Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dermatoscopy nedir?

dermatoscopy : n. Cilt muayenesi, dermatoskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


cuspid : n. Köpek dişi, cuspidis.


exophyte : n. Dış parazit, organizmanın üzerinde yaşayan parazit.


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


formative : a. 1. Şekil alma ile ilili, oluşma ve gelişmeyel ilgili; 2. Şekil verici, oluşmasını asğlayıcı.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


leukomatosis : n. Çok sayıda beyaz lekeler oluşması (Kornea veya uterus serviksinde olduğu gibi).


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


mesogastirum : n. Embryonik mide mezosu.


micturition : n. Sık sık idrara çıkma hali.


moniliasis : n. Monilia cinsi mantarların, özellikle Monilia (Candida) albicans'ın sebep olduğu mantar hastalığı, kandidiazis, monilyazis.


myelon : n. Omurilik, miyelon.


nephrauxe : n. Böbrek büyümesi


nonvolitional : a. İrade dışı seyreden, istemsiz.


nulligravida : n. Hiç gebe kalmamış kadın, nulligravid.


nursery : n. Hastanede yeni doğan bebeklerin bakımıyla ilgili servis.


nutrition : n. 1. Beslenme; 2. Besin maddesi, besin, gıda.


ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.


osteogen : n. Kemiğin yumuşak oluşan maddesi, osteojen.


ovariosteresis : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.