Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

dentin(e) nedir?

dentin(e) : n. Dişin oluştuğu asıl madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillaritis : n. Kapillerlerin iltihabı.


colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


cremasteric : a. Kremaster kasına ait, cremastericus.


dermatomositis : n. Ödem ve adale zaafiyeti ile kendini belli eden akut bir deri ve kas iltihabı.


diaphane : n. Hücreyi dıştan saran saydam zar, hücre zarı.


disperse : v. Dağılmak, ayrılmak, çözülmek.


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


endocardial : a. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait.


fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.


flavedo : n. Sarılık (deri v.s.).


hemadynamometer : n. kan basıncını ölçme aleti, hemadinamometri.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


hematometry : n. Hemoglobin ve kan hücrelerinin ölçülmesi, hematometri.


hitch : n. Düğüm, bağ.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


hypoxia : n. Oksijen azalması, oksijensizlik, hipoksi.


osteoscope : n. Önkol kemiklerinin kesafetinden faydalanarak röntgen ışını cihazının muayenesini mümkün kılan alet.


parasitophobia : n. 1. Parazitlerden aşırı korkma, hastalığa yakalanacağı korkusuyla parazitlerden aşırı ürkme; 2. Sebepsiz yere kendisinde parazit hastalığı bulunduğu inancını taşıma, bu nitelikle belirgin kuruntu hali, parazitofobi.


perioral : a. Ağız çevreside, ağızı çevreleyen.


photechy : n. Işına maruz kalan bir cismin radyoaktif hale gelmesi.