Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

diagnostics nedir?

diagnostics : n. Hastalıkları teşhis etme bilimi, tanı bilimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


enterozoa : n. Barsaklarda yerleşen havyansal asalaklar.


epinephritis : n. See: Adrenalitis.


euphoria : n. hastanın kendini sübjektif olarak iyi ve kuvvetli hissetmesi, öfori.


glossorrhaphy : n. Dilin dikilmesi.


hemoclasis : n. Kanın alyuvarlarının yok olması.


hypopharynx : n. yutakaltı.


hysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


immunopathoolgy : n. Bir şahsın aşırı derecede duyarlı olması gibi, anormal bağışıklık reaksiyonlarının meydana gelmeis.


intrad : adv. İçte, içerde.


miller-abbot tube : n. Barsakların aspirasyonu için kulanılan ve içinde çift boşluk (lumen) bulunan kauçuk tüp.


mosaic : a. 1. Küçük parçaların, serpme şeklinde bir araya gelmesiyle beliren şekil, mozaik; 2. Aynı dokuya ait hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi göstermesi.


neurorelapse : n. Frengi tedavisinden sonra beliren had sinir semptomları.


nonspecific : a. Deli bir özelliği bulunmayan.


osteodystrophia : n. Kemiğin kusurlu oluşumu, osteodistrofi.


otosteon : n. 1. See: Otoconia; 2. Kulak kemikçiği.


peristaphylitis : n.Küçk dil (uvula)'i saran bağ dokusunun iltihabı.


phalanges : n. pl. El ve ayak parmaklarında bulunan küçük kemikler.


phonation : n. Seslenme.