Bugün : 25 Mayıs 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

decompose nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

decompose : v. biochem. Bileşik bir cismin eczasını ayırmak, ayrıştırmak, tahhallül ettirmek, halletmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioscopy : n. Kalbi müşahede, kalb muayenesi, kardiyoskopi.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


continence : 1. Kendini tutma aşırılığa sapmaksızın kendine hakim olabilme; 2. İdrar veya aptes etmeyi kontrol altında tutabilme, uygun miksiyon veya defekasyon şartlarına kadar idrar veya aptesini tutabilme yeteneği.


cranioclast : n. Ölü fetüs başını ezip dışarı çekmede kullanılan özel alet, kranioklast.


cyanemia : n. Kanın, oksijen azlığı sebebiyl mavimsi-mor renkte oluşu.


erythrocyto-opsonin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan opsonin.


ethics : n. pl. Bir diğer ve inanç sistemine bağlı olarak meydana getirilen belirli prensipler.


hematometachysis : n. Kan nakli.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


heteromorphic : a. See: Heteromorphous.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


lithoclast : n. Taşları ezmeye yarayan bir alet.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


pathophoresis : n. Hastalık nakli.


polygamy : n. Bir kaç kadınla, aynı anda evli bulunma hali veya adeti, poligami.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.


sclerencephalia : n. Beyin dokusunun sertleşmesi, beyin sklerozu.