Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

dextrotorsion nedir?

dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catadicrotism : n. Arterde ana atımı iki küçük atımın izlemesi (Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde iki çentik oluşur).


emmetropia : n. Gözün görüş yeteneğinin normal halde bulunmas4.


esophagotomy : n. Özofagusu kesme ameliyesi, özofagotomi.


ganglioform : a. Ganglion şeklinde, ganglion7a benzer biçimde.


geophagy : n. Toprak yeme itiyadı, jeofaji.


giggling : n. kıkır kıkır gülme (Bazı akıl hastalarında görüldüğü gibi).


granulocytosis : n. See: granulocytemia


hemothorax : n. Göğüs (plevra) boşluğuna kan dolamsı, hemotoraks.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


onyx : n. 1. Oniks: Gözün iç hücresinde bulunan cerahat; 2. Tırnak.


ophthalmotropometer : n. Göz hareketlerinin derecesini ölçmede kullanılan alet, oftalmotropometre.


pathomorphosis : n. Salgından salgılan bir hasatlığın karakterinin değişmesi, patomorfoz.


phallism : n. See: Phallicism.


pehnotype : n. Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen gözle görülebilen özelliklerin tümü (Fertler aynı genotip'e sahip olabilmelerine rağmen fenotip farklı olabilir, zira fenotip çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Saç renginin edğişik oluşu gibi).


phlyzacium : n. 1. İçinde sulu cerahat veya sıvı bulunan küçük kabarcık; 2. Kabuklu püstüllerle kendini gösteren cerahatli deri iltihabı. See: Ecthyma.


podology : n. Ayakbilim, ayakların bilimsel incelenmesi, podoloji.


pound : n. 1. Libre; 373.2 gram veya 12 "ounce" lık eczacı ağırlık ölçüsü; 2. 453.6 gram veya 16 "ounce" lık adi ağırlıkbirimi.


scler(o)- : pref. 1. katı, sert; 2. Doku katılığına ait; 3. Gözakı (na ait).


shallow : a. Derin olmayan, sığ (Çukurluk vs. hakkında)