Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

devascularization nedir?

devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruminous : a. Dış kulak yolundaki bezlerin salgısı (cerumen) ile ilgi.i


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


escharotic : n. Kabuklanmaya sebep olan herhangi bir madde.


framycetin : n. Neomisine çok benzeyen bir antibiotik.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


hyperalkalinity : n. Alkalin fazlalığı.


ionium : n. biochem. Toryumdan meydana gelen radyoaktif izotop, iyonyum.


osteomyelitis : n. Kemik iliği iltihabı, cerahatli çene iliği iltihabı, osteomiyelit.


overmasculinization : n. Kadında erkeğe has sekonder cinsiyet özelliklerinin aşırı şekilde oluşması.


percolation : n. 1. Süzme; 2. Süzülme; 3. Filtredeng eçirme veya geçme.


perimyelitis : n. Omurilik zarı iltihabı, perimiyelit.


perioral : a. Ağız çevreside, ağızı çevreleyen.


pharingolaryngectomy : n. Farinks ve larinksin cerrahi olarak çıkarılması.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.


phosphoric : a. biochem. Fosforlu, kuvvetli fosfor mileşimlerine ait.


pian : n. See: Yaws.


popliteal : a. Dizardına ait.


position : n. 1. Durum, vaziyet, şekil, yer, pozisyon; 2. Çocuğun uterus içindeki durumu; 3. Özel muayeneler için vücuda verilen bazı durumlar.


prespinal : a. Belkemiğinin önünde bulunan.


sectio : n. 1. Kesme; 2. Kesit.