Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

dextrotorsion nedir?

dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broadbent's sign : n. Perikardi ile diafram arasında mevcut yapışıklıklar nedeniyle 11-12. kaburgalar arasındaki bölgede, sol ve arka taraftaki bölümün her bir kalb vuruşunda içe doğru çekilmesi.


bronchopathy, : n. Bronş veya bronşiyolleri ilgilndiren herhangi bir hastalık.


chancre : n. Frenginin birinci devresinde görülen yara, şankr.


chancriform : n. Şankır'a benzeyen.


chromatosis : n. Herhangi bir yüzeyde renk değişimine sebep olacak şekilde aşırı pigment toplanması, pigmentasyon.


epidermization : n. 1. Soyulmuş bir bölgenin yeniden epidermis'le örtülmesi; 2. Harabiyete uğramış bir deri bölgesine, canlı epidermis parçasının aktarılması, deri gref'i yerleştirme.


ergasiophobia : n. Çalışmaktan ürkme, çalışmayı gerektiren herhangi bir iş görmekten aşırı derecede korkma.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


hormonoprivia : n. Hormonsuzluktan ileri gelen marazi durum.


hypomyotonia : n. Kas tonüsünde ileri derecede azalma.


insight : n. Nüfuzunazar, sezgi.


leukolysin : n. Lökositleri yokeden bir lisin.


meconism. : n. 1. Keyif verici olarak kullanma alışkanlığı, mekonizm; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


morphinomaniac : n. Morfin tiryakisi, morfine müptela, morfinman.


neurofibrilia : n. See: neurofibril.


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.