Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

devascularization nedir?

devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronometer : n. Zamanı, kusursuz olarak ölçen alet, kronometre.


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


ephebic : a. ergenliği (püberteye) ait, efebik.


epiglottitis : n. Epiglot iltihabı, epiglotid.


frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


habena : n. Kozalaksı bezin sapı, habena.


helosis : n. Çok sayıda nasır oluşması, birçok nasır oluşması ile belirgin durum.


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


myosalgia : n. Kasta hissedilen ağrı, kas ağrısı.


natremia : n. Kanda sodyum bulunması, natremi.


nymphoncus : n. "Nympha"ların şişmesi veya büyümesi.


oligocardia : n. See: Bradycardia.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


orthodiagraph : n. Ortodiyagrafi cihazı.


parasympathetic : a. Avtonom (otonom) sinir sisteminin bir parçası, parasempatik, parasympathicus.


pericarditis : n. Perikard iltihabı, perikardit.


phytoid : a. Bitkiye benzer, bitki şeklinde, fitoid.


plumbism : n. Kurşun zehirlenmesi.


rectostomy : n. Deri üzerinden rekutm'a açılan sun'i ağız oluşturma, rektostomi.