Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

displacement nedir?

displacement : n. 1. Yer değiştirme (organ), yerinden oynama; 2. Yerinden çıkarılma veya çıkarma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ectopia : n. See: Ectopy.


epuloid : a. Epulis'e benseyen, epulis görünümü veren.


exothymopexy : n. Büyümüş timus bezini ameliyatla kapsülünden soyarak sternum'a tesbit etme.


flocculus : n. Beyinciğin ön yüzünde yumak biçimindeki lopçuk, flokulus.


furcula : n.Gelişen embriyo'da farenksin ön duvarı üzerindeki, ilerde epiglotis'i oluşturacak olan kabartı.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


hepatomegaly : n. Karaciğer büyümesi, hepatomegali.


hemat : n. pref. Kan.


hematonosis : n. Kan hastalığı.


hydrohymenitis : n. Seröz zarın iltihabı, hidrohimenit.


ischiac : n. See: ischiatic.


lax : n. Gergin olmayan, gevşek, sarkık.


logorrhea : n. Aşırı çok ve çabuk konuşma hali.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


monoparesthesia : n. Tek taraflı parestezi.


mucocutaneous : a. Mukoza ve deriye ait.


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.


palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.