Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dipsophobia nedir?

dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorioamnionitis : n. Fetal zarlar (chorion ve amnion)'ın enfeksiyon nedeniyle iltihaplanması.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


ejaculator : n. Atıcı kanal, ejaculatorius.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


interlobitis : n.Akciğerlopları arasında bulunan plevra iltihabı.


infested : a. Vücudu hayvansal parazitlerle sarılmış, bu cins parazitlerle hastalanmış.


kyphos : n. Kambur.


lithorite : n. İdrar kesesinde bulunan bir taşın parçalanması işleminde kullanılan aygıt.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


melanocyte : n. 1. Melanin yapan hürce melanosit; 2. See: Melanophore.


nonviable : a. Yaşamaz, ömürsüz.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


nymphotomy : n. Klitorisin veya küçük dudakların ameliyatla çıkarılması, nemfotomi.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


parietitis : n. Herhangi bir boşluğu veya organı çevreleyen duvarın iltihabı.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.


phoresis : n. Elektrik akımı tesiriyle iyonların dokulara girmesi.


pinealopathy : n. Beyin epifizi hastalığı.


postcentral : a. Merkez'in arkasında.