Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

differentiate nedir?

differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borage : n. "Borago officinalis" adlı bitki, hodan (laksatif olarak kullanılır).


cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


carbon : n. biochem. C işaret iile bilinen atom no:6 ve atom ağırlığı: 12.011 olan kimyasal element, karbon, fahm, kömür.


electrokymography : n. Herhangi bir organın çalışması esnasında meydana gelen hareketlerin çizelge halinde kaydedilmesi, elektrokimografi.


gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.


gastrobrosis : n. Mideyi delme.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


phylactic : a. Filaksiye ait.


submicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.


hyperchloruria : n. İdrarda aşırı miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


laryngalgia : n. Gırtlak (larenks) ağrısı, larengalji.


lithophone : n. Mesanedeki taşı muayeneye yarayan alet.


logospasm : n. Kelimelerin telaffuzu esnasında tutukluk gösterme, kelimeleri kesik telaffuzla belirgin konuşma bozukluğu, bir çeşit kekemelik.


mericysm : n. Geviş getirme, regurrisman.


merocrine : a. Yapısında bir değişme veya bozulma göstermeksizin salgı işlevini yürüten (Salgı bezi hakkında).


oneirogmus : n. Rüya ile birlikte meni (semen) nin akması.


onychopathy : n. Tırnak hastalığı, onikopati.


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.


podarthritis : n. See: Podagra.


psychocutaneous : a. Ruhi hastalıklarla cilt hastalıkları arasındaki ilgiye ait.