Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dichorionic nedir?

dichorionic : a. Birbirinden ayrı iki koryon tabakası gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decongestive : a. Konjesyonu azaltıcı.


encapsulated : a. Etrafı kapsülle çevrili, kapsüllü


ergonomics : n. İnsan ve çalışan çevresi ile ilgili olarak çeşitli biyolojik faktörlerin uygulanması.


erythromelalgia : n. El ve ayaklarda nöbetler halinde gelişen, derinin kırmızımtırak renk alışı, zonklayıcı ağrılar ve yanma hissi ile belirgin durum, eritromelalji.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


lactin : n. See: lactose.


utricular : a. 1. Kırbacağa ait, utricularis; 2. mesane şeklinde.


vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.


hilar : n. Hilusa ait.


hypoglobulia : n. Kan alyuvarlarının azalması.


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


necropneumonia : n. Akciğer gangreni, nekropnömoni.


perigastritis : n. Mideyi saran periton tabakasının iltihabı, perigastrit.


psychometric : a. Ruhsal olayların süresini ve gücünü ölçen.


pulley : n. Döndürerek çekmeye yarayan çember şeklinde alet, makara, kasnak.


reclination : n. Saydamlığını kaybetmiş göz merceğini arkasındaki boşluğa doğru döndürme, bu amaçla yapılan katarakt ameliyatı, reklinasyon.


rush : n. Hız hücum (kan, vs.) hızlı hareket.


sanatorium : n. Sanatoryum, şifa yurdu.


sickly : a. Hastalıklı.