Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dermatoscopy nedir?

dermatoscopy : n. Cilt muayenesi, dermatoskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


buccopharyngeal : a. Yanak ve farenks'le ilgili.


fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


glucokinase : n. biochem. Glükozun glükoz fosfata çevrilmesini katalize eden enzim.


holoenzyme : n. biochem. Koenzim ile apoenzimin birleşmesinden ileri gelen tam enzim.


ischiovertebral : a. İschium ve omurga ile ilgili.


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


lipuria : n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri.


lockjaw : n. 1. Tetanos, kazıklı humma; 2. Fizyolojide birbiri peşi sıra gelen uyartıların adelede meydana getirdiği kasılma; 3. Klinikte Nicolailer basilinin yaptığı adalelerde kasılmalarla beliren toksik hastalık (... Temel belirtileri ateş, risus sardonicus ve opistotonus'dur).


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


mobility : n. Hareket yeteneği, hareketlilik, mobilite.


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


myelotome : n. Ameliyat esnasında omurilikteki sinir demetlerini kesmede kullanılan özel bistüri, miyelotom.


nursling : n. Meme (süt) çocuğu.


otocranial : a. Otocranium'a ait.


ozonic ether : n. Hidrojen peroksidin eter içindeki çözeltisi.


piriform : a. Armutbiçim piriformis.


premenstrual : a. Adet (aybaşı) ten önce olan.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik


rabicidal : a. Kuduz virüsünü öldürücü.