Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dextrotorsion nedir?

dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryotherapy : n. Üzüm tedavisi, sadece üzümle veya diyete bol üzüm ilavesiyle bazı hastalıkların tedavisi (kabızlık tedavisinde olduğu gibi).


carbofluchsin : n. biochem. Karbolik asit ve fuksin içeren boya maddesi.


colpocytology : n. Vagina epitel tabakasından döüklen hücrelerin sayı ve nitelik bakımından mikroskop altında incelenmesi, kolpositoloji.


dysteleology : n. 1. Vücutta, rudimenter organ veya oluşumların belli bir görevi ve faydası olmadığını ileri süren görüş; 2. Rudimenter organları inceleyen bilim adlı.


exopathy : n. Vücut dışı etkene bağlı olarak gelişen herhangi bir hastalık, vücut dışından kaynaklanan hastalık.


faucal : a. Boğaza ait.


gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.


gastralgokenosis : n. Midenin boş oluşu nedeniyle oluşan ağrı, açlık ağrısı.


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


pphrenogastric : a. Diafragma ve mide ile ilgili.


homothermic : a. See. Homothermal.


hydrophysometra : n. Uterusta sıvı veg az toplanması.


mesothelium : n. Mesotelium mesoderm'e ait seroz zarları meydana getiren tabaka.


osteo- : pref. Kemikle ilgili.


pancreaticoduodenostomy : n. Pankreas ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


paracoele : n. See: Paracele.


pharyngokeratosis : n. Yutak keratozu.


pint : n. Yarım litrelik ölçü, bir galonun sekizde biri, pint.


secreto-inhibitory : a. Salgıyı durdurucu.


sediment : n. Çöküntü, rüsup, tortu, posa, sediman.