Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

differentiate nedir?

differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachial : a. Kola ait, brachialis.


chromophobia : n. 1. Hücrenin hafif boyanma veya hiç boya almama niteliği, boyanmaya karşı direnç gösteriş hali; 2. Renklere karşı tiksinti duyma, özellikle belli renklerden iğrenme.


complementoid : n. biochem. Isıtıldığı zaman inaktif hale geçen kompleman.


cryptogenetic : a. Sebep ve meydana gelişi belli olmayan.


gaze : v. & n. 1. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakmak; 2. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakış, dik bakış.


glycosialia : n. See: glycoptyalism.


idiogenic : a. Sebebi bilinmeksizin oluşan.


inhume : v. biochem. Muayyen bir sıcaklıkta kalması için sıcak toprağa gömmek.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


karyogonad : n. See: micronucleus.


luteogenic : a. Corpus luteum'un oluşmasını uyarıcı, corpus luteum'u geliştirici, luteojenik.


milium : n. Epidermin altında olan küçük beyaz bir tümör, darı şeklinde çıkıntı, milyum.


musculomembranosus : a. Kas ve zara ait.


neuroleptics : n. Sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar.


ophthalmorrhexis : n. Gözküresi yırtılması, oftalmoreksi.


paralyser : n. 1.Felç meydana getirici herhnagi bir madde; 2. Kimyasal maddenin etkisini veya kimyasal reaksiyonu önleyici herhangi bir madde.


pentasaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda boş molekül monosakarid veren bileşik şeker.


pharmacist : n. Eczacı.


platyspondylia : n. Omur gövdelerinin doğuştan basık oluşu.


posology : n. Bir ilacın değişik işler için kullanılacak miktarlarını gösteren bilgi, posoloji.