Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dermatoscopy nedir?

dermatoscopy : n. Cilt muayenesi, dermatoskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroblastoma : n. Uzun kemiklerin epifizlerindeki kondroblastlardan gelişen, kıkırdak kıvamında iyi huylu tümör.


cystoscirrhus : n. Sert kıvam gösteren mesane sarkomu.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


domesticated : a. Evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş.


drug-store : n. İlaç satılan dükkan, eczane.


dyslalia : n. Kelimelerin telaffuzunda bozukluk.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


fertility : n. 1. Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme; 2. Mümbitlik, verimlilik.


fetor : n. Fena koku.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.


meningopathy : n. Meninks hastalığın.


noscapine : n. Tahriş edici, kuru ve balgam söktürmeyen öksürüklerin dindirilmesinde kullanılan bir madde.


parabiotic : a. 1. Parabiyoz'la ilgili; 2. Parabiyoz gösteren.


parostosis : n. 1. Periost dışında herhangi bir doku veya oluşum üzerinde kemik oluşması; 2. Kemikleşmenin kusurlu veya yetersiz oluşu, anormal kemikleşme.


pericoronal : a. Diş kronu çevresinde bulunan, kronu saran.


pharmacognosy : n. See: Aceognosia.


piniorm : a. Kozalak şeklinde, kozalaksı.


pintado : n. Pinta hastalıı gösteren kişi.