Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dichorionic nedir?

dichorionic : a. Birbirinden ayrı iki koryon tabakası gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


bur(r) : n. 1. Pankreas, uykuluk; 2. Kulak deliği.


cerebrology : n. Yapı ve işleyiş bakımından beyini konu alan bilim dalı, beyin bilimi.


chorista : n. Embriyoner gelişim hatası olarak ait olduğu organ veya oluşum dışında yerleşmiş, dolayısıyla normal yerinden uzaklaşmış doku kitlesi.


coagulin : n. biochem. See: Precipitin.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.


foundation : n. Temel, kaide, dayanak, üzerine herhangi birşey kurulan veya oturtulan kısım.


gallic : a. biohcem. Mazıda bulunan bir çeşit aside ait, galyuma ait.


intercourse : n. Münasebet, temas.


hallucinosis : n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.


imparity : n. Eşitsizlik ,oransızlık.


mediastinoscope : n. Mediastinum'un gözle muayenesinde kullanılan ucu ışıklı alet, mediastinoskop (Sternum'un yukarısından yapılan küçük bir kesit aracılığıyla mediastinum'a sokulur).


peinotherapy : n. Kişiyi aç bırakarak veya alınan gıdayı ileri derecede kısıtlayarak tedavi etme, açlık tedavisi, açlık kürü.


petroleum : n. biochem. Petrol.


pheneturide : n. Major epilepzi'de, özellikle temporal lob tipinde kullanılan bir ilaç.


pilous : n. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüyül.


pleurotomy : n. Plevra ameliyatı.


pneumonopathy : n. Akciğer hastalığı.


postmastoid : a. Mastoid çıkıntı arkası, mastoid çıkıntı araksında.