Bugün : 25 Mayıs 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

decoction nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

decoction : n. 1. Kaynatma; 2. Herhangi bir bitkisel maddenin su içinde kaynatılması ile elde edilen sıvı (ilaç)

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


cephalothoracopagus : n. Baş ve göğüsleri birbirine yapışık ikizler, bu şekille belirgin hilkat garibesi.


craniorhachischisis : n. Kafatası ve omurga üzerinde doğuştan yarık bulunuşu hali.


excessive : a. Fazla aşırı.


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


lactifuge : n. süt salgısını azaltan faktör, laktifüj.


homozygosity : n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.


hydroquinone : n. biochem. Fotoğrafçılıkta developman eriyiğinde kullanılan bir madde, bir antipiretik (C6H4O2H2).


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


inspirator : n. 1. İlaç buharlarının soluk alışla akciğerlere geçişini temin eden araç; 2. Sun'i solunum yaptırmağa mahsus araç, respiratör.


lymphuria : n. Lenf'in idrara geçişi, idrarda lenf bulunuşu.


metatarsal : a. Ayak tarağına ait, metatarsalis.


mutilation : n. Bozma, tahrip etme, sakat bırakma, özellikle önemli bir organı çıkaram veya bozma sonucu kişiyi sakatlama.


ototomy : n. Kulak disseksiyonu veya anatomisi, ototomi.


palatography : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketlerin, palatograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


pellagrous : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra'lı.


periodontium : n. dişlerin alveol ve sementleri arasında bulunan zar, periyodont.


peritonsillitis : n. Bademciği saran dokuların iltihabı


phosphorism : n. Fosforla zehirlenme.


propylene glycol : n. biochem. Gliserine benzeyen, renksiz lüzuci sıvı (C3H8O2).