Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dextrotorsion nedir?

dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystopathy : n. Safra kesesi hastalıkalrı.


costoaxillary : a. Kaburgalara ve koltukaltına ait.


embryography : n. Embriyon tavsifi.


fomentation : n. Pansuman yapma.


genetous : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


interchondral : a. Kıkırdaklararası.


hepatatrophia : n. Karaciğer atrofisi.


hyalin : n. biochem. Amiloid dejenerasyonda meydana gelen bir madde.


hysterocatalepsy : n. Kişinin zaman zaman katalepsi göstermesiyle belirgin ağır histeri.


hypoalimentation : n. Beslenme yetersizliği.


laryngotracheobronchitis : n. Larinksin, trachea'nın ve bronşların iltihalı durumu.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


monosulfiram : n. Uyuz hastalığının tedavisinde yüzeysel olarak kullanılan bir çözelti.


muscarine : n. "Amanita muscaria" adlı mantardan elde edilen asetilkolin etkisine benzer etkilere sahip zehirli bir madde, muskarin.


oscheoma : n. Testis torbası (skrotum) tümörü.


oxyphonia : n. Sesin anormal edrecede keskin olması hali, okisfoni.


pneuma : pref. See: Pneum.


polyodontia : n. Diş adedinin normalden fazla olması, çok dişlilik, poliyodonsi.


polysensitivity : n. Aşırı duyarlık.


raphe : n. Dikiş, simetrik bir organın iki yarısını birleştiren çizgi, rafe, rhaphe.