Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

denticle nedir?

denticle : n. Ufak diş, dişcik, ufak diş şeklinde çıkıntı, denticulus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


choroidocyclitis : n. Choroid'in ve corpus ciliare'nin iltihabı.


deformity : n. Şekil bozukluğu.


episcleritis : n. Skleranın dış tabakalarının iltihabı, episklerit.


fibrochondritis : n. Fibrokartilaj dokunun iltihabı.


hyperbaria : n. Yüksek atmosfer basıncına maruz kalışın sebep olduğu vücutta bazı belirti ve bozukulklarla belirgin patolojik durum.


ileo-ureterostomy : n. Ureter alt uçlarının idrar kesesinden ayrılarak izole bir barsak ansına açılması.


impostume : n. Çıban, cerahatli şiş.


lipidic : a. 1. Lipid'le ilgili; 2. Lipid'ten oluşmuş, lipid ihtiva eden.


macrocardius : n. Fetus kalbinin aşırı büyüklüğü.


meso : pref. 1. Arasında (orta); 2. Periton bağı, zar askı, meso (mezo).


palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.


pathoglycemia : n. Hastalık sebebiyle kanda şeker bulunması, patoglisemi.


paralipophobia : n. Yapılması gereken herhangi bir şeyi ihmal etmekten aşırı korkma, ihmal korkusu.


peptic : a. Peptik; 1. Pepsin'le ilgili; 2. Sindirimle ilgili; 3. Sindirimi uyaran, sindirimi kolaylaştıran.


pia-arachnoid : n. Pia mater ve arachnoid (arachnoidea)'e birarada verilen isim.


potash : n. biochem. Potas, kalya taşı, potasyum hidrat.


rhinoplasty : n. Kırık burunu tedavi ameliyatı, iğreti burun takma ameliyatı, burun plastik tamiri, rinoplasti.


saddle : n. Eyer'e benzeyen çökük kısım, eyer şeklinde küçük oluşum.


scapulopexy : n. Kürekkemiğinin kaburgalara tesbiti.