Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dextrotorsion nedir?

dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


clinicopatology : n. See: Clinical pathology.


cohere : v. 1. Birbirine yapışmak, birbirine tutunmak; 2. Birbirine uygun olmak, birbirini tutmak.


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


embologenic : a. Emboli meydana getirme özelliği olan, emboli yapabilen.


gonepoiesis : n. Semenin oluşumu, meni oluşumu.


laciniate : a. Püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı.


hypothermy : n. See: hypothermia


ichthyophobia : n. Balıklara karşı tiksinti duyma, balık eti yemekten aşırı derecede iğrenme.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


lipophilic : a. Yağ tutan, yağ emen.


microbe : n. Hastalık yapan mikro-organizma, patojen mikro-organizma, mikrop.


neuron : n. Sinir hücresi, nevron.


nonspastic : a. See: Aspastic.


paroccipital : a. Artkafa kemiği yanında.


periproctitis : n. Rektumu saran dokuların iltihabı, perirektit.


preconscious : a. Bilinç öncesine ait.


retropneumoperitoneum : n. Periton arkası havası.


sarcomatous : a. Sarkomlu, sarkoma benzer, sarkom tabiatında olan.