Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

devascularization nedir?

devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoplegia : n. Göz kapağı felci.


bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


cerebrology : n. Yapı ve işleyiş bakımından beyini konu alan bilim dalı, beyin bilimi.


collodium : n. See: Collodion.


embologenic : a. Emboli meydana getirme özelliği olan, emboli yapabilen.


exaggerate : v. Büyültmek, bir şeyi olduğundan büyük veya fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


image : n. Işık etkisi veya mercek vasıtasiyle meydana gelen suret; hayal, imaj.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


lipocyte : n. Yağ hücresi


lymphadenectomy : n. Lenf düğümünün ameliyatla çıkarılması, lenfadenektomi.


macrocolon : n. Kolon'un normale oranla çok büyük veya çok uzun oluşu.


narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.


ootid : n. Olmuş (gelişmiş) yumurta.


phagocytoblast : n. Fagosit hücresi.


pronate : v. 1. Yüzü koyun yatmak veya yatırmak; 2. Elleri veya ön ayakları avuç içi yere doğru çevrilmiş durumda tutmak ve o duruma getirmek; 3. İçe döndürmek veya dönmek.


rheobase : n. Kas uyarılmasını temin için gereken asgari elektrik potansiyeli.