Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

diameter nedir?

diameter : n. Çap, diametros.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


cataplectic : a. 1. Katapleksi ile ilgili; 2. Katapleksi gösteren, ani kas gevşemesi ile belirgin; 3.Aniden oluşan, birden meydana çıkan.


distance : n. 1. Mesae, uzaklık, iki nokta arasındaki mesafe; 2. Zaman aralığı, iki olay arasında geçen müddet.


electromagnetic : a. Elektrik akımı ile meydanag etirilen (mıknatıslılık), elektromanyetik.


hepatocystic : a. Karaciğer ve safra kesesine ait.


gynander : n. Jinandrizm gösteren kişi.


gyrus : n. (pl. gyri). Kıvrım, girus.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


hemotympanum : n. Timpan boşluğunda kan toplanması.


hypoplastic : a. 1. Yetersiz gelişme ile ilgili; 2. Gelişme yetersizliği gösteren tam gelişmemiş.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


irascibility : n. Çabuk öfkelenme, uyarı karşısında hemen kızgınlık gösterme hali.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


mesogastirum : n. Embryonik mide mezosu.


neuroretinopathy : n. Optik disk ve retina'da patolojik değişikliklerle belirgin durum, nöroretinopati (Optik disk'te ödemli iltihaplanma, retina arterlerinde incelme, kanam v.s.).


pantophobia : n. See: panophobia.


regular : a. Normal, muntazam, nizamlı, usule uygun.


sequestral : a. 1. Sekestrum'la ilgili; 2. Sekestrum'a benzeyen, sekestrum niteliğinde.