Bugün : 27 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

delitescence nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

delitescence : n. 1. Hastalık belirtilerinin aniden kaybolması, derideki bir lezyon (iltihap v.s)'un sür'atle geçmesi; 2. hastalık yapan mikrobun veya zehirleyici etkenin vücuda girişinden belirtilerin meydana çıktığı ana kadar geçen zaman, kuluçka devresi, gizli devre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlortetracycline. : n. biochem. Streptomyces aurefoaciens'den elde edilen geniş spektrumlu bir antibiyotik.


cholecystopathy : n. Safra kesesi hastalıkalrı.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


duodenectomy : n. Duodenumun ameliyatla çıkarılması.


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


endolyph : n. İç lenfa (iç kulakta bulunan bir sıvı), endolenfa.


fibromyositis : n. Fibromasküler dokunun iltihabı, fibromiyozit.


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


terramycin : n. biochem. Oksitetrasiklinin ticari adı, teramisin.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hemeralopia : n. Gece körlüğü, hemeralopi.


hypodynia : n. Hafif ağrı.


isochromatic : a. Her tarafında aynı renk gösteren, tümüyle aynı renge sahip.


meningocele : n. Meninkslerin kafada ve bel omurunda bulunan yarıklardan fıtık yaparak dışarı çıkası, menengosel.


mercury : n. biochem. Hg sembolü ile bilinen atom no:80 ve atom ağırlığı: 200.6 olan kimyasal element, civa.


mural : a. Duvara ait.


oxycalorimeter : n. Yanan oksijen miktarını ölçmesuretiyle gıdanın kalori değerini belirleyen alet, oksikalorimetre.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


sanitarian : n. Sıhhiyeci.