Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

digitate nedir?

digitate : a. Parmaklı, digitatus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blender : n. Karıştırıcı (alet veya kimse).


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


dissectible : a. Gözle görülebilen veya çıkartılabilen hale gelebilir; teşrihi mümkün.


endaural : a. Dış kulak kanalının iç bölümüne ait olan, bu kısmı ilgilendiren.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.


hepatocholangeitis : n. Karaciğer ve safra kanallarının müşterek iltihabı.


hypercathartic : a. İshal şeklinde dışarı çıkaran ilaç, kuvvetli müshil.


intraspinal : a. Omurilikiçi.


invertase : n. biochem. Bira mayasında ve bazı hayvanların barsaklarında bulunan bir ferment, kamış şekerini invert şekere (dekstroz ve levüloz) karışımına çeviren bir enzim.


irregular : a. İntizamsız, düzensiz.


metopism : n. Erişkinde frontal kemikler arasındaki sütüra'nın tam kapanmaması hali.


molariform : a. Azı dişi şeklinde, azı dişine benzeyen.


percentage : n. Yüzde oranı.


phoria- : suff. Gözün görüş ekseninde sapma anlamına sonek.


phosphine : n. biochem. Hidrojen ile fosfordan mürekkep sarmısak kokulu ve çok zehirli bir bileşim (PH3).


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.


segregation : n. 1. Ayırım, özellikle hususi bir amaçla yapılan ayırım, ayırma; 2. Cinsiyet hücrelerinin meyotik bölünmesi esnasında homolog kromozomların birbirinden ayrılması (Biri bir hücreye diğeri öbür hücreye geçer).


stomatogastric : a. Ağız ve mideye ait, stomatogastrik.