Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dextrotorsion nedir?

dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


cornynecabterium : n. Bir bakteri çeşidi.


diphenylhydantoin sodium : n. biochem. Konvülsüyonları önleyen beyaz acı toz (C15H11N2NaO2).


falcula : n. Beyincik orağı, falx cerebelli.


fermium : n. biochem. Fm sembolü ile bilinen, atom no:100 ve ato mağırlığı: 252 olan kimyasal element, fermiyum.


hyperchloremia : n. Kada klorid fazlalığı.


hyperthyroidism : n. boynun önünde bulunan tiroid (kalkan) bezinin fazla çalısmasından ileri gelen durum.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


mastoplasia : n. Meme dokusu hiperplazisi, mastoplazi.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


mucosedative : a. Mukoza üzerinde, tahriş nedeniyle duyulan acı ve yanma hissini hafifleten veya ortadan kaldıran.


myelon : n. Omurilik, miyelon.


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


normotopia : n. Normal yerinde bulunma, normotopi.


oxytocin : n. Hipofzi arka lob hormonlarından biri.


ped-o-jet : n. Basınçtan yararlanarak klasik iğne kullanmaksızın aşı yapılabilmesini sağlayan aygıt.


pollen : n. Bitki veya çiçeğin üremesini sağlayan tohum niteliğindeki toz, çiçek tozu.


prosopodynia : n. Yüzde hissedilen ağrı, yüz ağrısı.


quadroon : n. Beyaz ile zenci melezi kimsedendoğan çocuk.


sensitization : n. 1. Vücutta antijen niteliğindeki madde (bakteri, ilaç, yabancı protein, çiçek tozu v.s')ye karşı, ikinci defa girişinde şiddetli reaksiyona sebep olacak şekilde duyarlık oluşması, hassas hale gelme veya getirilme; 2. Uyarıya karşı hassas hale gelme ve getirilme, canlının veya canlı dokunun belli bir uyarıya karşı, eskisine oranla daha duyarlı hale gelişi, uyarıya tepkinin daha kuvvetli oluşu.