Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

differentiate nedir?

differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotron : n. Mürekkepli kalemle direkt yazan elektrokardiyograf.


cholecytectasia : n. Safra kesesinin genişlemesi.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


ectoretina : n. Retinanın en dış tabakası.


eşesion : n. Doku yüzeyinin derece derece harabiyeti, dokunun yüzeyel kısılarının gittikçe aşınma veya yenme göstermesi.


hypostatic : a. 1. Hipostaz'la ilgili, 2. Hipostazg österen; 3. Hipostaz'ın sebep olduğu hipostaz'a bağlı.


incipient : a. Başlayan.


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


leukocytic : a. Lökositlere ait.


lipohagic : a. 1. Yağı emerek içine çeken, yağı kendi yapısına alan; 2. Yağı eriten, yağı parçalayan.


metronidazole : n. Trikomonas ve amip vakalarının tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen bir madde.


micromania : n. Kendini küçük görme şeklindeki ruh hastalığı, mikromani.


miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.


oxyuriasis : n. Kıl kurtlarının barsakta meydanag etirdiği enfestasyon, oksiyüriazis.


percuss : v. muayene maksadiyle parmak veya aletle hafiğf hafif vurmak.


periuterine : a. Rahim (uterus)'i saran.


pole : n. Kutup, polus.


pre-immunization : n. Bağışıklık öncesi.


pyonephritis : n. Böbreğin cerahatli iltihabı, piyonefrit.