Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dermatoscopy nedir?

dermatoscopy : n. Cilt muayenesi, dermatoskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalepsy : n. Adalelerin donması ve irade ve hissin birdenbire kaybolması hasatlığı, katalepsi.


cavernoscopy : n. Kavernoskop aracılığıyla herhangi bir boşluğu muayene etme.


decarboxylation : n. Organik bileşikten bir molekül karbondioksit çıkarılması, bileşiğin karbondioksit kaybetmesi.


gerontology : n. İhtiyarlık ve onunla ilgili mevzuları inceleyen bilim, jerontoloji.


lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.


lactigenous : a. Süt yapıcı, süt hasıl eden, laktijen.


hippocrates : n. Milattan önce 5. yüzyıl sonları ile 4. yüzyıl başlarında yaşamış hekimliğin babası olarak kabul edilen meşhur Yunan hekimi, Hipokrat.


hyaloidin : n. biochem. Mükoproteinlerde bulunan bir karbonhidrat radikali.


intravasation : n. Komşu dokularda oluşan yabancı madde (irin v.s.)'lerin, damar duvarındak iyapısal bozukluk veya harabiyet nedeniyle kan damarına geçişi.


kerat- : 1. Kornea anlamına önek; 2. Boynuzumsu doku, boynuzumsu tabaka anlamına önek.


laryng(o) : pref. Gırtlak, larenks,


lobotomy : n. See: Leucotomy.


megrim : n. See: Migraine.


mercaptomerin sodium : n. Civalı diüretik, hasta, ciltaltı yoluyla bu ilacı kendi kendine zerkedebilir.


myelonal : a. Omurilik gibi.


omasitis : n. Omasum iltihabı, omasit.


pharyngoscopy : n. Yutak muayenesi, farengoskopi.


pneumonorrhaphy : n. Akciğer dikilmesi.


sarcomatous : a. Sarkomlu, sarkoma benzer, sarkom tabiatında olan.


sleep : n. Uyku.