Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

differentiate nedir?

differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cine-angiocardiography : n. Kontrast maddenin kalb ve damarlardan geçişini hareketli şekilde gösteren film.


decalvant : a.Saçı yok eden.


enarthroidal : a. Enartrozla ilgili.


filamentous : a. 1. İplik gibi, kıl gibi; 2. İplik şeklinde ince uzun oluşumlardan ibaret.


Freyer's operation : n. Suprapubik transvezikal prostatektomi.


gastroepiploic : a. Mide ve epiplona ait.


hyponychial : a. Tırnak altında.


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


intervalvular : n. Valvüllerarası.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


macrocranium :


mycete : n. Mantar.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


pentasaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda boş molekül monosakarid veren bileşik şeker.


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.


pessimism : n. Herşeyi fena görme veya fenaya yorma ile belirgin ruh hali, bedbinlik, kötümserlik, pesimizm.


phonism : n. Marazi olarak aslında olmayan bir sesi duyma, fonizm.


radiate : a. Bir merkezden etrafa dağıtıp yayan.


rum : n. Şeker kamışından hazırlanan bir içki, rom.