Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

dextrotorsion nedir?

dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celioscopy : n. karın boşluğu ve bu boşlukta yer alan organların ,selyeskop aracılığıyla muayenesi.


dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.


deodorizer : n. Dezenfekte eden faktör (amil).


deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


emulsum : n. See: Emulsion


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


ferrometer : n. Kandaki demir miktarını ölçmeye yarayan alet, fermometre.


hedenophobia : n. Zevk ve eğlenceye karşı ürküntü duyma, neşelenmekten korkma.


hemorrhagic : a. Kanamaya ait.


hyperope : n. Hiperopili kimse, hiperop.


illutation : n. Hastalığın çamur banyosu ile tedavisi.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


manifest : a. Aşikar, gizli olmayan, manifest.


meningorhachidian : a. Omurilik ve meninkslere ait.


myope : n. Gözü uzağı görmeyen kimse, miyop.


neurophysiology : n. Sinir sistemi fizyolojisi, nevrofizyoloji.


orchidoplasty : n. Testis üzerinde yapılan estetik ameliyat, orşidoplasti.


osmics : n. 1. Kokubilim; 2. Koklama duyusu ilmi.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.