Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

displacement nedir?

displacement : n. 1. Yer değiştirme (organ), yerinden oynama; 2. Yerinden çıkarılma veya çıkarma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchology : n. Bronş ve bronşiyol hastalıklarını konu alan tıp dalı.


choriocarcinoma : n. Koryon vilüsları epiteli (trophoblast)'nden gelişen kötü huylu tümör, koryokarsinom.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


esophagospasm : n. Özofagus spazmı.


garrotting : n. Boğazını sıkarak öldürme.


gynandroblastoma : n. Erkek ve dişi hücreli elementlar ihtiva eden tümör.


hematencephalon : n. Beyinde kan toplanması


hysteroid : a. Histeriye benzer.


jejunorrhaphy : n. Jejunumun dikilmesi.


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


liminal : a. Bilinç eşiğine ait.


lipase : n. Yağları eriten enzim.


neurosurgery : n. Sinir (sistemi) cerrahisi.


neurotomical : a. Sinir ameliyatına ait.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


paracoele : n. See: Paracele.


parergasia : n. Anormal şekilde uyarılma.


peristole : n. 1. İçinde boşluk bulunan bir organın tam kontraksiyonu, peristol; 2. See: Peristalsis.


pharamceutist : n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçların hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar,tıbbi ilaçlar.


pharmacologist : n. Farmakoloji uzmanı, farmakolog.