Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

devascularization nedir?

devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharochalasis : n. Üst göz kapağı derisinin kapak aralığına sarkacak şekilde hipertrofi gösterişi.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


demoralization : n. Moral çöküklüğü, maneviyat bozukluğu, ahlak bozukluğu.


dermatomycosis : n. Parazit mantarlardan meydana gelen deri hastalığı, dermatomikoz.


disproportion : n. uygunsuzluk, oransızlık, nisbetsizlik.


exophytic : a. 1. Dış parazitle ilgili. 2. Dışarıya doğru gelişen, organın dış tarafına doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon, tümör v.s. hakkında).


glymidine : n. Ağız yoluyla kullanılan antidiabetik bir ilaç.


gonycrotesis : n. Çarpık bacak.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


iridemia : n. İris kanaması, iridemi.


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


lienal : a. Dalağa ait, lienalis.


mastatrophy : n. Memenin küçülmesi, meme atrofisi, mastatrofi.


mendelson's syndrome : n. Mide muhtevasının akciğerlere aspirasyonu ile meydana gelen durum.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


myeloplax : n. Kemik iliğinin çok nüveli dev hücresi.


osteotomy : n. Kemiği kesme veya bir parçasını çıkarma ameliyatı, osteotomi.


phaneroscope : n. Deri veya deri lezyonlarını, üzerine ışık düşürerek muayenede kullanılan, mercekten oluşmuş alet, faneroskop.


reference : n. Müracaat yeri, herhangi bir araştırmada başvurulan kaynakları gösteren liste.


refle : . Yansıyan veya geriye atılan.