Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

differentiate nedir?

differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroidal : a. Choroid (choroiden) ile ilgili.


gastrostoma : n. Mide fistülünün dışarıya açılan ağzı.


glutitis : n. İlye kaslarının iltihabı, glütit.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


keratonosis : n. Epiderm boynuzsu yapısındai anomali.


microcephalic : a. Normal ölçülere göre küçük baş oluşumu şeklindeki anomali ile ilgili olan, bu çeşit bir anomaliyi ilgilendiren.


myoclonia : n. Belli bir kas veya kas grubunda klonik kasılmalarla belirgin hastalık, miyokloni.


orchiauxe : n. Testis'in aşırı büyümesi, testis hipertrofisi.


oxygenated : n. Oksijenle yüklü, oksijenle doymuş, oksijenlenmiş.


palatoglossal : a. Damak ve dil'leilgili.


pannus : n. Korneanın zar halini alıp görmeyi zorlaştıran patolojik damarlanması, göz perdesi, gözün dış zarında hasıl olan perde, pannus (trahom).


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


pharygnotherapy : n. Yutak bozukluklarını tedavi etme.


phrenasthenic : a. 1. Diafragma'daki tonüs kaybı ile ilgili, diafragmadaki hafif felç haline ait; 2. Zeka geriliği ile ilgili; 3.Geri zekalı kişi.


predominant : a. Üstün, hakim.n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


retching : n. Öğürme.


sarcomere : n. Kas lifi segmentlerinden biri.


scaly : a. 1. Pullu, pul pul olan; 2. Kabukalrı soyulan.


schizomycosis : n. Şizomisetlerden ileri gelen hastalık.


scotopic vision : n. Zayıf ışıkta görebilme yeteneği.