Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

devascularization nedir?

devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathous : a. Doğuştan alt çenesi kısa ve içeri çekik olan.


defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


endogen : n. içinden büyüyen.


esthesioscopy : n.n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


exclusion : n. 1. Dışarda bırakma; 2. Cerrahide bir organın vücuttan dışarı çıkarılmadan vazife dışı edilmesi.


formalin : n. biochem. Su ile karıştırılan "Formaldehyde".


glossotomy : n. Dili kesme ameliyesi.


hemianalgesia : n. Vücudun tek tarafında olananaljezi, yarım analjezi.


hypothesis : n. Bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez.


kyphotic : a. 1. Kifoz'la ilgili; 2. Kifoz gösteren, 3. Kifoz'lu kişi.


laryngostomy : n. Gırtlak fistülizasyonu, larengostomi


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


leukemia : n. Lökositlerin devamlı şekilde çoğalması ve patolojik yapı göstermesi, lösemi (lemfoid veya miyeloid tipte olur).


lipophilia : n. Yağ tutulması, yağ emilmesi, lipofili.


lumbocostal : a. Bel ve kaburgalara ait.


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


melalgia : n. Kol ve bacakların nevraljisi, melalji.


pioscope : n. Sütteki yağ miktarını ölçen alet.


poradenitis : n. Apsecikler oluşumu ile belrili bir kalça bezi hastalığı, poradenti.


region : n. Bölge, nahiye, regio.