Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dextran nedir?

dextran : n. Özel bakterilerin şekere etki etmeleri ile elde olunan ve geçici olarak plasma yerini tutabilen madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeding : n. Kanama, hemonaji.


catarrh : n. Bir müköz zarın iltihaplanarak devamlı şekilde mukus akımına sebep olması, nezle-catarrhal, sıfat şekli.


cheilognathopalatoschisis : n. Üst dudak, üst çene ve üst damağın doğuştan müşterek yarıklık gösterişi.


chloroazodin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan ve klor ile azot ihtiva eden madde (C2H4Cl16N6).


dynamograph : n. Kas gücünü, çizelge halinde kaydeden alet.


epileptogenic : n. sara meydana getirebilme özelliğinde olan madde.


exsection : n. Kesip çıkarma, bir organı ameliyatla çıkarma.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


glaze : n. Perdah (dişçilikte).


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.


lambda : n. Paryetal kemiklerle oksipital kemiğin birleştiği nokta olup fetuste burada küçük fontanel bulunur, lambdoid dikişle sagital dikişin birleştiği nokta.


longitudinal : a. Uzununa, longitudinalis.


medicated : a. İlaçlı, ilaçlanmış.


myomectomy : n. Miyomun ameliyatla çıkarılması, miyomektomi.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


neurothecitis : n. Sinirkını iltihabı.


notochord : n. Embriyo'nun sırt tarafında omurga'yı oluşturacak olan hücre kümesinin oluşturduğu uzun kordon, omurga taslığı.


opiomania : n. Afyon iptilası, afyonkeşlik, opyomani.


paradoxic : a. Doğru olabilmesine rağmen görünüşte zıtlık gösteren, aykırı görünen, tezat oluşturan.