Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

diagnostics nedir?

diagnostics : n. Hastalıkları teşhis etme bilimi, tanı bilimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimetry : n. Kampimetre aracılığıyla görüş alanı sınırlarının ölçülmesi.


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


graviditas : n. Gebelik.


grumbling : n. Garguyman: Barsaklarda meydana gelen gaz sebebiyle duyulan ses, gürültü.


hyalophobia : n. marazi cam korkusu, camdan korkma hali, hiyalofobi.


kinesthesia : n. Kas faaliyetinden gelen his, kinestezi.


leukomatous : a. Lökomlu veya lökoma ait.


metranemia : n. Uterus'un kansız kalışı, uterus iskemisi.


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.


opsonin : n. Normal kan serumunda bulunan ve bakteriler üzerine tesir ederek bunları fagositoza hazırlayan termolabil madde, opsonin.


organogenic : a. Organdan kaynaklanan.


orthopedic : a. Ortopediye ait, ortopedik.


poliomyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, daha ziyade çocuklarda görülen ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma ile aniden başlayıp ağır şekillerinde kaslarda atrofi ve felce uzanan virütik hastalık, çocuk felci, polyomiyelit.


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.


restorative : n. Ayıltıcı ilaç, kuvvet ilacı, mukavvi.


saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.


sclerothrix : n. Saçın anormalsertliği ve kuruluğu.


sinapis : n Hardal.


staff : n. 1. Hastane kadrosu; 2.Çomak, çubuk.