Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

denticle nedir?

denticle : n. Ufak diş, dişcik, ufak diş şeklinde çıkıntı, denticulus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


ecchondrosis : n. Kıkırdak büyümesi (çoğalması).


ectopy : n. Herhangi bir organın bulunduğu yerden ayrılarak vücudun başka bir yerinde yerleşmesi, ektopi.


epigastric : a. Mide hizasındaki karın duvarına ait, epigastr'a ait.


flumen : n. (pl. flumina). Doğrultu, parazit.


funiculitis : n. 1. Meni (sperma) kordonu iltihabı; 2. Omurilik sinirlerinin omurga kanalı içindeki parçalarının iltihabı.


hypocupremia : n. Kanda bakır miktarının ileri derecede azalışı.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


insertion : n. 1. Sokma, içine koyma, içine yerleştirme (herhangi bir yere iğne sokma veya rahime gebeliği önleyici araç yerleştirme gibi); 2. Kasın hareket ettireceği kemiğe tutunması, kasın, kemik üzerinde tutunma gösterdiği yer.


iodoventriculography : n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.


karyogonad : n. See: micronucleus.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


olig(o)- : pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük.


oligodendroglia : n. Sinir sistemi destek dokusuna ait, asma şeklinde uzantılar gösteren hücre tipi.


ophthalmothermometer : n. Göz hararetini kaydetme cihazı, oftalmotermometre.


perisaplingitis : n. Salpenks (tuba)'ı saran dokuların iltihabı, perisalpengjit.


pinocyte : n. Doku sıvılarını emen ve hazmeden bir hücre, pinosit.


pleochromocytoma : n. Çeşitil renklerde dokular ihtiva eden tümör.


projectile : a. & n. 1. Fırlatıcı, ileriye doğru atıcı; 2. Atılabilen veya fırlatılabilen şey (taş veya mermi gibi).