bölge, nahiye, regio.


sanguineous : a. Kanlı, kana ait, kanı çok, kanla dolu, sanguineus.


stereotropism : n. Katı bir cisimle temasa verilen yönelme cevabı.