Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

dermatoscopy nedir?

dermatoscopy : n. Cilt muayenesi, dermatoskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

complex : n. 1. Basit olmayan karışık, muğlak; 2. Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik; 3. Bilinçaltında daimi baskı altında tutulan fakat kişinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyen fikir veya duygu, kompleks; 4. Elektrokardiyogram'da kalp faaliyetindeki belli bir olayı gösteren dalga kısmı, dalga kompleksi.


deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


dyslekxia : n. Okumada bozukluk, okuma güçlüğü.


dysproteinemia : n. Serumproteinleri arasındaki normal dengenin bozulması, özellikle albumin-globulin oranındaki anormal değişme ile belirgin durum.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


epidermization : n. 1. Soyulmuş bir bölgenin yeniden epidermis'le örtülmesi; 2. Harabiyete uğramış bir deri bölgesine, canlı epidermis parçasının aktarılması, deri gref'i yerleştirme.


galactophygous : a. süt akışını durduran süt kesici.


imagery : n. Çeşitli mental tasvirlerin yeniden hatırlanması.


linkage : n. 1. Halkalar şeklinde birbirine bağlı olma hali; 2. halka dizisi, zincir.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


palmic : a. 1. Kalb atımı veya nabız'la ilgili; 2. Palmus hastalığı ile ilgili.


pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.


pangenesis : n. Darwin'in veraset nazariyesi.


periencephalomeningitis : n. Beyin korteksi ile meninkslerin iltihabı.


pulsimeter : n. Nabız kuvvetini ölçen, cihaz, pulsimetre.


retrovaccination : n. İnsandan alınan suçiçeği virüsü ile danayı aşıladıktan sorna, ondan elde edilen virüsle insanları aşılama.


sessile : a. 1. Sapsız, sesil; 2. Geniş kaideli.


stalagmometry : n. Sıvıların yüzey geriliminin ölçülmesi.


support : n. Destek, herhangi bir şeye destek ödevi gören oluşum veya kısım.