Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dipsophobia nedir?

dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsicum : n. Deride hiperemi meydana getirici olarak kullanılan bir çeşit Afrika biberi.


chymase : n. biochem. Pankreas suyunun faaliyetini hızlandıran mide suyu enzimi, kimaz.


chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


dignathus : n. Çift alt çene gösteren hilkat garibesi.


estivoautumnal : a. Yaz ve sonbaharla ilgili, yaz ve sonbahar'da oluşan veya görülen.


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


forcipressure : n. Kanamayı kontrol için pensle yapılan tazyik.


gangliectomy : n. Ganglion'un ameliyatla çıkarılması.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


hematinic : a. 1. Kandaki hemoglobinin çoğalması; 2. Kana ait, hematik.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


influenza : n. Grip.


koilonychia : n. Demir noksanlığına bağlı anemilerde karakteristik bir bulgu, tırnakların kaşık şeklinde olması.


pathopoiesis : n. Hastalığın oluşması, hastalığın meydanag elişi.


parasteatosis : n. Yağ bezlerinin bozukluğu.


podagra : n. Ayakta veya ayak başparmağında gut hastalığı, podagra.


previable : a. Dış şartlara uyma ve yaşama yeteneği kazanmamış.


professional : a. 1. Meslekle ilgili; 2. mesleki uğraşıya bağlı, mesleki çalışma sonucu oluşan.


spermatitis : n.Ductus deferens'in iltihabı