Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

dermatogen nedir?

dermatogen : n. Herhangi bir cilt hastalığı antijeni, dermatojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


eczematous : a. Ekzemalı.


erogenous : a. Cinsel heycan (veren), erojen.


exophalos : n. Batın duvarının gelişmesi nedeniyle doğumdan sonra çocukta ortaya çıkan bir durum.


hypochromemia : n. Kanın renk endeksinin anormal düşüklüğü.


hysteropia : n. Vizyonun histerik bozukluğu, histeropi.


in situ : adv. Asıl yerinde, tabii vaziyetinde.


irregular : a. İntizamsız, düzensiz.


ischiobulbar : a. İskiyum ve uretra bulbusuna ait.


lanuginous : a. Üzeri ince tüylerle kaplı, lanugo ile örtülü.


marriageable : a. Cinsel gelişimini tamamlayarak evlenecek çağa girmiş, evlenecek çağda.


mycethemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu.


neurosplanchnic : a. Otonom sinir sisteimnden iç organlara giden sinirlerle ilgili, nörosplanknik.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


ovogenesis : n. See: Oogenesis.


pepsinogen : n. Pepsinin inaktif şekli, pepsinojen.


peptidase : n. biochem. Peptid veya peptonları aminoasitlere parçalayan enzim sınıflarından biri, peptidaz.


psychokinesis : n. Zihnin arada fiziki kuvvet olmadan maddeye tesirler.


pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.


seroreaction : n. 1. Serumda olan herhangi bir reaksiyon; 2. Serum hastalığı.