Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

devascularization nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloat : n. Karın şişkinliği, barsaklardaki gaz sebebiyle oluşan karın gerginliği.


bubonocele : n. Kasık fıtığı.


castrated : a. Testis ve overleri çıkarılmış veya röntgen v.s. bir metodla cinsiyet bezleri görev görmez hale getirilmiş, kastre edilmiş.


cryesthesia : n. Soğuka karşı aşırı duyarlık hali.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


extra-articular : a. Eklemdışı.


hypermetropia : n. Yakını göremeyiş, hipermetropi.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


isothermal : a. Aynı hararette olan.


maschaladenitis : n. Koltuk altı bezlerinin iltihabı.


mediopontine : a. Varol köprüsünün merkezine ait.


megacoly : n. See: Megacolon.


molluscous : a. Yumuşak cilt tümörüne ait.


moron : n. Amerika'da kullanılan bir deyim.


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil


paraglobulinuria : n. İdrarda aşırı miktarda paraglobülin bulunuşu.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.


polynesic : a. Birkaç odakta birden meydanag elen.