Bugün : 27 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

defervescerice nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

defervescerice : n. Ateşin iniş safhası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroid : n. Gözün damar tabakasının arka parçası, koriyoid.


clivus : n. (pl. clivi). Klivus (artkafa kemiğinin taban parçasının üst yüzü).


cystometer : n. Mesanenin doluş yeteneği ve içindeki sıvının sebep olduğu basınç değişimlerini ölçen alet.


diaphragmalgia : n. Diyafram ağrısı.


digest : v. 1. Sindirmek; 2. Hazmetmek.


erosive : a. Aşındırıcı: Erosyon meydana getiren.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


galvanoscope : n. zayıf elektrik cereyanlarını keşfetmeğe mahsus alet, galvanoskop.


phthisiophobia : n. Marazi verem korkusu.


hyperglandular : a. Aşırı salgılama gösteren, bol salgı oluşması ile belirgin.


ioduria : n. İdrarda iyot veya iyot bileşikleri bulunuşu.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


kleptophobia : n. 1. Hırsızlık etmekten aşırı korkma; 2. hırsızlardan aşırı korkma, herhangi bir şeyinin çalınmasına karşı aşırı korku besleme.


neuromechanism : n. Bir organın fonksiyonunun sinir düzeni.


ophthalmoxyster : n. Konjonktivi kazıma aleti.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).


pericholangitis : n. Safra kanalları çevresindeki doku ve oluşumların iltihabı.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik


rate : n. Hız, sür'at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı.


recover : v. 1. İyileştirmek (hastayı), şifa vermek; 2.İyileşmek, kendine gelmek.