Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

dermatogen nedir?

dermatogen : n. Herhangi bir cilt hastalığı antijeni, dermatojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burkitt's lymphosarcoma : n. Endemik malarya ve sivrisinek kaynaklı viral hastalıkların fazla miktarda görüldüğü, ayrıca çok aşırı güneş ışığı alan Afrika'daki bazı coğrafik bölgelerde çocukların çenelerinde görülen bir çeşit habibs tümör.


cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


epididymotomy : n. Epididimi kesme ameliyesi.


extender : n. Genişletici, büyütücü, uzatıcı.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


fundiform : a. Sapanbiçim, fundiformis.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


hemoglobinometry : n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.


hemokoniasis : n. Kanda aşırı miktarda eritrosit parçacıklarının bulunuşu.


henbane : n. See: Hyoscyamus.


hydrogenylase : n. biochem. Escherichia coli tarafından yapılan ve formik asidi karbon diyoksitle hidrojene ayrıştıran bir enzim.


hypomagnesemia : n. Kandaki magnezyum seviyesinin azalması.


intracapsular : a. Kapsül içinde olan veya vücuda gelen, kapsüliçi.


lingula : n. (pl. lingulae) 1. Dilcik; 2. Dil şeklinde organ veya çıkıntı; 3. Beyinciğin ön lopçuğu.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


myeloplast : n. Kemik iliği lökosiit


prontisil : n. biochem. Sülfamidlerin öncü maddelerinden biri.


septan : a. Yedi günde birgelen (olan).


sequela : n (pl. Sequelae) Bir hastalığın sonrasında ortaya çıkan patolojik değişimler.


sterility : n. 1. Kısırlık; 2. Mikropsuzluk.