Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

diabetes nedir?

diabetes : n. Şeker hastalığı.

Bronze diabetes : See: Hemochromatosis.


Insipidus diabetes : Hipofiz'den salgılanan antidiüretik hormon (vasopressin) yetersizliği nedeniyle günlük idrar miktarının artışı ve aşırı susuzluk hissiyle belrigin klinik tablo, şekersiz diyabet;


Juvenile diabetes : Gençlik yaşlarında görülen ve çoğu kez insülin ile kontrol altına alınan diyabet;


Latent diabetes : Kişinin aşikar hastalık belritileri göstermemesine rağmen hastalık teşhisi ile ilgili laboratuvar tetkiklerin normal dışı sapmalar göstermesi ile belirgin durum, gizli diyabet;


Renal diabetes : Kandaki şeker seviyesi fazlalaşmadan idrarla şeker çıkarmak;


Starvation : Uzun süre aç kalan ve sonra glikoz alan kimselerde, alınan şekerin yeterince glikojene çevrilmemesi nedeniyle meydana gelir.


diabetes innocens : Renal glikozüri.


diabetes insipidus : Hipofiz arka lobunda konjenital olarak veya sonradan, enfeksiyon veya yaralanma sonucu meydana gelen hasar nedeniyle gelişen diabet. Şekersiz diyabet: Tuber cinereum civarındaki afetlerden meydana gelen bir tür diyabettir. (Çok su içme ve çok idrar çıkarma varsa da idrarla şeker çıkarma yoktur).


diabetes mellitus : İnsulin noksanlığına bağlı olarak gelişen bir karbonhidrat metabolizmasında bozukluk şeklinde ortaya çıkan bir hastalık, şekerli diyabet.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalometer : n. Baş kuturlarını ölçen alet, sefalometre.


chorioma : n. Koryon hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör, koryon tümörü. (koryoadenom gibi iyi huylu, koryokarsinom gibi kötü huylu olabilir).


colliquation : n.Hücrelerdeki protoplazmanın sulanma şeklindeki dejenerasoynu.


cranial : a. Kafatasına ait, kafa tarafı, cranialis.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


goblei celis : n. Mukozalarda bulunan özel salgıları olan, kadeh biçimindeki hücreler.


holotonia : n. bütün vücudun kasıl spazmı, holotoni.


leukocytosis : n. Kandaki lökosit sayısının çoğalması, lökositoz.


lousicide : n. Bitleri öldürücü ilaç.


mammilliform : a. Meme başı şeklinde, meme başına benzeyen.


methaemoglobinaemia : n. kanda methemoglobin bulunması.


myelocitic : a. 1. Miyelosit'lerle ilgili, 2. Miyelosit'ler gösteren, miyelositlerin bulunuşu ile belirgin, miyelositik.


ovogenesis : n. See: Oogenesis.


parathyroidectomy : n. Paratiroidin ameliyatla çıkarılması.


phosphoric : a. biochem. Fosforlu, kuvvetli fosfor mileşimlerine ait.


polyneuritis : n. Birçok sinirlerin iltihabı, polinevrit.


precocity : n. Vaktinden önce gelişme (akli veya bedeni olarak), prekosite.


preretinal : a. Retina önünde.


pulsion : n. 1. Herhangi bir yönde dışarıya doğru itilme; 2. Şişlik, şiş.


ration : n.&v. 1. Günlük yemek istihkakı, tayın; 2. Tayınını vermek.