Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

diarrhea nedir?

diarrhea : n. İshal, diyare.

Colliquative diarrhea : Aşırı miktarda su ihtiva eden fecesle belirgin ishal;


Cochin China diarrhea : See: Sprue;


Chylosa diarrhea : See: Celliac disease;


Serous diarrhea : See: Watery diarrhea;


Summer diarrhea : Yaz aylarında bebeklerde ve küçük çocuklarda görülen ishal (Salmonella veya Shigella grubu bakterilere bağlı);


Tropical diarrhea : See: Sprue;


Watery diarrhea : Yumuşak kıvamda sulu feces çıkımı ile belrigin ishal, sulu ishal.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeding : n. Kanama, hemonaji.


busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


character : n. Bir şahsın bilinen ve tahmin edilebilen mental özelliklerinin toplamı, karakter.


cotyla, cotyle : n. Hokka, oynak yerlerinde diğer bi rkemiğin başını içine alan kemik oyuğu.


dementia : n. Bunama, demans.


demulcent : a. 1. Yatıştırıcı, müsekkin; 2. Uyuşukluğu gidermek.


dermatodynia : n. Cilt nevraljisi.


dexter : adv. Sağ tarafta bulunan, sağında, sağ, sağdaki.


escherichia : n. Bir bakteri türü.


flex : v. 1. Bükmek, eğmek; 2. Bükülme yeri.


homodromous : a. Aynı veya mutat yönde bulunan veya hareket eden.


hypognathus : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün alt çenesine yapışık oluşu ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


lameness : n. Topallık, sakatlık.


monopus : n. Doğuştan bir ayağı bulunmayan fetüs, tek ayaklı hilkat garibesi.


myokinetic : a. kas hareket elementine ait, miyokinetik.


ophthalmorrhexis : n. Gözküresi yırtılması, oftalmoreksi.


osphresiology : n. Kokubilim, kokular ve koklama duyusu bilgisi.


pneumonosis : n. 1. Akciğer hastalığı; Alveol ve alveol kapilleri dejenerasyonu sonucu akciğer alveolleri.


polystichia : n. Kirpiklerin iki veya daha fazla sıra oluşturması.


salvarsan : n. Özellikle frengi ilacı olarak kullanılan arsenikli bir ilaç, arsfenamin.