Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

dermatogen nedir?

dermatogen : n. Herhangi bir cilt hastalığı antijeni, dermatojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dentist : n. Dişçi, diş tabibi.


epispadias : n. Üretranın doğuştan olarak penisin sırtına açılması hali.


exopthalmia : n. See. exophthalmos.


hygrometry : n. Havanın rutubet derecesini ölçme bilimi.


intramedullary : a. Kemik iliği içinde.


mammilliplasty : n. Memebaşı plastik ameliyatı.


mentulagra : n. Penis'in uzun süre ağrılı ereksiyon hali gösterişi, pripizm.


methacholine : n. Etki şekli asetilkoline benzeyen, ancak daha dayanıklı ve daha tesirli olan bir bileşim.


microcephaly : n. Başın normalden küçük olması, küçük kafalılık, mikrosefali, microcephalia.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


parvicellular : a. Hücreciklerden oluşmuş.


pectenitis : n. Tarak iltihabı.


pericardiophrenic : a. Perikard ve diyaframa ait.


rush : n. Hız hücum (kan, vs.) hızlı hareket.


sapid : a. Lezzetli, çeşnili, leziz.


seton : n. 1. Kıl fitili, 2. Kıl fitilinden çıkan cerahat.


somatosexual : n. Hem vücut hem de cinsiyet özelliklerine ait.


sympus : n. Ayakları ve bacakları birbirine yapışık hilkat garibesi.


tetragonium : n. Dört taraflı şekil, tetragon.