Bugün : 25 Mayıs 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

dehydrase nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

dehydrase : n. biochem. Kimyasal bileşiklerden su çıkaran enzim, dehidraz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromic acid : n. biochem. Bromür asidi, asid bromik.


chloramphenicol : n. biochem. Kloramfenikol kloromisetin (özellikle Salmonella'lara karşı müessirdir).


colitoxin : n. biochem. Escherichia coli'den çıkarılan bir toksin, kolitoksin.


costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


hydrophilous : a. 1. Suya karşı fazla ilgisi olan; 2. Suyu çeken madde, hidrofil.


hypermetropic : a. 1. Hipermetropi ile iligili; 2. Hipermetropi gösteren.


hypoparathyroidism : n. Paratiroid bezlerinin faaliyet yetmezliği.


hysterolysis : n. Rahimi çevresindeki yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


illegitimate : n. 1. Kanuna uygun olmayan, kanuna aykırı; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğmuş, piç.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


misanthropia : n. İnsanlardan kaçma, insanları sevmeme, misantropi.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


myectopia : n. kas düşmesi, miyektopi.


necroscopy : n. See: autopsy.


odontosteophyte : n. Diş tümörü.


pachyntic : a. Kalınlaşmaya ait.


pediatry : n. Çocuk hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı, pediatri.


pteroylglutamic acid : n. Folikasit.