Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dextrotorsion nedir?

dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

discrimination : n. Birbirinden ayırt etme, tefrik etme.


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


dystrophia : n.See: Dystrophy.


eclecticism : n. Hastalıkları özel ilaçlarla, özellikle bitkisel kaynaklı ilaçlarla tedavi eden tıp ekolu, eklektisizm.


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


entrance : n. Giriş, giriş lyeri.


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


geobiology : n. Yeryüzündeki hayatı konu alan ilim dalı, yeryüzü biyolojisi.


hepatology : n. Karaciğer ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, hepatoloji.


histic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokuya benzer, doku niteliğinde.


hydrocholeresis : n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sulu safra çıkışı, hidrokolerez.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


intimitis : n. Damarın iç tabakası (intima) nın iltihabı.


mammitis : n. See: Mastitis.


menophania : n. Ergenlik çağındaki kız çocuğunda ilk adetin görülüşü.


mucin : n. Sümük.


navicular : a. Kayık şeklinde, sandalsı, navicularis.


notomelus : n. Sırta yapışık fazladan kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


perithyroiditis : n. Tiroid kapsülünün iltihabı.