Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

defloration nedir?

defloration : n. Kızlık zarının yırtılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


enostosis : n. Kemiğin ilik kanalı içine doğru cereyan eden yeni doku büyümesi.


inapetence : n. İştahsızlık.


infranuclear : a. Nüvealtı.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


liparthritis : n. Yumurtalık fonksiyonunun durması ile meydana gelen eklem iltihabı (bir çeşit romatizma).


lymphocyst : n. See:Lymphocele.


lymphogram : n. Lenfografi yoluyla elde edilen röntgen filmi, lenfogram.


mesocyst : n. Safra kesesini karaciğere bağlayan periton kıvrımı, mezosist.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


neurodiagnosis : n. sinir hastalıkları tehisi.


neutropenia : n. Nötrofil lökositlerin kanda azalması, nötropeni.


oligopnea : n. Ağır solunum.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.


otodynia : n. See: Otalgia.


plasty : suff. Bir organ veya kısmın plastik tamiri.


pleio : pref. See: Pleo.


reflector : n. Işığı veya sesi yansıtan cihaz, reflektör.


strychnine, strychnia : n. biochem. Kargabüken otu (nux vomica)'ndan elde edilmiş alkaloid olup, solunum ve dolaşım uyaranıdır (C21H23N2O2).


substantia : n. (pl. substantiae). See: Substance.