Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

diagnostics nedir?

diagnostics : n. Hastalıkları teşhis etme bilimi, tanı bilimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpectomy : a. El bileğini oluşturan kemiklerden biri veya birkaçının ameliyatla çıkarılması.


cryptolith : n. Küçük kör kese (kript) içinde oluşan taş.


dicephalous : a. İki başlı olan.


dilute : v. Sulandırmak, eriyiğin yoğunluğunu azaltmak.


embryotoxon : n. Kornea kenarının konjenital donukluğu.


encephalotomy : n. Beyini açma ameliyatı, ensefalotomi.


glycocholate : n. biochem. Glikokolik asidin tuzu.


hemagogue : a. Kan akışını çoğaltan.


hepatatrophia : n. Karaciğer atrofisi.


heterotrophia : n. Gıdasızlık, heterotrofi.


inspire : v. Havayı akciğerlere çekmek,soluk almak.


interstitioma : n. Testisin Leydig hücrelerininbir tümörü.


maietics : n. See: obstetrics.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


omphalorrhagia : n. Göbek kanaması, omfaloraji.


orchiopathy : n. Testis bozukluğu (hastalığı).


placentation : n. Plasentanın tertibat veya oluşum tarzı.


proctostat : n. Kabızlık, peklik, inkibaz.


regio : n. pl. Regiones. Bölge.


ricinism : n. Hint yağı ile zehirlenme.