Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dipsophobia nedir?

dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catatonia : n. Adalenni özel bir donmuşluk hali olup bir taraftan stereotip hareketler yapılır ve stereotip durum gösterilir, diğer taraftan pasif olarak organlar verilen durumu muhafaza ederler (çok defa Demans Prekosda görülür), katatoni.


cuirass : n. Yapay solunum için göğüse yerleştirilen mekanik bir aygıt.


defemination : n. Kadınlık vasıflarından mahrumiyet


demodex : n. Özellikle yüz ve burundaki kılların köklerined yerleşmiş bir parazit.


hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.


gynecophonus : a. Kadınsı sese sahip erkek.


hematoscopy : n. 1. Hematoskop aracılığıyla kanda eritrosit sayısının tesbiti; 2. Kanda hemoglobin yüzdesinin tayin edilmesi.


hemianopia : n. See: Hemianopsia.


hyperglobulia : n. Kandaki alyuvar fazlalığı.


kynocephalus : n. Başı, köpek başına benzeyen hilkat garibesi.


live-born : a. Canlı doğmuş, canlı doğmuş bebek.


megacardia : n. Kalp büyümesi, kalp hipertrofisi.


micro-angiopathy : n. Kan damarlarındaki bazal membranın kalınlaşması ve katalr oluşturması.


oleosus : a. Yağlı.


pampiniform : a. Sülükbiçim.


piarachnitis : n. See: Leptomeningitis.


predentin : n. Yumuşak ilkel dentin.


premonition : n. 1. Herhangi bir şeyin olacağını önceden sezme, ön sezi; 2. Kişinin hastalık nöbetinin geleceğini önceden sezinlemesi; 3. Hastalık nöbetinin geleceğini gösteren sübjektif belirti, hastanın hissettiği öncü belirti.


retro-uterine : a. rahim (uterus) ardı.


salpingooophoroperitonitis : n. Tuba uterina (Fallop tübü), ovaryum ve pelvis peritonunun, gonokoklar sebebiyle oluşan müşterek iltihabı, salpengoooforoperitonit.