Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

devascularization nedir?

devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cauterization : n. 1. Dağlama; 2. Hareket, elektrik veya kimyasal maddelerle dokuları yakma.


cystalgia : n. Mesane'de hissedilen ağrı, mesane ağrısı.


dys- : pref. Güç, zahmetli, intizamsız, fena, dis.


electrohysterograhy : n. Uterus kontraksiyonları ersanıda oluşan elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


electroplexy : n. See: electropherapy.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


etherize : v. biochem. Etere dönüştürmek, eterle uyutmak.


growth : n. 1. Marazi oluş; 2. Hücre sayısının artması.


habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


intervascular : a. Damarlararası.


leptophonia : n. Ses zayıflığı, sessizlik, leftoni.


manoeuver, maneuver : n. 1. Manevra; 2. Tedbir.


organism : n. Uzviyet, beden, oluşum, teşkilat, organizma.


otosteal : a. Kulak kemikciklerine ait.


pallidectomy : n. Globus pallidus'a ait önceden kestirilen bölümün tahrip edilmesi.


ped-o-jet : n. Basınçtan yararlanarak klasik iğne kullanmaksızın aşı yapılabilmesini sağlayan aygıt.


perihepatic : a. Karaciğer çevresi iltihabı, perihepatit.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.


pseudoplepsis : n. Çarpık görme.