Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

denticle nedir?

denticle : n. Ufak diş, dişcik, ufak diş şeklinde çıkıntı, denticulus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crural : a. Bacağa ait, cruralis.


dormancy : n. Hareketsizlik, uyuşukluk, uyku hali.


eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.


enteroneuritis : n. Barsak sinirlerinin iltihaplanması.


epiploectomy : n. Omentum'un ameliyatla çıkarılması.


fertility : n. 1. Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme; 2. Mümbitlik, verimlilik.


geotaxis : n. Yerçekimi doğrultusunda gelişme veya hareket gösterme.


habromania : n. Kişinin haz verici kuruntular sebebiyle devamlı nee göstermesi ile belirgin zihni bozukluk, aşırı neşenin eşlik ettiği delilik hali.


histo- : pref. See: Hist-.


hyperosmia : n. Koku alma duyusunun ileri derecede keskin oluşu, kokuya karşı aşırı duyarlık hali.


liparthritis : n. Yumurtalık fonksiyonunun durması ile meydana gelen eklem iltihabı (bir çeşit romatizma).


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


malachite : n.biochem. Bileşiminde bakır madeni bulunan vesomaki gibi güzel cila kabul eden koyu ve açık damarlı yeşil bir taş [CuCo3Cu(OH)2].


odontoceramic : a. Porselen dişe ait.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


onychoclasis : n. Tırnak kırılması.


osteopsathyrosis : n. Fragilitas ossium.


perivertebral : a. Vertebra çevresinde, vertebrayı çevreleyn.


phlebectomy : n. Bir venin ya tamamen ya da kısmen çıkarılması, flebektomi.


proctovalvotomy : n. Rektum kanatlarının ameliyatı.