Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

differentiate nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbachol : n. biochem. Beyaz ve sarımtrak billurlar olup, parasempatik uyarıcıdır (C6H15CIN2O2).


coctolabile : a. Isıtılmakla değişen, ısıtılmakla bozulan.


cytoplasmic : a. Sitoplazma ile ilgili.


elaborate : v. Temessül edecek hale koymak.


entoderm : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında, organ ve dokuları meydana getiren üç tabakadan içerdeki, gastrula'daki iç hücre tabakası,endoderm, entoderm.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


intravillous : a. Vilüs içi, vilüs içinde.


lipidic : a. 1. Lipid'le ilgili; 2. Lipid'ten oluşmuş, lipid ihtiva eden.


mastoid : a. Mememsi, mastoid.


natrium : n. biochem. See. Sodium.


necklace : n. Boynu gerdanlık şeklinde şeklinde saran patolojik oluşum.


ontogeny : n. 1. Organizmanın kaynak ve gelişimi; 2. Buna ait tarih ve bilgi, ontojeni.


osazone : n. biochem. Şekerlerin fenil hidrazin ve asetik asitle ısıtılmasından meydana gelen bileşik maddeler, osazon.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


pollicization : n. Ameliyatla el başparmağı oluşturma.


posterolateral : a. See: Postero-external.


posthitis : n. Sünnet derisi iltihabı.


psychics : n. Ruhi hadiseleri tetkik ilmi, ruhbilim, psikoloji.


reinfection : n. Aynı mikrop veya bir benzeri ile tekrar enfeksiyona tutulma, reenfeksiyon.


swelling : n. Şiş, tümör, şişme, şişlik.