Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

displacement nedir?

displacement : n. 1. Yer değiştirme (organ), yerinden oynama; 2. Yerinden çıkarılma veya çıkarma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagenolytic : a. Kollajen'in erimesine sebep olan, kollajen'i eriten.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


decapitation : n. 1. Doğumu mümkün olmayan fetusun başının kesilip çıkarılması; 2. Bir kemiğin yuvarlak olan başının kesilmesi.


deradenitis : n. Boyun bezleri iltihabı.


diamine : n. Molekülleri iki amino grubu taşıyan herhangi bir kimyasal bileşik, diamin.


diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


end-organ : n. Hissi sinirin dallanma gösteren uç kısmı.


fibrocytogenesis : n. Bağdokusu fibrillerinin gelişimi, fibrositojenez.


halitosis : n. Kötü kokan nefes, ağızdan gelen fena koku.


hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.


imponderable : a. Ölçülemez, tartıya gelmez.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


karyostasis : n. Hücre çekirdeğinin istirahat hali, hücre çekirdeğinin karyokinetik bölünmeler arasındaki istirahat devresi.


laryngotracheal : a. Larinkse ve trachea'ya ait olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


monosymptomatic : a. Tek (bir) semptomlu.


morbilliform : a. Kızamığa benzer, kızamıklı.


mucinogen : n. Müsin öncüsü madde, müsinojen.


octan : a. 1. Sekizinci veya yedinci günü zuhur eden; 2. Sekiz günde bir gleen.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


porphyrinemia : n. Kanda porfirin bulunuşu, porfirinemi.