Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dextran nedir?

dextran : n. Özel bakterilerin şekere etki etmeleri ile elde olunan ve geçici olarak plasma yerini tutabilen madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulism : n. Bacillus Botulismus toksinleri ile olan sucuk (yemek) zehirlenmesi (hastalığın serumu vardır).


circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


contagion : n. 1. Sirayet, 2. Bulaşma; 3. Bulaşıcı (sari) hastalık.


cream : n. Kaymak.


engagement : n. Fetüs başının pelvis boşluğunda, fişation'u takiben aşaı inerek öncü kısım (klavuz nokta)'ın spina ischiadica'lar arası hatta varışı veya bu hattın altına inişi (Fetüs başı angaje olduğu zaman en geniş transvers kutru (biparyetal kutur) pelvis giriminden geçmiş bulunur).


sublinguitis : n. Dilaltı bezi iltihabı.


homosexuality : i. Aynı cinse karşı cinsel arzular taşıma, homoseksüellik.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


iodized oil : n. Haşhaş tohumu yağı.


isocytosis : n. Kandaki alyuvarların eşit büyüklükte oluşu.


litholysis : n. İlaçla taşı eritme, litoliz.


matutinal : a. Sabahları görülen, sabah oluşan (gebelik bulantısı gibi).


mentoposterior : n. Yüzle gelişte, fetusun çene kısmının arkaya doğru bir durum alması.


mesohyloma : n. Mezotelyumdan gelişen tümör.


monocephalus : n. Bir baş, iki ayrı vücut gösteren hilkat garibesi.


myxadenitis : n. Mukoza bezi iltihabı, miksadenit.


orchiotomy : n. See: Orchidotomy.


organoferric : a. Demir ve bazı organik bileşim ihtiva eden.


perfrication : n. Merhem veya sıvı ile oğma.


plasmatocyte : n. See: Monocyte.