Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

differentiate nedir?

differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroitin : n. biochem. Kondroitik asit ayrışımında meydanag elen bileşim (C18H27NO14), kondrotin.


compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


disfiguration : n. Normal şeklini kaybetme, bozulma.


drusen : n. Gözde choroid'in retina ile temas halindeki içt abakasında, hyalin'e benzer küçüktanecikler birikmesi ile belirgin patolojik durum.


epizootic : a. 1. Aynı anda birçok hayvanda görülen, hayvanlar arasında bulaşıcı nitelik gösteren; 2. Belli bir hastalığın hayvanlar arasında aynı anda görülmesi, hayvanlar arasındaki hastalık salgını.


gonion : n. Altçene açsı ucu.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


hemometra : n. See: Hematometra.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


iateria : n. See: Therapeutics.


impulse : n. 1. İtici kuvvet, tahrik; 2. Tesir; 3. Ani his, saik.


laryngorrhaphy : n. Gırtlağın dikilmeri, larenkis idkmeameliyesi


lithopedion : n. Ölü bir fetusun uzun süre uterus içinde kalması.


nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.


parageusia : n. Tad alam duyusunda anormallik.


perinephritic : a. 1. See: Perinephric; 2. Perinefrite ait veya ondan ileri gelen.


phobic : a. 1. Aşırı korku (fobi) ile ilgili; 2. Aşırı korku (fobi)'nun sebep olduğu, aşırı korkuya bağlı.


pitting : n. Çukur oluşumu, çukurlaşma.


pleuroperitonitis : n. Plevra ve periton'un birarada iltihabı.