Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

diameter nedir?

diameter : n. Çap, diametros.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradytocia : n. Doğumun uzaması, uzamış doğum.


cacodylate : n. biochem. Kakodil asidin tuzu.


cold : n. Nezle.


electromagnetic : a. Elektrik akımı ile meydanag etirilen (mıknatıslılık), elektromanyetik.


extraplacental : a. Plasentadan ayrı olarak.


sublatio retinae : n. Retina yırtılması.


hafnium : n. biochem. Hf sembolü ile bilinen atom no:72, atom ağırlığı; 178, olan kimyasal element.


innate : a. Doğuştan.


iralgia : n. İris'te hissedilen ağrı, iris ağrısı.


iridoavulsion : n. İris'i tutunduğu çevre oluşumlardan ayırarak tümüyle çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


odaxesmus : n. 1. Deride hissedilen, kaşıntı hissinin eşlik ettiği karıncalanma; 2. Dişetlerinde duyulan kaşınma hissi; 3. Sara (epilepsi) nöbeti esnasında hastanın dilini ısırması.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


plutomania : n. Kişinin büyük servete sahip olduğu kuruntusu içinde bulunuşu, zenginlik kuruntusu.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.


sensation : a. 1. His, duygu, duyum; 2. Heyecan, merak.


soapy : a. 1. Sabunlu; 2. Sabuna benzer, sabun gibi, sabunumsu.


sphygmobolometer : n. Kan basıncını kaydeden alet.


stromal, stromatic : a. Stromaya ait.