Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

deliver nedir?

deliver : v. 1. Doğum halindeki kadına yardım etmek, kadını doğurtmak; 2. Bir parça veya oluşumu tutunduğu yerden çıkarmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotropism : n. Vücut direncinin kırılması sonucu mikro-orgnaizmanın hastalık meydana getirme niteliğinin daha belirli hal alışı, virülens artışı.


body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


exorbitism : n. See: Exophthalmos


gammaglobulin : n. Çok çeşitli protein globulinlerden birisi.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


hyperoxaluria : n. Aşırı miktarda cereyan eden oxaluria.


hypoorchidia : n. See: Hypoorchidism


lipaciduria : n. İdrarda yağ asitlerinin bulunması, yağ asidi işeme, lipasidüri.


metrocele : n. Rahim (uterus) fıtığı, metrosel.


peritoneoscopy : n. Periton muayenesi, peritonu görerek muayen etme.


postepileptic : a. Sar'a nöbeti (krizi)ni müteakip.


proglossis : n. Dil ucu.


qualimeter : n. Röntgen ışınlarının nüfuz gücünü ölçme aleti, penetrometre.


reactive : a. P aksitesir (reaksiyon) yapan, reaktif.


streptomycin : n. Aspergillus griseus'den elde olunan bir made olup,g ram negatif bakterilere ve bu arada insan tüberküloz basiline de tesir ederek onların üremesini önler, streptomisin.


tracer : n. Bilgi edinmek amacıyla kullanılan bir madde veya bir aygıt.


trichoid : a. Kıl (saç) şeklinde, kılsı.


undinism : n. Su ve idrar yoluile cinsel düşünceler arasında bağlantı olan sapıklık.