Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

defloration nedir?

defloration : n. Kızlık zarının yırtılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernous : n. İçi boş aralıkları olan, boşluklu, kavernöz, cavernosus.


cube : n. zar, küb, cubus.


dement : n. Bunama gösteren kişi.


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


ganglionic : a. Gangliyona ait, gangliyonik.


teratomatous : a. teratom'a benzer, teratom gibi.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


hypercholia : n. Safra salgısının artması, hiperkoli.


hypomnesia : n. Hafıza bozukluğu, hafıza zayıflığı.


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.


mosaicism : n. Aynı dokuya ati hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi gösterişi.


ossify : v. 1. Kemik halinde oluşmak, kemikleşmek; 2. Sertleşerek kemik dokusu niteliği kazanmak, kemik haline dönüşmek, kemikleşmek.


pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.


paralipophobia : n. Yapılması gereken herhangi bir şeyi ihmal etmekten aşırı korkma, ihmal korkusu.


phenate : n. biochem. See: Carbolate.


pollakiuria : n. Sık sık idrar çıkarma, polakiüri.


saprogen : n. Çürütücü mikro-organizma, saprojen.


sickliness : a. Hastalıklı hal.