Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

dermatogen nedir?

dermatogen : n. Herhangi bir cilt hastalığı antijeni, dermatojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


bisulphite : n. biochem. Sülfite nazaran iki misli sulfuroz asidi ihtiva eden bir tuz.


burkitt's lymphosarcoma : n. Endemik malarya ve sivrisinek kaynaklı viral hastalıkların fazla miktarda görüldüğü, ayrıca çok aşırı güneş ışığı alan Afrika'daki bazı coğrafik bölgelerde çocukların çenelerinde görülen bir çeşit habibs tümör.


chemicocautery : n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


enzymology : n. Enzimlerin aypı vefonksiyonları ile uğraşan bilim dalı, enzimoloji.


erysipeloid : n. Erysipelas'a benzeyen clit rahatsızlığı.


euryon : n. Kafatasının en geniş transvers kutrunun uçlarından her biri (Paryetal kemikler üzerinde).


fibrocaseous : n. Fibröz doku ile kaplanan yumuşak peynri kıvamındaki doku.


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


gram-positive : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı alan.l


hypoalbuminemia : n. Kanda albümin azalması.


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


iridorrhexis : n. İris yırtılması.


ketogenesis : n. keton cisimciklerinin oluşması, ketogenez.


lesion : n. Sakatlık, maraz, bozukluk, afet, lezyon (bir dokunun yapı veya vazifesinin patolojik bir sebeple arızaya uğraması).


lobate : a. 1. Loplu; 3. Lopsu, loba benzer.


nematode : n. Nematoda sınıfı herhangi bir solucan.


ooplasm : n. Yumurta sitoplazması.


pneumology : n. Nefes yolları hastalıkları bilgisi, pnömoloji.